Tulosta
 

Teemana koulutus harvaan asutulla maaseudulla, 2/2010

kesäkuu 2010
*

Pääkirjoitus

Tytti SeppänenKoulutuksen vaikutuksesta taloudelliseen kehitykseen on paljon tutkimusta. Koulutuksella sanotaan olevan suora yhteys inhimillisen pääoman muodostumiseen ja yhtä lailla teknologiseen kehitykseen. Alueen sisäisen talouskasvun kannalta keskeistä on se, kuinka koulutettua ja osaavaa työvoimaa alueella on ja kuinka paljon henkistä pääomaa alueelle on keskittynyt. Lue lisää >>
*

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen merkitys alueen kehittäjänä

Väestökehityksen valossa, on yhdeksi hyvin menestyneitä alueita yhdistäväksi tekijäksi havaittu alueella oleva oma yliopisto. Myös ammattikorkeakoulu on havaittu merkittäväksi alueelliseksi toimijaksi: ammattikorkeakoulun koulutustarjonta houkuttelee yrityksiä alueelle ja turvaa yrityksille osaavan työvoiman saatavuutta. Lue lisää >>
*

Keskiasteen koulutus harvaan asutulla maaseudulle

Väestön väheneminen ja kuntien tiukka talous tuovat paineita keskittää keskiasteen koulutusta maakuntatasolla. Koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus ovat tärkeitä alueellisia vetovoimatekijöitä ja mikäli tämä oivalletaan, löytyy myös nykytekniikkaa ja uudenlaisia toimintamalleja hakemalla mahdollisuuksia toteuttaa koulutusta lähellä koulutettavia.
Lue lisää >>
*

Kyläkoulut

Miten säilyttää harvaan asutun maaseudun pienten koulujen elinvoimaisuus? Onko elinikäisen oppimisenkeskus yksi mahdollisuus. Pienessä koulussa opettaminen eroaa isommista kouluista mm. pienten luokkakokojen osalta ja siten yhdysluokkaopetuksen välttämättömyydellä. Mitä yhdysluokkaopettaminen taas tarkoittaa opettajien koulutuksen osalta? Vasta valmistunut väitöstutkimus osoittaa kyläkoulujen olevan ihmisläheisiä ja oppilaskeskeisiä oppimis- ja kasvuympäristöjä. Lue lisää >>

HAMA-uutiset

*

Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelma 2008-2013 panostaa koulutukseen

Opiskelijoiden tutustumismatkalta kaivostoimintaan. (Timo Karjalainen)Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelma valmistui vuonna 2008. Siinä on 52 eri toimenpide-esitystä. Päätavoitteena on, että harvaan asutulla maaseudulla on mahdollisuuksia hyvään elämänlaatuun, asumiseen ja yrittämiseen. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että harvaan asutun maaseudun erityisolosuhteet huomioidaan valtakunnallisessa ja paikallisessa päätöksenteossa. Myös Euroopan unionin tasolla tulee tiedostaan Suomen harvaan asutun maaseudun erityispiirteet. Toimenpide-esityksistä varsin moni käsittelee koulutusmahdollisuuksien kehittämistä ja saavutettavuutta.  Ohessa luetellaan koulutukseen liittyvät toimenpide-esitykset.
Lue lisää >>

Arkisto