Tulosta
 

Kolumni

maaliskuu 2010
*

Iäkkäiden perhehoito – liian hyvää ollakseen totta

Kuva: Veli-Matti KarppinenJa totta se onkin tällä hetkellä vain noin sadalle iäkkäälle Suomessa. Tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisammalta: iäkkäiden määrän kasvaessa ja tekevien käsien määrän vähentyessä perhehoito vanhusten kodinomaisena asumisen muotona herättää kasvavaa kiinnostusta.

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä oman kodin ulkopuolella yksityiskodissa. Perhehoito tunnetaan parhaiten lastensuojelun hoitomuotona. Iäkkäille perhehoito on hyvä ratkaisu siinä vaiheessa, kun vanhus ei tarvitse laitoshoitoa, mutta eläminen omassa kodissa tuntuu turvattomalta tai yksinäiseltä erilaisista tukipalveluista huolimatta. ”Maassamme on lukematon määrä yksinäisiä vanhuksia, jotka kaipaavat ja tarvitsevat arkeensa pysyvän hoitajan ja tavallista, turvallista perhe-elämää”, sanoo toiminnanjohtaja Pirjo Hakkarainen Perhehoitoliitosta.

Iäkkäiden perhehoito voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Lyhytaikainen hoito tarjoaa iäkkäälle kodinomaisen hoidon esimerkiksi omaishoitajan loman ajaksi tai sairaalajakson jälkeen toipilasaikana.

Lääkkeeksi läheisyyttä, virikkeitä ja mielekästä tekemistä

Perhehoitajien mukaan vanhukset ovat virkistyneet ja heidän kunto on kohentunut perhehoitoon muuttamisen jälkeen. Perhehoidossa pieni yhteisö mahdollistaa yksilöllisen hoidon ja henkilön elämänhistorian huomioon ottamisen. Ongelmilta vältytään tai ne vähenevät, kun seurausten sijasta on aikaa puuttua syihin. Lääkkeiden sijaan on mahdollisuus tarjota läheisyyttä. Perhehoidon tarjoama tuttu kotiympäristö tukee arjen taitojen säilymistä. Kotiaskareet kuten leipominen, pyykkihuolto ja siivous kuuluvat päivittäisiin rutiineihin; liikuntaa unohtamatta. Perhehoidossa on mahdollisuus päivittäiseen ulkoiluun, kesällä haravoidaan, hoidetaan kotieläimiä ja hoidetaan kasvimaata. Ulkoilussa ja touhussa tyhjentyneet akut ladataan öisin, usein ilman unilääkkeitä.

Kuntien kannattaa nyt tarttua täkyyn

Iäkkäiden määrän kasvaessa kunnissa etsitään uusia avauksia vanhusten palveluihin ja lisää iäkkäiden tarpeisiin vastaavia asumisen vaihtoehtoja. Perhehoito tarjoaa asumisen ja elämisen muodon kodin ja laitoksen väliltä. Perhehoidon pieni ja turvallinen yhteisö, pysyvät ihmissuhteet ja osallistuminen arkipäiväisiin askareisiin toimintakyvyn mukaan myöhentävät laitoshoitoon siirtymisen tarvetta. Vaihtoehtona perhehoidon luulisi kiinnostavan kuntia senkin vuoksi, että sen hinta on kunnalle muihin hoitomuotoihin verrattuna edullinen. Kainuussa, Pohjois-Karjalassa sekä Porvoon ja Hämeenlinnan seudulla on meneillään perhehoidon kehittämishankkeita. Näillä alueilla kunnat ovat mukana luomassa perhehoitoa yhdeksi vanhuspalvelujensa mahdollisuudeksi. Iäkkäiden perhehoito soveltuu erityisen hyvin maaseudulle, jossa on pihamaita kiikutella ja eletään lähellä luontoa eläimineen kertoo kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen Perhehoitoliitosta.

Lisätietoa perhehoidosta saa oman kunnan sosiaalitoimesta ja Perhehoitoliitosta.

Katja Ilmarinen, YTR/Hyvinvointipalvelut, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kuva: Veli-Matti Karppinen


Artikkelissa on käytetty lähteenä Perhehoito-lehden numeroita 1 ja 4/2009