Tulosta
 
*

Saaristo tarjoaa innovatiivisen työympäristön Pinassi Oy:lle

Pinassi Oy on vuonna 2011 perustettu IT-alalla toimiva konsulttiyhtiö, joka toimii Länsi-Turunmaan Nauvossa.  Henkilökunnan muodostavat toistaiseksi perustajaosakkaat Pirjo ja Ari Rosti.

Yrittäjä Ari Rosti kertoo ”Toimintamme on luonteeltaan kahtiajakoista: olemme joko asiakkaidemme tai kumppaneidemme luona pitämässä työpajoja, seminaareja tai palavereja ja sitten taas dokumentointi- ja hallinnollista työtä teemme kotitoimistollamme. Kun asiakkaat ovat periaatteessa missä päin tahansa, on sama missä yrityksemme toimii kun asiakkaan luo matkustetaan. Miksemme siis voisi viettää toimistopäivää kauniissa saaristossa ja kodin yhteydessä, se lienee silloin kaikkein ekologisinkin vaihtoehto?”

Hänen mielestään puhelimitse, sähköpostilla tai jollakin muulla sähköisellä menetelmällä hoituvien asioiden kannalta paikalla ei ole merkitystä, kunhan tietoliikenneyhteydet toimivat riittävän hyvin.

Yrittäjillä on yksi vielä suurempi motiivi olla Nauvossa. Nauvo on aitoa saaristoa siinä mielessä, ettei sinne ole kiinteää maantieyhteyttä. Vielä ainakin toistaiseksi liikenneyhteydet toimivat kohtuullisen hyvin lähes vuorokauden ympäri ja Nauvossa on kaikki päivittäisen elämän vaatimat palvelut kunnossa. Jotta tällainen tilanne säilyisi, tarvitaan yrityksiä ja liiketoimintaa, jotka pitäessään tukikohtansa saaristossa omalta osaltaan huolehtivat siitä, että saaristomme säilyy ympärivuotisesti elävänä, hyvänä paikkana asua ja olla.

Pinassi Oy yrityksenä

Molemmat perustajat ovat toimineet tietojärjestelmiä toimittavissa sekä tietotekniikan käyttöä kouluttavissa yhtiöissä suurimman osan työhistoriaansa. Pinassi on järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö. Asiakkaan projektissa yritys toimii yhteistyössä asiakkaan valitseman järjestelmätoimittajan kanssa.
Keskeisintä osaamisaluetta on asiakkuuksiin liittyvän toiminnan tukeminen tietojärjestelmillä (CRM- tai asiakkuudenhallinnan ohjelmistot). Pinassin palveluja ovat:

•    organisaatioiden johdon konsultointi asiakkuudenhallinnassa
•    organisaation asettamia tavoitteita tukevan asiakastietojärjestelmän vaatimuksien ja ominaisuuksien määrittely
•    asiakkuudenhallinnan ratkaisujen valinnan, hankinnan ja käyttöönoton konsultointi
•    käytössä olevien ratkaisujen tuottamien hyötyjen arviointi

Asiakkaina ovat sekä yritykset että julkisorganisaatiot

Maailman muuttuessa mikään joskus hyväksi havaittu ei kuitenkaan välttämättä enää toimi, joten uutta on koko ajan kehitettävä. Kun ollaan tekemisissä tietojärjestelmien kanssa, kehitys tuo tullessaan koko ajan uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Lisätietoja yrityksestä
Kirjoittaja: Ari Rosti, Harvaan asutun maaseudun teemaryhmän jäsen 2012-