Tulosta
 

Teemana palvelut harvaan asutulla maaseudulla, 1/2010

maaliskuu 2010

Pääkirjoitus

*

Palveluiden saavutettavuudesta huolehdittava

Tytti SeppänenLähipalvelu on käsite, jossa sana lähi saattaa tarkoittaa asuinpaikasta riippuen, joko kilometriä tai jopa toista sataa kilometriä. Suomen Kuntaliiton nettisivujen mukaan palvelut voidaan jakaa saatavuuden perusteella kolmeen ryhmään: lähipalvelut, etäämmällä sijaitsevat seudulliset palvelut ja laajaa väestöpohjaa edellyttävät keskitetyt palvelut. Lue lisää >>

Kolumni

*

Iäkkäiden perhehoito – liian hyvää ollakseen totta

Ja totta se onkin tällä hetkellä vain noin sadalle iäkkäälle Suomessa. Tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisammalta: iäkkäiden määrän kasvaessa ja tekevien käsien määrän vähentyessä perhehoito vanhusten kodinomaisena asumisen muotona herättää kasvavaa kiinnostusta. Lue lisää >>
*

Kansainvälisten seminaarien antia

Maaseudun ja syrjäisten seutujen taantuva aluekehitys on saanut myös Pohjoismaiden ministerineuvoston huolestumaan tulevaisuudesta. Vuoden 2008 syksyllä ministerineuvosto hyväksyi pohjoismaisen aluepoliittisen yhteistyöohjelman vuosille 2009-2012. Ohjelman visiona on, että Pohjoismaat ovat jatkossa uuden ja entistä voimakkaamman aluepolitiikan kehittämisen edelläkävijöitä. 
Lue lisää >>
*

Palvelujen rahoitus kuntien näkökulmasta

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen pääsi haastattelussamme pohtimaan kinkkisiä kysymyksiä harvaan asutun maaseudun palveluiden turvaamisesta. Kietäväisen mukaan toivoa ei vielä kannata menettää, sillä on ihan realistista ajatella, että palvelut pystytään jatkossakin turvaamaan harvaan asuttujen kuntien keskustaajamissa. Lue lisää >>
*

Kolmas sektori – hyvinvointivaltion pelastusrengas?

Kolmannesta sektorista puhutaan Suomessa nykyisin selvästi enemmän kuin vielä muutamia vuosia tai vuosikymmeniä sitten. Mielenkiintoista on se, että varsinkin poliittisessa ja julkisen vallan puheessa kolmas sektori näyttäytyy usein pelastusrenkaana, joka ratkaisee palvelujen tuottamisen rahoituskriisin ja ne tarpeet ja toiveet, joihin julkisen sektorin tai markkinoiden ei uskota voivan tulevina vuosina vastata. Lue lisää >>
*

Innovatiiviset palvelujen tuottamistavat vaativat uusia toimintatapoja

Yhteiskunnan toimintamuodoissa ihmisten arvot, aineelliset ja henkiset tarpeet sekä yhteisöllisyys, solidaarisuus ja huolenpito lähimmäisestä on tunnustettu taloudellisen toiminnan keskeiseksi lähtökohdaksi ja tavoitteiksi. Näitä lähtökohtia ei tavallisesti liitetä palvelujen tuottamisen kehittämiseen. Lue lisää >>
*

Etäpalvelu innovatiivisen palvelutuotannon mahdollistajana

Palvelujen organisointitavat ovat monimuotoistuneet ja uusia tapoja tuottaa palveluita kehitetään ja innovoidaan kunnissa ympäri Suomea. Asiakaslähtöisyys on tärkeä näkökulma tämän päivän kehittämistyössä ja nimenomaan asiakaslähtöinen lähestymistapa vaatii innovatiivista kehittämisotetta, jos asioita halutaan viedä aidosti lähelle asiakasta, asiakkaan ehdoilla. Lue lisää >>
*

Turvaverkot tiheämmiksi

Sisäasiainministeriö järjesti Kajaanissa harvaan asuttujen alueiden turvallisuutta käsittelevän seminaarin, jossa keskusteltiin, miten eri viranomaisten välisellä sekä viranomaisten ja järjestöjen välisellä yhteistyöllä voidaan parantaa turvallisuutta. Tarja Mankkisen (SM) mukaan mitä turvallisempi alue on, sitä elinvoimaisempi se myös on, koska ihmiset uskaltavat toimia. Lue lisää >>

Arkisto

HAMA-uutiset