Tulosta
  kesäkuu 2011
*

Kulttuurista rahoitus palveluille – esimerkkinä Eskolan kylä

Eskolan kylä Keski-Pohjanmaalla Kannuksen kaupungissa on n. 400 asukkaan taajama.Kylällä on pitkä kolmenkymmenen vuoden mittainen kokemus paikallisesta kehittämisestä. Kylän kehittäminen on aina perustunut kylän historian hyödyntämiseen, käytännön tekoihin ja sitä kautta käytännön yhteisöllisyyteen.

Eskolan kylällä on vahva ”me” henki. Yhteisöön kuulumista pyritään vahvistamaan yhteisillä kokoontumisilla, yhteisen historian esilletuomisella, eri ikäkausien palvelutarpeiden omatoimisellakin tuottamisella, aktiivisella tiedottamisella, asuinympäristön kunnostamisella ja elämällä aktiivisesti nykyhetkeä.

Kylällä on toki suunnitelmia, mutta ne ovat vain taustalla, tärkeintä on ollut ratkoa erilaisia kylää kohtaavia ongelmia. Kylä valittiin vuonna 2001 valtakunnalliseksi vuoden kyläksi. Eskolan kylän kehittäjä on Eskolan kyläyhdistys ry, mutta myös muilla toimijoilla on oma roolinsa. Kylän toimintaorganisaatio on nykyisellään:
  • Eskolan kyläyhdistys ry: Toiminnan koordinointi ja yleinen kehitystoiminta, kulttuuritarjonta
  • Eskolan kehitys oy: Kylän asuntotuotannon kehittäminen ja kylältä puuttuvan liiketoiminnan täydentäminen
  • Osuuskunta Nelikataja: Kyläpalveluiden tuottaja, työllistäjä
  • Eskolan Eskot ry: Kylän urheilu-, liikunta- ja nuorisotoiminta
  • HanhiKukko ry: Kylän koulun vanhempainyhdistys, koulun kehittäjä
  • Eskolan Metsästysseura ry: Metsästysharrastus ja riistanhoito
Kylä tuottaa omia palveluita esim. Koululaisten iltapäiväkerho, Kirjaston jatkettu aukiolo, Perinnemaiseman hoito ja kunnostus, Kylän nuorten kesätyöllistäminen (18 nuorta vuonna 2011). Luontoreitin ylläpito, Kylän arvokkaiden kiinteistöjen kunnostus, Museokohteiden ylläpito, Kerhotoiminta, Julkaisutoiminta jne.

Rahoituksen näille ja monille muille palveluille kylä hankkii kesäteatteritoiminnalla, kaikki teatterin toiminnot tehdään ohjausta lukuun ottamatta talkoilla ja kaikki tuotto käytetään kylän hyväksi. Kesäteatteri saa julkista tukea toiminnalleen vain 700 euroa kaupungin avustuksena. Tämä on noin prosentti teatterin liikevaihdosta.  Näin voidaan hyvällä syyllä sanoa, että Eskolassa ei tueta kulttuuria, vaan kulttuuri tukee kylän palveluita ja yhteisöllisyyttä.

Lisätietoja: www.kotinet.com/eskolan.kyla  tai www.eskolankyla.fi

kirjoittaja:  Leena Hautamäki