Tulosta
  maaliskuu 2011
*

Pääkirjoitus: Hallitun alasajon politiikka voikin olla harhaa

Tytti MäättäSitra teetti barometrin, jonka avulla seurataan suomalaisten suhdetta maaseutuun. MTT:n taloustutkimuksen laatimaan ja Taloustutkimus Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 1600 suomalaista helmikuussa 2011. Suomalaiset toivovat maaseudulta ennen kaikkea luomu- ja lähiruoan parempaa saatavuutta sekä latautumista, virkistystä ja luonnon kohtaamista. Palvelujen uusien toteutustapojen kehittämistä pidetään polttavana kehityskohteena.  Barometrin mukaan tulevaisuususko on kasvanut kaikissa ikäryhmissä, mutta voimakkaimmin 25–44-vuotiailla. Samalla suomalaisten usko maaseudun autioitumiseen on romahtanut (68 % -> 31%). Hallitun alasajon politiikalle maaseudulla olisi nyt hyvä aika etsiä vaihtoehtoja!

Vuoden 2011 ensimmäinen verkkolehti on rakennettu teemalla nuoret harvaan asutulla maaseudulla. Tämä senkin vuoksi, että tänä vuonna Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman teemana ovat nuoret aikuiset. Lehdessä nostamme esille nuorten mahdollisuuksia toimia ja asua harvaan asutulla maaseudulla. Lisäksi aiheena ovat eduskuntavaalit.

Harvaan asutun maaseudun kohtalon kysymys on, miten se kykenee houkuttelemaan osaajia alueelleen. Rekrytointi ongelmat ja pitkäaikaistyöttömyys yhdistyvät samoilla alueilla ja samoissa kunnissa. Pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi teemme jo paljon. Rekrytointiongelman poistamiseksi teemme vielä vähän. Moni harvaan asutun maaseudun kunta haluaa säilyttää palvelut lähellä, mutta päteviä hakijoita ei kaikkiin töihin vain saada. Monelle nuorelle harvaan asuttu maaseutu voisi olla tuleva työpaikka tai yrittämisen ympäristö. Tässä lehdessä esitellään mm. yrittämistä ja työllistymistä edistäviä ratkaisuja.

Haastattelemiemme nuorten mielipiteissä nousee esille pelko palveluiden keskittämisestä. Mutta kuten Sitran teettämä barometri osoittaa, myös nämä nuoret arvostavat maaseudun rauhaa ja luontoa. Korvesta ja valtateiltä haastatteli tähän lehteen myös puolueita ja puolueiden puheenjohtajia harvaan asutun maaseudun teemoihin liittyen. Saimme vastauksen lähes kaikilta puolueilta. Koska palveluiden heikkeneminen harvaanasutulla maaseudulla on myös lehden huolena, kysyimme, miten puolueet määrittelevät lähipalvelut.

Lähipalvelujen määritelmä on epäselvä ja se näkyy puolueiden ja puolueiden puheenjohtajien vastauksissa. Lähipalvelut on ehdottomasti määriteltävä seuraavan hallituskauden aikana. Mikäli palvelut karkaavat kovin kauas ihmisten asuinpaikasta, on pelkästään luonnollista, että myös väestö alkaa keskittyä sinne, missä palvelut ovat kohtuuetäisyydellä. Maaseudun elinvoimaisuuden kannalta merkittäviä kysymyksiä ovat palveluiden saatavuus, saavutettavuus ja laatu. Tulevan hallituksemme on kyettävä määrittelemään tarjottavat lähipalvelut, eli kertomaan mitä ne ovat ja missä ajassa lähipalvelu on saavutettavissa ja saatavissa.

Puolueiden puheenjohtajien vastauksissa korostui, että harvaan asuttu maaseutu nähdään koko Suomen voimavarana. Biotalous, bioenergia, puhdas ruoka ja matkailu nousivat esille puolueiden puheenjohtajien vastauksissa. Vaalien jälkeen tulee olemaan mielenkiintoista seurata, nostavatko hallitusvastuun saavat puolueet lupaamansa asiat hallitusohjelmaan. Korvesta ja valtateiltä tulee seuraamaan tilannetta.

Tytti Määttä, Päätoimittaja