Tulosta
  marraskuu 2010
*

Palvelut lankojen päässä – nuoret hyödyntävät tietoverkkoja

Kuva: Veli-Matti KarppinenNuorisotyössä on totuttu siihen, että nuorten mieli muuttuu nopeasti ja se mikä tänään on siistiä ja muodikasta, ei välttämättä enää kuukauden päästä olekaan. Paikat, joissa nuoret viettävät aikaa, kuten tori, nuokkari tai ABC-asema, muuttuvat aina nuorten mielenkiinnon mukaan. Nuorisotyö pyrkii pysymään perässä tässä vaihtelevassa maailmassa.

Nuoret käyttävät nettiä sujuvasti ja osaavat hyödyntää netin tarjoamia mahdollisuuksia nopeasti. IRC-galleria oli ja nyt ollaan Facebookissa. Myös tässä netissä tapahtuvassa liikehdinnässä nuorisotyö pyrkii pysymään perässä ja ajan hermolla. Internetin avulla pystytään löytämään ne trendit, joita nuoret noudattavat. Välillä pyritään myös olemaan nuorten edellä ja luomaan nuorille palveluita hyödyntämällä verkon ja teknologian suomia mahdollisuuksia.

Vaikutusmahdollisuudet netissä

Hyviä esimerkkejä siitä, millaisia koko maan kattavia palveluita on luotu, on esimerkiksi Suomen Lasten parlamentti. Se on lapsille tarkoitettu vaikuttamisen paikka. Lasten parlamentissa lapset kokoontuvat verkon välityksellä ja heillä on fyysisiä kokoontumisia vain harvoin. On rakennettu eräänlainen parlamenttitalo verkkoon, jossa lapset kokoontuvat pohtimaan ja päättämään asioista. Aikuiset valitsevat ne lapset, jotka kunnasta parlamenttiin osallistuvat, mutta muuten aikuiset eivät pääse osallistumaan lasten parlamentin toimintaan, paitsi kuunteluoppilaina.  

Verkossa toimii myös nuorille suunnattu Aloitekanava.fi, jossa nuori voi kertoa ideastaan, muut nuoret voivat kommentoida ja kannattaa ideaa ja lopulta ideasta ja kommenteista muodostetaan aloite. Jos aloite saa kannatusta muilta käyttäjiltä, moderaattori toimittaa sen eteenpäin ja aloitteen etenemisestä kerrotaan aloitekanavan.fi sivustolla. Myös kaikki päätökset, mitä aloitteen takia on tehty, kirjataan verkkosivuille, jotta aloitteen etenemistä voidaan seurata. Aloitekanavassa on myös osio nimellä kunta, jossa kunnan päättäjät voivat kysyä nuoret mielipidettä tai nuorten ehdotuksia. Edellä mainituissa palveluissa on erityisen tärkeää, että aikuiset päättäjät kuuntelevat mitä nuorilla on sanottavana.

Seudullisia ja kunnallisia nuorten tieto- ja neuvontapalvelusivustoja on perustettu jo koko maan kattavasti. Sivustoilta kuten Seutunappi, Kainuun Piste tai Savon Po1nt tarjotaan luotettavia tietokokonaisuuksia nuorille. Sivuja ylläpitävät nuorisotyöntekijät yhdessä muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Sivuilla tarjotaan nuorille varmasti luotettavaa tietoa ja joillakin alueilla verkossa tarjotaan myös neuvontaa, tasapuolisesti kaikille nuorille. Palveluista on tulossa sitä tasapuolisempia, mitä paremmin palveluita voidaan tarjota netissä myös niille nuorille, jotka eivät pääse esimerkiksi nuorisotiloille.

Youtube.com on verkossa oleva videopalvelu, johon käyttäjät voivat ladata omia videopätkiään. Nuoret käyttävät Youtubea myös poliittisiin kannanottoihin. Pätkään, joka on otettu Perikato elokuvasta, on laitettu uudet tekstit. Pätkässä on satiirin keinoin otettu kantaa Suomen vaalirahakohuun. Videota on katsottu yli 100 000 kertaa. Kannanottoon aselakiuudistusta kohtaan on kerännyt yli 25 000 katsojaa. Päivähoitoa koskeva pätkä on katsottu jo 140 000 kertaa. Samaa pätkää on käytetty monissa muissa selkeästi kantaa ottavissa uudelleen tekstityksissä. Vaikka videoilla ei vaikutusta politiikkaan välttämättä olekaan, kertoo tämä siitä, että yhteiset asiat kiinnostavat, ne tiedostetaan ja niistä keskustellaan myös nuorten käyttämissä medioissa. Se huomataanko nuorten käymää keskustelua ja kuunnellaanko nuorten mielipidettä, koska se käydään väärässä foorumissa, voi olla nuorista turhauttavaa. 

Nuorisotyö verkossa

Verkossa tehdään myös ”perinteisempää nuorisotyötä”. Nuorisotyöntekijät ovat alkaneet ”liikkua” nuorten suosimissa verkkopalveluissa, kuten Habbo hotelli. Habboon on perustettu nuorisotiloja, joissa nuoret voivat kohdata muita nuoria, mutta myös nuorisotyöntekijöitä. Nuorisotiloilla pidetään teemailtoja, jossa keskustellaan nuoria askarruttavista asioista. Nuorisotyöntekijät ovat siellä missä nuoretkin, siis verkossa.

Sosiaalisten medioiden avulla kuten Facebook tai Habbo hotelli, jotkut nuorisotyöntekijät ovat onnistuneet luomaan kontaktin sellaisiin nuoriin, joita muuten olisi ollut todella vaikea tavoittaa. Kun kontakti nuoreen on ensin verkossa saatu luotua, on nuori uskaltanut tulla myös reaalimaailmassa juttelemaan tutulle nuorisotyöntekijälle. Verkon kautta saadaan kontakti helposti myös laajempiin ryhmiin. Eräässä pienessä kunnassa Kainuun rajalla, ilmoitus nuorisotoimen retkestä Facebookissa, aiheutti yleisöryntäyksen retkelle. Ilmoittautua pystyi myös Facebookin kautta, joten ilmoituksen jättämisen jälkeen meni 15 minuuttia, kun ensimmäiset 10 nuorta oli ilmoittautunut retkelle.

Vaalalainen Metalfear on nuorten bändi, joka on ladannut videoitaan keikoilta Youtubeen jo pari vuotta. Tein pienen haastattelun bändin laulajan Jukka Sorsan kanssa. Facebookissa tietenkin. Minä kirjoitin kysymykset ja Jukka vastasi niihin.

-2008 alkaen teillä on ollut videoita Youtubessa. Onko siitä ollut hyötyä tai haittaa bändin uralla? Onko palautetta tullut ja jos on niin minkälaista palautetta?

”Youtubesta ja Facebookista on ollut yllättävän paljon hyötyä bändillemme. Siellä voi esim. mainostaa tulevaa keikkaa, demoja ja kuunnella muiden mielipiteitä bändin toiminnasta. Toivottavasti siitä on ollut ainakin hyötyä. Mielestäni Youtube-videoilla huomaa bändin kehitystä vallan mainiosti, myös katsojien kommentit ovat parantuneet oman kehityksen myötä. Hyvää ja huonoa palautetta on tullut. Huonoon palautteeseen suhtaudumme kuitenkin rakentavasti. Hyvä palautehan piristää aina.”

-Monella muullakin on Facebook sivut ja videoita Youtubessa. Teettekö te musiikin harrastajat koskaan yhteistyötä tätä kautta?

”Bändien kanssa tulee tehtyä yhteistyötä. Esimerkiksi keikoille voi päästä toisten bändien kautta.”

-Näettekö te mitään riskejä tai haittoja näissä sosiaalisissa medioissa? Onko esimerkiksi kilpailu koventunut tai onko materiaalia jotenkin väärinkäytetty?

”Emme näe suurempia riskejä. Materiaalin väärinkäyttöäkään emme ole huomanneet.”

Internet on kaikkien oikeus

Nuori, joka istuu paljon tietokoneen ääressä, leimataan helposti syrjäytyneeksi. Valitettavasti joskus näin onkin, mutta verkossa voi olla myös sosiaalista elämää. Verkossa ylläpidetyt sosiaaliset kontaktit eivät ole pois reaalimaailman sosiaalisista kontakteista, vaan ne itse asiassa voivat lisäävät nuorten sosiaalisia kontakteja. Siksi onkin erityisen tärkeää, että ne nuoret, joilla ei ole mahdollisuutta joka ilta mennä kavereiden luokse tai pyytää kavereita käymään, voivat kuitenkin tyydyttää sosiaalisuuden tarpeensa ja olla yhteydessä ystäviinsä verkon ja sosiaalisten medioiden välityksellä. Myös monien arkipäiväisten asioiden, kuten laskujen maksu ja monet muut pankkiasiat hoituvat verkossa myös siellä, missä pankin konttoriin on 80 kilometriä matkaa.

Olisi helppoa sanoa, että nykyään kaikilla on netti ja että sen perusteella kaikki ilmoitusasiat voidaan tehdä netissä, kaikki äänestykset voidaan järjestää netissä ja kaikki palvelut voidaan siirtää nettiin.  Tosiasiassa kaikilla syrjäseuduilla verkkoyhteys ei ole vielä niin hyvä, että nettiin aina ja joka paikasta pääsisi. Eräs tuttavani Kainuun itärajalta kertoi, kuinka heillä netti jatkuvasti pätkii niin pahasti, että voisi melkein sanoa, ettei heillä ole nettiyhteyttä kotonaan. Tämä siitä huolimatta, että operaattorille on heikosta yhteydestä ilmoitettu ja laskut ajoissa maksettu. Vastaavasti oululainen tuttuni kertoi kuinka hänen tilanteensa parani entisestään, kun hän Oulussa muutti korttelista toiseen. Yhteys panOulu- langattomaan laajakaista verkkoon parani niin paljon, ettei hän enää tarvitse muuta verkkoyhteyttä ja hänen ei siksi tarvitse maksaa netin käytöstä mitään.

Verkkopalveluita on kehitetty paljon ja internetistä on tullut osa ihmisten arkea. Tieto siirtyy nopeasti ja osa palvelut on käytettävissä 24/7. Italialaiseen vaatekauppaan pääsee milloin tahtoo ja huomisen Kalevan uutiset voi lukea tänään illalla netistä. Internetin vaikutus ihmisten elämään on suuri. Kauppaa käydään netissä, politiikkaa tehdään netissä, ihmis-suhteita luodaan ja ylläpidetään netissä, tietoa haetaan ja löydetään netistä… Mitähän tästä vielä lopulta seuraa?

Tuomo Haapala
Oulunkaaren SeutuNappi-hanke
Projektipäällikkö
044 336 8481
tuomo.haapala@oulunkaari.com

Kuva: Veli-Matti Karppinen