Tulosta
  kesäkuu 2010
*

Uudet opiskelu- ja opetusmuodot ovat tarkoituksenmukaisia ja taloudellisia

Opiskelu- ja opetusmuodot ovat kehittyneet huimasti. Siinä asiassa on kiittäminen teknistä kehitystä ja  arkikulttuurimme muutoksia asioimisessa esimerkiksi nettipankin ja sähköpostin käyttöä. Tiedän, että monet isovanhemmat tykkäävät puhua lastenlastensa kanssa skypellä kauemmaksikin. Röntgenkuvat ja muu tieto singahtelee asiantuntijalausunnoille toisiin sairaaloihin. Toki siis opiskelussakin tällainen kehitys otetaan käyttöön.

Kainuun lukioissa, erityisesti Sotkamon IB-lukiossa ja usean lukion yhteisessä filiaalilukiossa käytetään ns. video(kuva)-opettamista: opettaja voi olla yhteyksissä yksin tai oman ryhmänsä kanssa toisiin opiskelijaryhmiin, yhteen tai useampaan.  Uusimmissa kouluissa luokat on varustettu tällaisilla laitteilla. Opetuksessa voi olla lisää höysteitä: kuvia, laskutoimituksia, opiskelijan harjoituksia tai opettajan korjauksia voi siirtää samalla toiseen luokkaan.

Äskeisen kaltaisen opetuksen lisäksi käytetään verkko-opiskelua, joko yksin tai opettajajohtoisesti. Yksi tällainen ”pelikenttä” on moodle-oppimisympäristö, jonne luodaan aineistoa ja jossa kukin opiskelija voi tehdä omat tehtävänsä, saada lisäaineistoa ja ohjeita ja periaatteessa tehdä kokeetkin. Moodle-ympäristö on ollut käytössä Itä-Suomen oppimisverkossa jo useita vuosia, samoin yliopistot ovat valinneet sen etäopiskelujensa käyttöön. Olen itse ohjaamassa parhaillaan joitakuita eri puolilla Suomea opiskelevia JET-tutkinnon (Johtamisen erityistutkinnon) suorittajia, ja moodle toimii siinä hyvin.

Kreikan saaristossa on annettu ala-asteikäisten opetusta myrskykausina toisilta saarilta 2 – 3 oppilaan ryppäille. Kielten kursseilla ei monestikaan ole suuria ryhmiä. Etäopetus on tarkoituksenmukaista joskus hyvinkin pienille ryhmille. Taloudellisuus kasvaa, mitä useampaa ryhmää voidaan opettaa samalla kertaa. Kahden tai kolmen ryhmän yhtäaikainen opettaminen mahdollistaa myös pienet ryhmät. Siihen juuri filiaalimalli perustuu. Opiskelijan ja pienenkin oppilaan kohdalla turvallisuus on taattu, kun ohjausta saa liki yksilöllisesti. Ymmärtääkseni tulokset ovat olleet hyvät ja suhteessa samat, osittain jopa paremmatkin kuin luokkamuotoisessa perinteisessä opiskelussa.

Olen sekä opettanut että opiskellut tällaisessa monimuoto-systeemissä ja innostunut kovasti. Kainuussa filiaalimallinen opiskelu on antanut oivat viitteet sekä video-opetuksen että verkkotyöskentelyn toimivuudesta. Opiskelijoiden mahdollisuudet ottaa myöhemmissäkin opinnoissaan nykyteknologia hyötykäyttöön kasvavat jatkuvasti. Varsinkin verkkopohjainen opiskelu kumoaa ajan ja paikan rajat ja sallii omatahtisen työskentelyn ja yksilöllisyyden. Yhtä hyvin kuin kirjojen vaihtuminen osittain Internet-hauksi ja tiedon arvioinnin ja soveltamisen tarve kasvaa opitaan uusia luku-, kirjoitus- ja arviointitapoja. Kaikkeen ei ole uskomista, ja jäljentäminen suoraan on yhä kielletty.

Totta kuitenkin: Opettaja pysyy ohjaajana ja valmentajana. Videolaitteisto lisineen ja verkot ovat aina vain työkaluja. Opiskelu on opiskelijan työtä, tapahtuipa se millä tavalla tahansa.

Olen usein sanonut: Luovuus ja syvään kaivaminen on tärkeää niin opiskelijalle omissa opinnoissa kuin kainuulaisessa kaivosteollisuudessa!

Raili Kemppainen
Kouluneuvos

<< Edellinen sivu