Tulosta
 
*

Rokua Geopark luo mahdollisuuksia matkailuyritysten toiminnalle

Rokua Geopark on Suomen ensimmäinen ja Maailman pohjoisin kohde UNESCOn suojeluksessa olevassa ainutlaatuisten geologisten kohteiden verkostossa. Geopark kertoo Rokuan, Oulujärven ja Oulujokilaakson syntytarinan, jääkauden perinnön. Geopark tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua ainutlaatuiseen luontoon, aitoihin tuotteisiin, elämyksiin ja tarinoihin. Se edistää kestävää kehitystä, matkailua ja luonnontieteiden opetusta. Heli Kaikkonen toimii Rokua konsernin toimitusjohtajana ja hänen yrityksensä sijaitsee harvaan asutulla maaseudulla. Haastattelussa Heli kertoo siitä, millainen yrittämisen ympäristö harvaan asuttu maaseutu on hyvinvointimatkailu yritykselle.

Miten kuvaisit toimintaympäristöänne?

Yrityksemme on osa Rokua konsernia, jonka tahtotila on olla toimialan yksi johtavista, kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu, laadukkaiden kuntoutus- ja terveyspalveluiden tuottaja sekä edelläkävijä hyvinvointi- ja matkailupalveluiden osaajana.  Rokua health & spa sijaitsee Rokua Geoparkin sydämessä, hiekkaharjujen keskellä, loistavan luonnon ympäröimänä. Ouluun on noin tunnin ajomatka ja Kajaaniin noin puolentoista tunnin. Yrityksemme sijaitsee maaseudun rauhassa. Yrityksen toimintaympäristö on haastava: markkinoilla on paljon tarjontaa, joten meidän on kyettävä erottumaan riittävästi kilpailijoista ja hyvinvointi ja sen ympärille koottavat innovatiiviset matkailupalvelut on nähtävä suurena mahdollisuutena nyt ja tulevaisuudessa.

Millainen toimija Rokua health and spa on alueellanne?

Rokua health & spa on korkeatasoinen hyvinvointikeskus, joka tarjoaa yhteistyössä Rokua Geopark alueen muiden toimijoiden kanssa majoitus-, virkistys-, ja hyvinvointipalveluita kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille, kokousvieraille, yrityksille, yhteisöille ja järjestöille. Asiakkaidemme ikähaarukka vaihtelee vauvasta vaariin.  Rokua health & spa on alueen suurin työnantaja ja se tarjoaa lähes 140 ihmiselle työtä, joko palkkatyössä tai ammatinharjoittajana.

Miten tärkeänä näet yritysten yhteistyön harvaan asutulla maaseudulla? Mitä etuja ja haittoja on siinä, että toimitte keskellä maaseutua ja luontoa kaukana keskuksista?

Yritysten välinen yhteistyö on erittäin tärkeää harvaan asutulla maaseudulla. Yritykset voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja yhdistämällä eri yritysten osaamisen, pystymme tuottamaan asiakkaille erilaisia ja laadukkaita tuotekonsepteja. Haittapuolena keskellä maaseutua on yritysten tukipalveluiden siirtyminen yhä kauemmaksi kasvukeskuksiin. Tällä tarkoitan esim. posti-, pankki- ja kuljetuspalveluja. Logistiikan järjestelyt aiheuttavat yritykselle lisäkustannuksia.

Maaseutukuntien talousahdinko saattaa aiheuttaa tulevaisuudessa ongelmia rekrytointeihin: osaava henkilökunta ei muuta maaseudulle, jos heille ei pystytä takaamaan riittäviä lastenhoito-, koulu- ja terveyspalveluja. Toisaalta yhteistyö kuntien kanssa saattaa luoda mahdollisuuksia täysin uudenlaisiin palvelukokonaisuuksiin yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Teiden peruskunto huolettaa sekä asiakkaidemme että työntekijöidemme puolesta. Riittämättömät kevyenliikenteen väylät ovat myös lähes päivittäin esillä henkilökunnan puheissa.

Etuna näen sen, että harvaan asuttu maaseutu on elinvoimainen, viihtyisä sekä turvallinen asumisen, elämisen ja yrittämisen ympäristö, jota erilaisissa yhteisöissä toimivat ihmiset kehittävät aidossa vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa. Rokualla luonto on ainutlaatuinen, ilma puhdasta ja vesi erinomaista juomavettä. Nopeat ja langattomat tietoliikenneyhteydet ovat myös harvaan asutun maaseudun yritysten saatavilla. Maaseutu mahdollistaa ravintolamme lähiruoka- ja luomuruokapalvelut. 

Koetko, että harvaan asuttu maaseutu voi toimia suomalaisen kilpailukyvyn lähteenä? Mikä hyvinvoinnin rooli on tässä?

Harvaan asutun maaseudun kuntien toimet palvelurakenteen kehittämisessä ja peruspalvelujen tarjoamisessa ovat keskeisiä kilpailukykytekijöitä ja perusedellytyksiä myös alueen yritystoiminnalle. Kilpailukyvyn eri osatekijöitä vahvistamalla voidaan osaltaan vaikuttaa alueellisen uusiutumisen mahdollisuuksiin. Tulevaisuudessa esim. Geopark-alueella toimijoiden verkostoituminen, erikoistuminen ja kilpailukyky kytkeytyvät kiinteästi yhteen. Luomalla uusia työpaikkoja harvaan asutulle maaseudulle tasoitetaan alueiden välisiä hyvinvointieroja. Maaseudulla ja pienemmissä taajamissa elämänlaatu tulee yksinkertaisista asioista: luonto on lähellä, asuinympäristö on turvallinen, ihmiset tuntevat yhteenkuuluvuutta toisiinsa, suhde perinteeseen ja arvoihin on ehyt.

Miten hyödynnätte luontoa matkailukonseptissanne?

Luonto ja hiljaisuus ovat hyvin keskeinen osa matkailukonseptiamme. Hyvinvointimatkailupalvelumme rakentuvat paikalliselle sauna- ja kylpyläkulttuurille, yhteydelle luontoon, innovatiivisille elämyspalveluille ja paikallisten luonnonmateriaalien kuten tervan, turpeen ja yrttien käyttöön hoidoissa, palveluissa ja myytävissä tuotteissa.  Paikalliset maaseutuyrittäjien tuottamat palvelut tulevat näkymään yhä enemmän osana palvelutarjontaamme. Esimerkiksi kaupunkilaislapsille tarjottavat maatilakäynnit ja opastetut perheiden luontoretket tulevat olemaan osa palvelutarjontaamme seuraavan vuoden aikana. Luontoon perustuvat palvelut tarjotaan asiakkaille tuotteistettuina, ohjattuina elämyksinä. 

Lisätietoja:
www.rokuageopark.fi
http://www.europeangeoparks.org/

Geopark on tarkoitettu nimenomaan harvaan asutuille alueille ja se on lähtenyt liikkeelle Leader rahoituksella.

aims: geological heritage and enhancing the public understanding of earth science and with a third aim of using these to promote sustainable economic development on a regional level.

Although geology is always the main area of promotion in geoparks, network members adopt a holistic approach to the promotion of our natural and cultural heritage. Furthermore all members consider full local community involvement as essential to our success.
 
There is a variety of activities that can be considered typical of a geopark. Most are either geotourism– or educational-based, including schools programmes, guided walks and museum exhibitions. Geological heritage protection and promotional activities are also essential activities of a geopark. Socio-economic activities in geoparks are important for sustainable regional development. Geoparks adopt a holistic approach to their heritage and promote all aspects of their regions natural and cultural heritage.
 
The network is funded by its members and through collective bids for European Union funding for common projects.

Kirjoittaja: Tytti Määttä, Harvaan asutun maaseudun teemaryhmän pj