Tulosta
 

HAMA-UUTISIA

*

Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle –seminaari 11.9.2012

Seminaarin tavoitteina on
1.    Esitellä toimivia paikallisia ratkaisuja, jotka tuovat elinvoimaa ja hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle
2.    Nostaa erilaiset paikalliset ratkaisut keskustelun kohteeksi ja saada näin uudenlaista näkökulmaa kehittämistyöhön.

Seminaarissa kuullaan mm. ministeri Ville Niinistön puheenvuoro paikallisista ratkaisuista. Esimerkkeinä esitellään lähienergian, valokuidun, palvelujen, monituloyrittäjyyden ja kaavoituksen erilaisia käytäntöjä.

Järjestäjinä ovat Harvaan asutun maaseudun, Maaseutuasumisen, Hyvinvointipalvelujen ja Luonto- ja maisemapalvelujen teemaryhmät sekä Suomen Kuntaliitto ja MTK ry.

Paikkana on Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Helsingissä (Hattulatie 2). Ilmoittautumiset 31.8.2012 mennessä Tarja Lukkarille (tarja.lukkari@oulu.fi, puh. 0400 372 082). Ohjelma löytyy täältä.
*

Työryhmä: Uutta asennetta Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämiseen

Luonnonvarat, pohjoisen merireitin avautuminen ilmastonmuutoksen seurauksena, vankka osaamispohja sekä sijainti strategisesti tärkeällä paikalla lähellä arktista aluetta ja Venäjää antavat Itä- ja Pohjois-Suomelle hyvät edellytykset nousta kasvualueeksi, josta koko Suomi hyötyy.

Jotta näin kävisi, Suomessa tarvitaan uutta ajattelutapaa sekä määrätietoista panostusta alueen kehittämiseen. Näin kiteyttää Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisohjelmaa valmisteleva työryhmä, joka luovutti ensimmäiset strategiset linjauksensa elinkeinoministeri Jyri Häkämiehelle 13.kesäkuuta.
 
Linjaukset sisältävät sekä lyhyen että pitkän aikavälin strategisia avauksia alueen kehittämiseksi. Työryhmän ehdotukset liittyvät muun muassa jo olemassa olevan osaamisen vahvistamiseen, koulutuksessa olevien aukkojen paikkaamiseen, älykkäiden ratkaisujen käyttöön ottoon, yhteyksien parantamiseen ja työvoiman varmistamiseen maahanmuuttoa tukemalla.
 
Työryhmän linjaukset Katse Pohjoiseen sekä siihen liittyvä taustamuistio ovat luettavissa verkossa osoitteessa www.tem.fi/itajapohjoissuomi
 
Linjausten luovutustilaisuus on katsottavissa verkossa suorana lähetyksenä ja tilaisuuden jälkeen tallenteena osoitteessa: www.vn.fi/live

*

Apua yhdistysten palvelun tuotantoon

Kolmas lähde -hanke kehittää kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhdistysten palvelutuotantoa.  Hankkeen kautta koulutettu 12 yhdistyskehittäjää kulttuuri- liikunta- ja nuorisoalojen palvelutoiminnan tueksi. Tutustu yhdistyskehittäjiin.

Hankkeen tuottamassa raportissa selvitettiin ELY-keskusten palveluja yhdistyksille.
*

Hymykuopat-hankkeesta malleja kulttuuri- ja taideyhdistysten hyvinvointipalvelujen tuottamiseen

Hymykuopat hankkeessa taide- ja kulttuurialan yhdistykset, kansalaistoiminnan aktiivit sekä viisi kuntaa etsivät malleja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Hankkeen julkaisema Merkittävien ihmisten yhteiskunta -kirja löytyy täältä.
*

Pohjois-Savon kansalaisopistot tekivät yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnin

Pari vuotta sitten Pohjois-Savon kansalaisopistot päättivät toteuttaa sosiaalisten ja yhteiskunnallisten arvion opistotoiminnasta. Kannusteet toimeen ryhtymiseen tulivat niin oman toiminnan kehittämisestä kuin valtakunnallisesta tarpeesta mitata opistojen vaikuttavuutta. Työssä hyödynnettiin sosiaalisen tilinpidon menetelmiä. Arviointi tehtiin Sisä-Savon, Kuopion, Kaskikuusen, Siilinjärvi-Maaningan ja Koillis-Savon kansalaisopistoissa.

Lataa raportti
*

Kuntien kulttuuritoimintaan etsitään uusia ideoita Kuulto-hankkeessa

Kuulto-hanke tähtää helpommin saataviin kulttuuripalveluihin sekä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen kulttuuritoiminnan ja -palvelujen osalta.

Kuulto-haussa keväällä 2012 valittiin kolmisenkymmentä hanketta jatkokehittelyyn, joista parisenkymmentä valitaan pilottihankeiksi kesäkuun lopussa. Pilottien toimintakokeilujen tuloksista tullaan järjestämään mm. seminaareja kuntien kulttuuritoimijoille.

Kuulto-hankkeen kotisivut.

*

Kulttuurihankkeet EU-ohjelmissa - Suomalaiselle kulttuuritoiminnalle 180 miljoonaa euroa, toimijoita useita satoja!

Euroopan Unionin rakenne- ja maaseuturahastojen toiminnalla on ohjelmakaudella 2007-2013 suuri merkitys suomalaiselle kulttuuritoiminnalle, sillä niiden varattu julkinen ja yksityinen rahoitus oli vuoden 2010 lopussa yli 180 miljoonaa euroa. Hankkeita on toteutettu vuodesta 2007-2010 yli 800 kappaletta.

Selvityksen tarkoitus on palvella valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia kulttuurialan sekä hanketoiminnan kehittäjiä tuottamalla tietoa eri tasoille uudenlaisista hankkeissa käynnistetyistä kehittämistoimenpiteistä ja niiden tuloksista. Tietoa voidaan hyödyntää mm. kulttuuripolitiikan valmistelussa ja toteuttamisessa. Uuden ohjelmakauden 2014–2020 valmistelu on käynnissä, joten selvityksen tiedot ovat käytettävissä myös tätä varten.

Tämä selvitystyö on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Kulttuuriteemaryhmän yhteistyönä.

Lataa julkaisu täältä.

Julkaisu on saatavissa vain sähköisenä.
*

Keksi kuituhamppu! – Kaikille avoin ideakilpailu

Keksi kuituhamppu! – Kaikille avoin ideakilpailu julkaistiin maanantaina 18.6.2012. Kilpailun ohjelma on luettavissa kilpailusivuillamme. Kilpailun tarkoituksena on ideoida uusia hamppukuitua hyödyntäviä tuotemahdollisuuksia.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki kiinnostuneet ideanikkarit yksin tai tiimeissä (max. 4 jäsentä). Kilpailutyöt tulee toimittaa arvioitavaksi sunnuntaihin 19.8. mennessä. Voittajaideat palkitaan ja ne saavat tukea tuotekehitykseen. Palkinnot esitellään tarkemmin kilpailun varsinaisen julkaisun yhteydessä kilpailusivuillamme.

Monet kilpailuun liittyvistä kysymyksistä saavat vastauksensa kilpailun virallisena julkaisupäivänä, mutta jo sitä ennen voit lähettää aiheeseen liittyviä kysymyksiä osoitteeseen jenni.rasanen@juankoski.fi. Kysymyksiin vastataan 18.6. lähtien sähköpostitse ja kilpailusivuilla

*

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjää innostaa luova ja vapaa työ

Käsityö-, taidekäsityö- ja muotoilualan yrittäjille kaikkein tärkeintä työssä on vapaus, luovuus sekä itsensä toteuttaminen. Yrittäjät näkevät tulevaisuuden melko myönteisesti, mutta kokevat arvonlisäverotuksen uhkaavan yrittämisen mahdollisuuksia. Suomessa käsityö- ja muotoilualalla toimii arviolta 10-15 000 yrittäjää. Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry toteutti helmikuussa 2011 käsityö-, taidekäsityö- ja muotoilualan yrittäjille ja sisäänostajille suunnatut kyselyt.

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjien mielestä parhaita kehittämistoimenpiteitä ovat helposti saatava täsmäkoulutus ja -konsultointi, verkostoituminen, markkinoinnin ja tuotekehityksen tukeminen ja tiedotuskampanjat. Joustavilla ja nopeilla toimenpiteillä voitaisiin parhaiten vaikuttaa yritysten kehitykseen. Starttiraha auttaa alkuun, mutta vielä puuttuu jotain, joka kannustaisi eteenpäin ja uuteen yrittämiseen. Onko se innovaatioseteli?

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä -selvitysjulkaisua (60 sivua) voi tilata Käsi- ja taideteollisuusliitosta hintaan 30 euroa (sisältää posti- ja toimituskulut) ktl@taito.fi
*

Valtakunnallinen Taito-palkinto 2012 jämsäläiselle Huopaliike Lahtiselle

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry jakaa joka toinen vuosi valtakunnallisen Taito-palkinnon, joka on merkittävin käsityöyrittäjyyden tunnustuspalkinto. Palkinnon suuruus on 6000 euroa. Vuoden 2012 Taito-palkinnon saa jämsäläinen huopajalkineita valmistava Huopaliike Lahtinen.

Huopaliike Lahtinen valmistaa huopikkaita ja moderneja huopajalkineita perinteisiä tekniikoita noudattaen. Huopikkaat valmistetaan käsityönä puhtaasta lampaanvillasta. Palkintoraati halusi erityisesti nostaa esiin yrityksen, jolla on pitkät perinteet ja joka on samalla on onnistunut uudistumaan ja luomaan moderneja sovellutuksia huopajalkineista. Palkintoraadin mielestä esimerkillistä on yhteistyö suunnittelijan ja yrityksen välillä. Uusia tuotteita ovat myös tuoreet laukkumallit.
*

Luovien alojen verkoston Rikastamoissa yhdistetään eri alojen osaamista

Luovien alojen verkosto on yhteistyöverkosto luovien alojen yrittäjille ja toimijoille, kehittäjille ja elinkeinoelämän edustajille. Verkoston toiminta kytkeytyy työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatio-osastolle. Luovien alojen verkosto on toiminut vuodesta 2007 alkaen ja toimintaa koordinoi Rauman kaupunki. Verkostossa on mukana myös maaseutumaisia alueita ja paikkakuntia: Juankosken kaupunki, Keski-Karjala, Keski-Suomen maaseutualueet, Oulun Eteläinen, Pielisen Karjala, Suupohja ja Vakka-Suomi.

Luovien alojen verkosto käynnistää myös Rikastamo-pilotin, jonka tavoitteena on luovien alojen ja muiden toimialojen osaamisen yhdistäminen. Rikastamo on nopeatempoista valmennusta yrityksille ja siinä kehitetään olemassa olevia tai uusia tuotteita ja palveluita monialaisessa yritysverkostossa.

Lue lisää