Tulosta
 

Sisäinen turvallisuus:

kesäkuu 2009
*

Toteutuvatko Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteet

Kuvaaja: Heikki RytköläSisäisen turvallisuuden ohjelma vuodelta 2008 on hallituksen periaatepäätös, jossa määritetään poikkihallinnollisesti sisäisen turvallisuuden kehittämisen painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet. Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelut -selvitys vuodelta 2006 on osa sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. Ohjelmassa edellytetään harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelujen varmistamista myös tulevaisuudessa.

Korvesta ja valtateiltä pyysi Rajavartioliitto ry:n puheenjohtaja Jorma Kariniemi arvioimaan Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa ja sen toteutumista rajavartioston näkökulmasta sekä valottamaan viranomaisten välisen yhteistyön haasteita ja mahdollisuuksia.

On ryhdyttävä toimeen, jotta hyvä ohjelma ei jäisi vain paperille

Sisäisen turvallisuuden ohjelma julkistettiin toukokuussa 2008. Hallitukseen esitys sisäisen turvallisuuden ohjelmasta oli hyvä. Suomen poliisijärjestöjen puheenjohtajan Yrjö Suhosen mukaan se on liian hyvä jäädäkseen vain paperille. Nyt näyttää siltä, että ohjelma on jossakin määrin jäämässä toteuttamatta. Mielestäni nyt on ollut aikaa miettiä niitä toimenpiteitä, mitä Suomi Euroopan turvallisimpana maana 2015 vaatii.

Haaste on varmasti kova ja kunnianhimoinen. Jotta tämä turvallisuusohjelma ei jäisi vain paperille, on ryhdyttävä toimenpiteisiin. Virkamiesten yhteistyöstä ja toimivaltuuksista on selvitettävä miten niitä voitaisiin hyödyntää keskenään ja toimia kansalaisten turvallisuuden hyväksi yhdessä.

Turvallisuuspalvelut tuotetaan viranomaistyönä ja niiden tulee palvella yksittäistä kansalaista hänen tarvitessaan palveluita. Mielestäni tällä hetkellä laki eri viranomaisten toiminnasta antaa perusteet toimintaan ja siihen tehtävään mitä kunkin viranomainen tekee. Turvataksemme kansalaisten tarpeet jokapäiväisessä arkiturvallisuudessa meillä ei saa olla lakiin perustuvia esteitä niiden hoitamiseksi. Tuntuu perin kummalliselta, jos rajavalvontaa suorittava partio kohtaa omaa tehtävää hoitaessaan tapauksen ja joutuu pyytämään poliisia pyytämään virka-apua, jotta voi ottaa tehtävän hoitaakseen.

Sisäasiainministeriöön, joka vastaa sisäisestä turvallisuudesta, on kohdistunut ja kohdistumassa liian suuria henkilöstöleikkauksia. Turvallisuuden lisääminen ei tarkoita siitä vastaavan henkilöstön vähentämistä. Henkilöstövähennykset eivät voi olla vaikuttamatta Suomen kansalaisten turvallisuuteen. Toimintatapoja ja teknistä valvontaa käyttäen voidaan jonkin verran korvata henkilöstön työpanosta, mutta samanaikaisesti tulee muistaa, että olemassa oleva henkilöstö tarvitsee entistä enemmän koulutusta uusien teknisten laitteiden myötä.

Nyt eri virastot kuten muun muassa rajavartiosto ja poliisi ovat vähentäneet toimipisteitään ympäri Suomen. Kun toimipisteitä vähennetään, tulisi tehdä poikkihallinnollisia tarkasteluja siitä, miten turvaamme asukkaillemme ne turvallisuuspalvelut, jotka he odottavat viranomaistyönä tehtävän. Tulevaisuuden turvallisuuspalvelut on taattava Suomessa oleville ja asuville henkilöille heidän asuinpaikastaan riippumatta. Tämä on turvallisuusviranomaisten yhteinen tehtävä. Yhteistoiminnan on lisäännyttävä ja joustavoiduttava entisestään.

Myöskään tämän hetkinen lama ei saa vaikuttaa turvallisuuspalveluja heikentävästi vaan niiden tulisi jopa parantua taatakseen kansalaisille turvallisen ympäristön, lamasta johtuvien vaikeuksien keskellä. Turvallisuusviranomaisten kehysmäärärahoja tulisi korottaa, jotta turvallisuus Suomessa voidaan pitää vähintään samantasoisena kuin nyt.
 
Tähän ei ehkä löydy yhtä ja ainoaa mallia valtakunnallisesti, vaan on pystyttävä luomaan jopa erilaisia alueellisia malleja parhaiden paikallisten ratkaisujen löytämiseksi. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa oli luettelomaisesti mainittu ohjelman painopisteitä. Näiden ohjelmassa mainittujen painopisteiden lisäksi pitää ottaa painopisteeksi myös jokapäiväinen arkiturvallisuus, jonka kansalaiset tuntevat paremmin omakseen.

Harvaan asutuilla alueille kansalaisten turvallisuus tulisi arvioida uudelleen, koska viranomaisten organisaatioihin on tehty merkittäviä muutoksia, niitä poikkihallinnollisesti vertaamatta, kansalaisten turvallisuuden näkökulmasta katsottuna.

Jorma Kariniemi
Puheenjohtaja
Rajavartioliitto ry

<< Paluu etusivulle