Tulosta
  kesäkuu 2010
*

Oulun yliopisto keskittää toimintojaan

Oulun yliopiston hallitus teki 31.3.2010 päätöksen, jossa yhteistoimintamenettelyn päätteeksi päätettiin lakkauttaa Kajaanissa toimiva Oulun yliopistoon kuuluva Kajaanin opettajankoulutusyksikkö vuoteen 2013 mennessä. Kajaanin opettajankoulutusyksikkö perustettiin vuonna 1900 Kajaanin miesseminaariksi, eli 20.3.2010 laitos täytti kunnioitettavat 110 vuotta. Kajaanin laitos liitettiin 1.1.1974 filiaaliksi Oulun yliopiston alaisuuteen.

Kajaanin opettajankoulutusyksikön lakkautus on historiallinen sen vuoksi, että ensimmäisen kerran Turun Akatemian perustamisen jälkeen eli vuoden 1640 jälkeen Suomen yliopistolaitoksessa tehdään näin mittava lakkautuspäätös, joka koskee pariasataa Oulun yliopiston palveluksessa olevaa työntekijää, noin 550 opiskelijaa ja noin 250 Kajaanin normaalikoulun oppilasta eli kaikkiaan noin 1000 ihmistä.

Lähes kolme vuotta sitten Kajaanissa toimiva varhaiskasvatuksen koulutusohjelma siirrettiin kokonaan Ouluun, vaikka Kajaanissa tuota koulutusta oli toteutettu jo vuodesta 1975 lähtien ensimmäisenä koko Suomessa. Kajaanin opettajankoulutusyksiköstä on lisäksi leikattu myös matematiikan aineenopettajakoulutus, kielikylpykoulutus ja liikunnanopettajakoulutus, jota Kajaanin opettajankoulutusyksikkö toteutti yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa.  Myös muita toimintoja on vähitellen leikattu. Strategiana näyttää olleen vähittäinen toimintojen supistaminen. Tähän strategiaan on kuulunut myös se, ettei eläkkeelle jääneiden opettajien ja professorien tilalle ole valittu uusia. Näin Kajaanin opettajankoulutusyksikön kampus on vähitellen hiljentynyt.

Oulun yliopiston on perustellut Kajaanin opettajankoulutuksen lakkauttamista ja opettajankoulutuksen keskittämistä Ouluun talousvaikeuksillaan - mutta myös sillä, että Oulussa koulutus olisi kustannustehokkaampaa ja laadukkaampaa. Toimintojen, opetuksen ja tutkimuksen keskittäminen Oulun kampuksille on kuitenkin näyttänyt johtaneen suuruuden ekonomiasta saatavien hyötyjen sijaan tehdasmaiseen massatuotantoon, jossa opetuksen ja tutkimuksen kustannustehokkuus, tuloksellisuus ja laatu ovatkin kärsineet.

Todellisuudessa opettajankoulutus on ollut Kajaanissa kustannustehokkaampaa ja laadukkaampaa kuin Oulussa. Oulun opettajankoulutuksella on ollut käytössään huomattavasti paremmat resurssit, mutta silti kasvatustieteiden tiedekunnan tappio 1,5 miljoonaa euroa on tehty juuri Oulussa – ei suinkaan Kajaanin yliopistokeskuksessa. Jotain on siis pahasti vialla opetuksen järjestelyissä Oulussa. Tiedossa on jo, että esimerkiksi varhaiskasvatuksen maisterituotanto Oulussa on romahtanut. Kajaanissahan varhaiskasvatus oli todellinen menestys. Muutenkin 8-9 miljoonan euron miinus koko Oulun yliopiston tiedekunnissa on osoitus jo melkoisesta osaamattomuudesta ja johtamisen kriisistä.

Vaikka Kajaanin opettajankoulutuksen toimintaedellytyksiä on jatkuvasti vähennetty ja Oulun yliopiston ja kasvatustieteiden tiedekunnan johdon suunnalta tulleet ”palvelut” on koettu vuosikausia lähinnä toiminnan vaikeuttamisena, Oulu ei ole pystynyt esittämään parempaa tulosta opetuksen ja tutkimuksen kanssa laadussa, vaikka Oulussa on ”monipuoliset sivuainevalikoimat ja monitieteinen tutkimus- ja koulutusinfrastruktuuri”. Kansainvälisten arvioiden mukaan Kajaanin laadulliset tulokset ovat Oulun tuloksiin suhteutettuina yli 2,5 kertaa paremmat.

Yliopistokeskuksessa on kerran toisensa jälkeen jouduttu pettymään siihen, että Oulun yliopiston johto on syönyt sanansa, vaikka aina yhden lakkauttamisen jälkeen on luvattu, ettei uusia lakkautuksia tule.  Kun julkisessa esiintymisessä esitetään yhtä ja käytännössä toimitaan toisin, luottamukselta on pudonnut pohja pois.

Lasse Lyytikäinen
Projektinjohtaja
Kulttuuri-Kainuu

<< Edellinen sivu