Tulosta
 

HAMA-UUTISIA

marraskuu 2010
*

Palvelut harvaan asutulla maaseudulla tulevaisuudessa -seminaari lähetettiin netti-TV:n kautta koko Suomeen – yhteyksiä lähetyksiä aikana yli 9.000

Paikanpäällä seminaarissa oli noin 90 henkilöä, mutta netti-TV mahdollisti seminaarin katsomisen kaikkialla Suomessa, mikäli laajakaistan nopeus oli vähintään 1 Mbit/s. Lapissa oli järjestetty myös kuntakeskuksiin yhteisiä netti-TV:n katselutilaisuuksia. Chatti mahdollisti myös reaaliaikaiset kysymykset etäyhteyksillä ja vastaukset annettiin suullisesti seminaarissa. Teemaryhmän ja katsojien kokemukset ja palaute seminaarin netti-TV lähetyksestä oli positiivista, mistä syystä netti-TV:n käyttöä vastaavien tilaisuuksien lähetyksissä aiotaan jatkaa myös ensi vuonna.
*

Oulunkaaren yhtymähallitus kokeili etäkokoustamista

Oulunkaaren kuntayhtymän hallituksen kokous keskiviikkona 24. marraskuuta pidettiin ensimmäistä kertaa videoneuvotteluna. Kokouspaikat olivat Iissä kunnanvirastolla ja Micropoliksessa kuntayhtymän toimistossa, Pudasjärven kaupungintalolla, Utajärven kunnanvirastolla ja Vaalan kunnanvirastolla.

Jatkossa kokouksia pidetään sekä etänä että perinteiseen tapaan.  Matkakulujen lisäksi säästyy kallisarvoista aikaa ja samalla säästetään myös luontoa. Hallituksen etäkokoukset mahdollistaa viime vuoden alussa uudistettu kuntalaki. Myös Oulunkaaren kuntayhtymän hallintosääntöä on uudistettu kokousten mahdollistamiseksi. Varsinaisessa kokouspaikassa tulee olla vähintään puheenjohtajan ja sihteerin. Muut jäsenet voivat osallistua muista hyväksytyistä kokouspaikoista. Pelkkä perinteinen puhelinyhteys ei kuitenkaan riitä, vaan jäsenten täytyy nähdä toisensa videoyhteyden kautta.

"Vaikka esittelijä oli Iissä ja puheenjohtaja Pudasjärvellä, niin kokous toimi hyvin, asiantuntijat voivat olla jatkossakin eri pisteessä kuin puheenjohtaja.

Kokous meni hyvin, kuvayhteyden laatu oli välissä heikko, mutta tästä voimme jatkaa kehitystä ja tärkeintä on, että kaikki asiat esiteltiin, keskusteltiin ja tehtiin päätökset", Vesa Riekki, yhtymähallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen kulusta.
*

Lähipalvelut pyörille Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on nostanut terveyspalvelut pyörille. Matkailuautosta on tehty haja-asutusalueella liikkuva terveysasema:  tällä hetkellä sairaanhoitaja ja vanhuspalvelujen palveluohjaaja tarjoavat avohuollon palveluja syrjäseudulla asuville. Liikkuvan yksikön toimintaa  hyödynnetään alkuvaiheessa kausi-influenssarokotuskampanjassa. Terveyspalvelujen lisäksi aiotaan mahdollisesti tarjota esimerkiksi työvoimahallinnon ja Kelan palveluja.

Kuntien talouden pitäminen tasapainossa tulee lähivuosina emtisestään vaikeutumaan, koska väestön ikääntyminen lisää menoja ja vähentää verotuloja.  Liikkuvat palvelut ovat yksi keino hillitä ikääntymisestä johtuvien kustannusten nousua. Palvelusta aiheutuvat kustannukset  ovat kuitenkin pienempiä kuin laitoshoidon kustannukset.
*

LAIFFIA LANDELLA –hanke tuo uusia tuulia Pohjois-Karjalan paikalliskehittämiseen

Laiffia Landella on Pohjois-Karjalan MSL:n vetämä uudenlainen koulutushanke, joka soveltaa monia hauskoja yhteisökehittämisen menetelmiä kylänkehittämiseen ja järjestötoimintaan. Kohderyhminä ovat erityisesti kylät, mutta yhtälailla myös järjestöt, entiset kirkonkylät ja paikalliskehittäjät.
Hanke on käynnistänyt koulutustarpeita kartoittavat kyläkierrokset Pielisen Karjalassa ja Joensuun seudulla. Jatkossa on tulossa monipuoliset koulutuspaketit sosiaalisesta mediasta, järjestötoiminnan peruskysymyksistä, kylätoiminnan vetämisestä ym.

Tämän hetken kova hitti on kylien omien Facebook-sivustojen rakentaminen. Kehittämisstarttien menetelmänä toimii mukaan tempaava ”Lörnin Kafee”.

Hanke kestää vuoden 2013 loppuun ja sitä rahoittaa POKELY.

Lisää tietoa hankkeesta löytyy osoitteesta: www.msl.fi/laiffi
*

HAMA-teemaryhmä toimii – mm. Harvaan asutun maaseudun asiat facebookiin

Harvaan asutun maaseudun teemaryhmä satsaa vuonna 2011 tiedottamiseen harvaan asutun maaseudun erityiskysymyksistä. Teemaryhmä perustaa joulukuussa oman facebook sivuston. Haluamme näin lisätä yhteistä keskustelua ja hakea uusia näkökulmia.

Olemme myös mukana vaikuttamassa harvaa asuttua maaseutua koskevaan päätöksen tekoon ja eri ohjelmien valmisteluun.

Teemaryhmä julkaisee vuonna 2011 kolme Korvesta ja valtateiltä –verkkolehteä teemoilla 1/2011 Nuoret harvaan asutulla maaseudulla, 2/2011 Yhteisöllisyys ja 3/2011 Elinkeinot harvaan asutulla maaseudulla.
Teemaryhmä järjestää kaksi alueseminaari, joista ensimmäinen on 14.2. Tarvitaanko maaseutua seminaari Joensuussa ja toinen on toukokuussa Keski-Suomessa: Teemana eri ohjelmien vaikutus HAMA-alueen kehittymiseen/kehittämiseen.

Kuntamarkkinoiden yhteydessä syyskuussa järjestetään valtakunnallinen seminaari teemalla Elinkeinot harvaan asutulla maaseudulla.

Tavoite on hyödyntää netti-TV:tä seminaarien sanoman levittämiseen.
*

Tarvitaanko Maaseutua? Valtakunnallinen Maaseutuseminaari 14.2.2011

Seminaari pyrkii nostamaan poliittiseen ja yleiseen keskusteluun maaseudun merkityksen. Seminaari järjestetään 14.2.2011 11.00 - 17.00 Itä-Suomen Yliopistolla, (Aurora-rakennus, auditorio AU100, Yliopistokatu 2, Joensuu). Tavoitteena on nostaa esiin teemoja tutkimuksesta, taloudesta, politiikasta ja uskonnosta:
  • ”virta venhettä vie”, vai viekö?
  • Onko maaseutu päämäärä vai väline?
  • Maaseudun kehittämissuunnat
  • Kirkossako luomakunnan toivo? Kehityksen reunaehtoja ja syviä juuria.

Mukaan pääsee 250 ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen 31.1.2011 mennessä Kuopion hiippakunnan tuomiokapituliin, puh. 017 2888 400 tai sähköpostilla osmo.karppinen@evl.fi. Samalla on ilmoitettava, haluaako lounastaa yliopistolla (lounas klo 10.30 omakustanteinen, mutta ravintola tarvitsee tiedon ennakkoon). www.kuopionhiippakunta.fi. Tarkempi ohjelma julkaistaan tammikuussa 2011.
Järjestäjät: Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen ortodoksinen kirkko, Itä-Suomen Yliopisto, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), Kuntaliitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Savon maakuntaliitto, Maaseutupolitiikan yhteystyöryhmän (YTR) Harvaan asutun maaseudun teemaryhmä.

*

Maaseutuparlamentti 8.3.2011

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR ja Maaseutuverkosto järjestävät yhdessä eduskunnan maaseutuverkoston ja maaseutupoliittisen ministeriryhmän kanssa vuonna 2011 maaseutupolitiikan tapahtuman Maaseutuparlamentin, johon odotetaan noin 400 osallistujaa. Mukaan tavoitellaan poliitikkoja, päättäjiä, maaseudun kehittäjiä ja virkamiehiä eri tasoilta sekä tutkijoita. Vastaavanlainen tilaisuus on järjestetty Paasitornissa huhtikuussa 2005, jolloin paikalla oli reilut 600 henkeä, sekä Järvenpäässä toukokuussa 1996 (noin 300 henkilöä). Kyseessä on poliittinen tilaisuus, jonka tavoitteena on nostaa maaseutuasiat ja maaseudun kehittämisen tulevaisuus poliittiseen keskusteluun ja vaaliteemaksi vuoden 2011 eduskuntavaaleissa, kuulla poliitikkoja heidän maaseutunäkemyksistään sekä evästää heitä eduskuntavaalikentille. Tilaisuus taltioidaan ja se on katsottavissa verkossa jälkeenpäin. Tarkempi ohjelma tulee myöhemmin.