Tulosta
  maaliskuu 2011
*

Yhdessä yrittämään! – hanke järjestää Vuoden pienosuuskunta 2011 -kilpailun

Hankkeen tavoitteena on edistää osuustoiminnallisen yrittäjyyden käyttöä matalamman riskin yritysmuotona sekä mikroyritysten yhteistyömallina. Yhdessä yrittämään! –hanke järjestää Suomen ensimmäisen pienosuuskunnille suunnatun kilpailun. Kilpailun tavoitteena on nostaa esille erilaisia osuustoiminnallisen yrittäjyyden sovellutuksia ja lisätä pienosuuskuntien tunnettuutta omilla alueillaan sekä valtakunnallisesti.

Yhdessä yrittämään! –hanke on Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen hanke, jonka tavoitteena on edistää osuustoiminnallisen yrittäjyyden käyttöä matalamman riskin yritysmuotona sekä mikroyritysten yhteistyömallina. Itä-Suomessa hanketta toteuttaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Hankkeen tavoitteena on edistää osuustoiminnallista yrittäjyyttä monipuolisen tiedotuksen, koulutustoiminnan ja materiaalin tuotannon keinoin. Hanke ylläpitää informatiivisia www-sivuja osoitteessa www.yhteistoiminta.fi. Sivuilla on myös yritys- ja urapalveluneuvojille suunnattu extranet –palvelu, josta löytyy yritysneuvonnan tueksi osuustoiminnallista yrittäjyyttä käsitteleviä ohjeita, malleja ja asiakirjoja.

Miksi osuustoiminnallinen yrittäjyys toimii?
 • yhdessä tekeminen, verkostot, synergiaedut, uudet kontaktit
 • vastuun jakautuminen, demokratia, tasapuolisuus
 • yhteisöllisyys, etiikka, arvot
 • ei minimipääomavaatimusta, riskit minimoitu, yrittämisen vapaus
 • laskutus-ja markkinointikanava, ammatillinen yhteenliittymä, lyhyidenkin työtilaisuuksien hyödyntäminen, byrokratian keskittynyt hoitaminen, yhteistyöprojektit
”turvallinen, uskottava ja mukava tapa hoitaa elanto ja toimia yritysmaailmassa”

Osuustoiminnallisen yrittäjyyden haasteet:
 • yrittäjäminuuden löytyminen palkansaajan saappaissa
 • päätöksenteon vaikeus, kompromissit, jäykkyys
 • uskottavuus, joka tosin on paljon parantunut
 • hallitustyöskentely haasteena
 • vapaamatkustajat eli osuuskunnan kaikki jäsenet eivät ole osuuskunnan työntekijöitä tai osallistu toimintaan muuten
 • osuuskunnan edelleenkin huono tunnettuus pk-yritysmuotona

Vuoden pienosuuskunta 2011 -kilpailu

Yhdessä yrittämään! –hanke järjestää Suomen ensimmäisen pienosuuskunnille suunnatun kilpailun. Kilpailun tavoitteena on nostaa esille erilaisia osuustoiminnallisen yrittäjyyden sovellutuksia ja lisätä pienosuuskuntien tunnettuutta omilla alueillaan sekä valtakunnallisesti.

Kilpailussa on seuraavat kilpailuluokat:
 1. luovat alat
 2. hoiva- ja hyvinvointiala
 3. yritysten välinen verkostoituminen (mikroyritysten yhteistyömalli)
 4. työvoimanvuokraus, laskutuspalvelut
 5. sukupolvenvaihdostilanteet (EBO)
 6. yrityskasvatus, oppilaitossovellukset
 7. muut innovatiiviset osuuskuntamuotoiset liikeideat
Kilpailun hakemukset toimitetaan alueittain kilpailun yhteyshenkilöille. Kilpailu on valtakunnallinen ja siinä palkitaan jokaisesta kilpailuluokasta voittaja sekä näiden joukosta valittava vuoden 2011 pienosuuskunta. Lisäksi kilpailussa voidaan myöntää kunniamainintoja.

Kilpailun voittaja ja eri sarjojen voittajat julkaistaan virallisesti pk-yritysviikkojen aikana lokakuun ensimmäisellä viikolla 2011 järjestettävässä seminaarissa.

Koko kilpailun voittajasta tehdään artikkeli S-ryhmän Yhteishyvä-lehteen sekä OT-lehteen. Eri kilpailuluokkien voittajat sekä mahdolliset kunniamaininnan saaneet esitellään sekä www.yhteishyva.fi että www.yhteistoiminta.fi sivustoilla. Lisäksi syksyn 2011 ja vuoden 2012 aikana esitellään Yhteishyvässä eri kilpailusarjojen voittajia. Myös OT-lehti voi tehdä juttuja kilpailusarjojen voittajista ja kunniamaininnan saaneista.

Kilpailusta lisätietoa sekä osallistumisohjeet löytyvät osoitteesta:  http://www.yhteistoiminta.fi/fin/taustaa/vuodenpienosuuskunta2011

”Uusien mahdollisuuksien osuuskunta – 16 menestystarinaa” –esite

Yhdessä yrittämään! –hanke on tuottanut mielenkiintoisen esitteen, jossa esitellään 16 erilaista osuuskuntaa eri puolilta Suomea. Esitteessä pyritään antamaan vastauksia siihen, miksi juuri osuustoiminnallinen yhteisyrittäjyys on ollut näille yrittäjille se toimiva ratkaisu. Esimerkkejä on mm. luovilta aloilta, hoiva-alalta, matkailualalta ja ravitsemusalalta. Tutustu esitteeseen tästä:

http://www.yhteistoiminta.fi/getfile.php?file=269

Kirjoittaja: Niina Immonen
Projektijohtaja, toiminnanjohtaja, HT Yhdessä yrittämään! -hanke
Tampereen seudun osuustoimintakeskus