Tulosta
 

Korvesta ja valtateiltä 1/2012 teemana Kuntarakenne uudistuksen vaikutuksia harvaan asutulla maaseudulla

huhtikuu 2012

Pääkirjoitus

*

Miksi hukata rakenteita juuri nyt?

Nykytiedolla maapallon tulevaisuus on erittäin hyvin hahmotettavissa. Meitä uhkaa eittämätön resurssipula energian, ravinnon, puhtaan veden ja monien tärkeiden luonnonvarojen suhteen. Yhteiskuntamme on myös päivä päivältä haavoittuvampi sähkö- ja teknologiariippuvuutemme vuoksi. Lue lisää >>

Harva Harakka

Aamulla herrään. Oon maalainen. Vien lapsen hoitoon ja meen töihin, niin kuin valtaosa muistaki suomalaisista. Oon muuttanu maalle siksi, että halluun olla lähellä luontua ja että lapsilla ois turvaline assuinympäristö. Lue lisää >>

Näkökulmia kuntarakenneuudistukseen

*

Korvesta ja valtateiltä –lehti haastatteli Ministeri Virkkusta tulevasta kuntarakenneuudistuksesta:

Miten kuntauudistus huomioi kaukana kaupunkikeskuksista sijaitsevien pienten maalaiskuntien elinvoimanäkökulman?
Lue lisää >>
*

Kuntarakenneuudistus

Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän esityksen perusteella Suomeen jäisi noin 70 kuntaa nykyisen 336 kunnan asemasta.
Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän tehtävänä oli laatia hallitusohjelmassa tarkoitettu selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta.     Lue lisää >>
*

Mihin unohtui elinvoima kuntauudistuksessa?

Pienen kunnan rooli alueen elinvoiman tuottajana on kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksessä esitettyä laajempi. On selvää, että ilman pieniä kuntia olisi jäänyt moni yritys syntymättä, matkailualue rakentamatta, lähiruoka ostamatta ja mökkitontti kaavoittamatta.
Lue lisää >>
*

Kylien välinen yhteistyö takaa palvelut

Rovaniemen Yläkemijoella on todettu, että kylien väestön vähentyessä lähipalveluja ei voida enää turvata jokaisessa kylässä, vaan palvelutason kehittämiseksi on kyettävä kylien väliseen yhteistyöhön perinteisten kyläidentiteettien sitä estämättä.  Lue lisää >>
*

Palvelutuotannon kokeiluja Pudasjärvellä

Pudasjärven kaupunki on saanut keväällä 2010 Sisäministeriöltä pilottikuntastatuksen HARVAAN ASUTTUJEN  alueiden palvelutuotannon järjestämiseksi ja erilaisten vaihtoehtoisten palveluiden tuottamismahdollisuuksien kokeilemiseksi harvaan asutuilla alueilla (PUDASJÄRVI HARVA-hanke).  Lue lisää >>
*

Kilpailua maaseudun asukkaiden hyvinvoinnista?

Suomi on kahdessa asiassa EU-maiden kärkeä. Suomen huoltosuhde on vajoamassa EU:n heikoimmaksi vuoteen 2020 mennessä. Tämän lisäksi Suomi on Euroopan unionin maaseutumaisin maa. Lue lisää >>
*

Maaseutuvaikutusten arviointi osana kuntaliitoksia

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen seurauksena syntyy uudenlaisia moniaineksisia kuntia, joissa usein yhdistyvät laajat maaseutualueet ja keskuskaupunki. Lue lisää >>
*

Kokemukset kuntaliitoksista eivät tue suurta kuntauudistusta

Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on vastata tulevaisuuden haasteisiin kuntarakenteen merkittävällä muuttamisella. Lue lisää >>

HAMA-uutiset

*

Arkisto