Tulosta
 
*

Kaupan lähipalveluiden kehittäminen lääke taantuvien taajamien uhkaan

Jokainen harvaan asutulla alueella asuva ja lomaileva tuntee oman kylä- tai lähikauppansa merkityksen. Ruokaostosten lisäksi lähikauppaan tai sen yhteyteen on usein keskittynyt muitakin palveluita ja toimintaa, joita alueella ei välttämättä enää muuten olisi. Kyläkauppias tuntee asiakkaansa henkilökohtaisesti ja panostaa palveluun.

Harvaan asutuilla alueilla lähi- ja kyläkauppojen merkitys korostuu myös työllistäjänä. Kauppa työllistää Kaupan ja logistiikan työntekijöitä ja lisäksi moni kauppias vaikuttaa työllisyyteen ostamalla valikoimiinsa tuotteita paikallisilta pienyrittäjiltä. Kehitystä vahvistaa lähi- ja luomuruuan kasvava kysyntä. Kaupan ja pienten yritysten yhteistyötä kehitetään parhaillaan Päivittäistavarakauppa ry:n koordinoimassa Mikroyrityshankkeessa. Kasvupolkujen myötä paikallisesta elintarvikealan pienyrityksestä voi kasvaa alueellinen tai valtakunnallinen tavarantoimittaja. Kaupat puolestaan saavat valikoimiinsa kuluttajien toivomia laadukkaita lähiruokatuotteita.

Päivittäistavarakaupan tehtävä on tarjota monipuoliset valikoimat koko maan kattavalla myymäläverkostolla. Samalla kaupan tehtävä on turvata tuottavuuden kasvu kilpailulla sekä edistämällä vastuullisuutta koko toimitusketjussa.

Muuttoliike kasvukeskuksiin on heikentänyt kaupan mahdollisuuksia palveluverkon ylläpitämiseen. Kaupan tehokkuuskäyrä kuvaa osaltaan kehitystä. Vuonna 2010 300 suurinta eli 10 % myymälöistä myi puolet koko maan päivittäistavaramyynnistä. Kyläkauppoja oli vuoden 2010 lopulla 417 eli noin 13 % myymälämäärästä, mutta niiden myynti – 185 miljoonaa euroa – oli vain 1,3 % kokonaismyynnistä.

Hallituksen suunnittelema kuntauudistus on luonut uuden uhkakuvan: Taantuvat taajamat, jotka menettävät vetovoimaisuutensa, ostovoimansa ja lopulta päivittäistavarakaupan palvelunsa.

Verkkokauppakin tarvitsee jakelukanavan

Kyläkauppojen säilyminen edellyttää kyläkaupan investointituen säilyttämistä. Ostovoiman säilymistä harvaan asutuilla alueilla on lisäksi edistettävä turvaamalla alueilla muut, yhteiskunnan sääntelemät palvelut.

Itellan asiamiespostit ovat erittäin tärkeitä varmistaessaan asukkaiden postipalvelut. Asiamiespostin kannalta järjestelmä tukee asiakasvirtojen säilymistä asiamiehen kaupassa. Kauppojen yhteydessä toimii tällä hetkellä satoja asiamiesposteja ympäri Suomen. On tärkeää, että postipalvelujen saatavuutta määrittelevän asetuksen valmistelussa huomioidaan sen vaikutukset kauppapalvelujen säilymiselle. Ilman elinvoimaista, kilpailukykyistä lähikauppaa taajamien taantumista ei voida pysäyttää.

Kauppa kehittää myös itse aktiivisesti uusia toimintamalleja. Yksi esimerkki on Matkahuollon ja Suomen Lähikaupan lokakuussa julkistama yhteistyö, jonka myötä avautuu pakettien lähetyspalvelu Suomen Lähikauppa Oy:n kauppojen yhteyteen.

Oli jakelukanava perinteinen posti tai jokin muu palvelumalli, sen avulla tuodaan myös verkkokauppojen tarjonta harvaan asuttujen alueiden asukkaiden ulottuville. Kaupan liiton tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset kuluttivat tammi-kesäkuussa verkossa yli viisi miljardia euroa. Vähittäiskaupan merkittäviä tuoteryhmiä verkkokaupassa ovat kulutus-, viihde-elektroniikka ja tietotekniikka sekä pukeutuminen. Ruokaa myydään Suomessa verkossa vielä vähän, mutta esimerkiksi S-ryhmä on jo pilotoinut ruokaverkkokauppaa. Aalto-yliopiston professori Arto Lindblom on ennakoinut ruuan nettikaupan laajenevan koko maahan 3–5 vuoden kuluessa.

Lähikauppa tarvitsee reilut kilpailuolosuhteet

Lainsäätäjä vaikuttaa merkittävästi haja-asutusalueiden asumiskelpoisuuteen ja kauppapalveluiden säilymiseen myös sillä, miten se päättää kehittää alkoholimonopolia ja lääkejakelua. Suurten myymälöiden yhteydessä on nykyään lähes aina Alkon myymälä. Sen päivittäistavaramyyntiä kasvattava vaikutus on tutkimusten mukaan noin 10 %. Tämä vastaa noin miljoonan euron lisämyyntiä. Alkon – tai sen puuttumisen – vaikutuksen lähikaupalle ymmärtää paremmin, kun tietää, että pienen lähimyymälän kokonaismyynti on keskimäärin juuri tuo miljoona euroa.

Kaupan lähipalveluiden turvaamiseksi Alkon asiamiestoimintaa on edelleen kehitettävä. Lisäksi lääkejakelua olisi uudistettava sallimalla muiden Pohjoismaiden tavoin reseptivapaiden lääkkeiden myynti vähittäiskaupassa. Uudistus auttaisi alentamaan lääkkeiden hintoja ja turvaamaan maankattavan tasavertaisen lääkejakelun. Samalla se turvaa erityisesti pienten lähikauppojen toimintaedellytyksiä ja kaupan työllisyyttä.

Säilyäkseen harvaan asutuilla alueilla myös kaupan lähipalveluiden on kehityttävä ja löydettävä uusia toimintatapoja. Siihen kauppa on valmis, mutta onnistuakseen se tarvitsee reilut kilpailuolosuhteet.

Kirjoittaja: toimitusjohtaja Osmo Laine, Päivittäistavarakauppa ry