Tulosta
  marraskuu 2010
*

Sähköiset palvelut tuovat mahdollisuuksia harvaan asutulle maaseudulle

Kuva: Veli-Matti KarppinenTieto, tiedon määrät, innovatiivisuus ja vuorovaikutteisuus ja reaaliaikaisuus ovat yhä useammilla toiminta-alueilla menestymisen avaimia. Teknologinen kehitys ja projektimainen työ mahdollistavat uusia työ– ja toimintakulttuureita. Töiden ja työtehtävien osaamisvaatimukset muuttuvat ja tiedon sisällön luomisen ja vuorovaikutteiselle levityksen tarve lisääntyvät.

Valtioneuvosto teki  vuonna 2008 periaatepäätöksen valtakunnallisesta laajakaistahankkeesta.  Vuoden 2010 alusta lukien ja viimeistään kyseisen vuoden loppuun mennessä kaikilla käyttäjillä tulee  olla mahdollisuus käyttää kiinteää tai langatonta, keskimääräiseltä nopeudeltaan vähintään 1 Mbit/s tilaajayhteyttä.  Laajakaistahankkeen toisen tavoitteen mukaan vuoden 2015 loppuun mennessä lähes kaikki (yli 99 % väestöstä) vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat tulee olla enintään kahden kilometrin etäisyydellä nopeudella 100 Mbit/s toimivan yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta. Viimeisen kahden kilometrin rakentaminen kylien omilla varoilla edellyttää  paikallista aktivointia ja  tukitoimintaa kylätasolla. Toiminta ei onnistu pelkästään viranomaistyönä, vaan siihen tarvitaan kolmannen sektorin jalkautuminen kylätasolle. Tämä onnistuu vain tukemalla maakunnallisesti jokaista kylää erikseen paikan päällä käyden. 

Tietoyhteiskunnan uudet mahdollisuudet nopeissa valokuituverkoissa antavat mahdollisuuden toimia tehokkaasti ja verkostomaisesti  virtuaaliympäristöissä.   Uusien toimintatapojen käyttöönotossa  haasteena on kuitenkin niiden integroiminen työkäytäntöihin sekä työntekijöiden sitoutuminen niiden käyttöön.  Suurimmat haasteet uusien työ- ja toimintakulttuurien käyttöönotolle kohdistuvat vanhusväestöön sekä vähävaraisten mahdollisuuksiin hankkia tarvittavia laitteita. Teknologian, sisällönkäytön osaaminen ja halu käyttää uusia sähköisiä palveluja ovat keskeisiä haasteita niin toimintojen sisäänajossa kuin niiden jatkuvassa käytössä. Usein kuulee julkisen vallan sanovan, että riittää kun tuotetaan sähköisiä palveluja, kyllä kansalaiset pystyvät niitä käyttämään ja hyödyntämään. Asia ei ole näin. Erilaisten tukipalvelujen saatavuus tulee paljolti ratkaisemaan, miten onnistumme uudessa haasteellisessa murroksessa. Varsinkin siirtymävaiheessa on houkutus hyödyntää uutta ja vanhaa teknologiaa edelleen samanaikaisesti.

Valokuituverkko mahdollistaa nopean tiedonsiirron. Tieto kulkee molempiin suuntiin samalla nopeudella, mikä tekee mahdolliseksi mm. monipuolisen ja tehokkaan etätyöskentelyn.

Uusissa verkoissa on mahdollista toteuttaa toimintoja niin julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin kuin kansalaistenkin tarpeisiin. Voidaan
 • hyödyntää  perinteisiä verkkopalveluita, kuten sähköpostia, pankkipalveluita, verkkolehtiä sujuvammin. Käyttää maksuttomia lankapuhelinpalveluita. Palvelujen käyttönopeus paranee ja mahdollisuudet toimia suurien tiedostojen kanssa mahdollistuu.
 • hyödyntää TV-palveluita,  jotka mahdollistavat  teräväpiirtokuvan ja laajat kanavavaihtoehdot  myös maaseudulle. Harvaan asuttu maaseutu pääsee samojen ”kaapeli-tv palvelujen äärelle kuin taajamat tähän asti.
 • hyödyntää  maksuttomia latauspalveluita ja  videovuokraamon palveluita oman television kautta.
 • etätyöskennellä nykyistä sujuvammin kotona, jolloin aikaa säästyy työmatkoissa ja työnteko on laajemmin mahdollista maaseudulla tai vaikka kesämökiltä. 
 • saada uudenlaiset turvapalvelut, jossa etävalvonta ja ohjaus mahdollistuvat nopeammin kuvan ja äänen avulla.
 • hyödyntää  talo- ja muita automaatiopalveluita, jossa etäohjaus monipuolistuu ja nopeutuu.
 • saada reaaliaikaisen vuorovaikutteisen kuvan välityksellä terveydenhoito-, valvonta- ja turvapalveluita haja-asutusalueiden väestölle.
 • saada yrityksille vuorovaikutteisia, täyden resoluution kuvalla varustettuja yritysneuvontapalveluita, jotka mahdollistavat tarkkuutensa ja nopeutensa vuoksi monia uusia etäpalveluita.
 • rakentaa paikalliset, vuorovaikutteiset tv-palvelut, jotka mahdollistavat uusien kansalaisvaikuttamisen muotojen käyttöönoton.
 • rakentaa kansalaisjärjestöjen uusia, vuorovaikutteisia tv-kanavia eri lajien ja tarpeiden käyttöön.
 • rakentaa kaupallisia paikallisia ja alueellisia ”kaapeli-tv kanavia.
 • kehittää julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin ja kansalaisten keskinäistä viestintää ja yhteistyötä niin kansallisella  kuin kansainvälisellä tasolla.
 • hyödyntää uusia viihdepalveluita. Erityisesti nuorten vuorovaikutteiset peli ja viestintäpalvelut avaavat uusia toimintamuotoja.

Suomen maaseutua palveleva uusi valokaapeliverkko antaa kaikille maaseudun toimijoille mahdollisuuden saada käyttöönsä  uusia tehokkaampia ja laadukkaimpia palveluja ja toimintamuotoja. Valokuidun rakentaminen ja verkkojen  hyödyn kehittäminen   siirtää Suomen maaseudun toimijat uuteen työ- ja toimintakulttuuriin. Tämä on toteutettava systemaattisesti, tavoitteellisesti, eri toimijoiden tarpeet huomioiden. Tarvitaan tiivistä yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Kirjoittaja Veli-Matti Karppinen toimii Kainuun Nuotta ry:n toiminnanjohtajana

Kuva: Veli-Matti Karppinen