Tulosta
 
*

Tulevaisuuden lähienergiakokeiluja – epäonnistuminen on sallittua

Sitran johtava asiantuntija Karoliina Auvinen kuvasi ennakkoluulottomia uusia tapoja lähestyä tulevaisuuden energiaongelmia.

Kokeilu on erilainen tapa tehdä asioita

Yleensä ajatellaan, että kehittämisessä pitää aina onnistua ja saavuttaa edistystä. Todellisuudessa voimme oppia paljon myös epäonnistumisista, Auvinen muistutti kuulijoita. Kokeilut on hanketoimintaa nopeampi tapa selvittää asioita ja samalla voidaan ottaa suurempia riskejä.

  • Epäonnistumiset ovat luonnollinen osa sitä evoluutiota, jossa asiat kehittyvät eteenpäin
  • Suomessa ei oikein uskalleta kokeilla mitään uutta
  • Toimivuus selviää, kun asiat viedään ”käyttäjärajapintaan”
Kehityksen kannalta Auvisen mukaan on oleellista, että myös epäonnistumisista raportoidaan mahdollisimman tarkasti.

Miten lähienergiaa voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin?

Lähienergia määritellään joko kuluttajien itsensä säästämäksi tai itse ja muiden kanssa yhdessä tuotetuksi energiaksi. Auvisen mukaan jo nyt löytyy paljon esimerkkejä erittäin tehokkaista pienenergiaratkaisuista.
  • Freiburgin energiatehokkaat talot tuottavat enemmän kuin kuluttavat; asukkaat saavat taloistaan energiatuloa 50 euroa kuukaudessa.
  • Tampereella ”Lanttitalo” tuotti aurinkopaneeleilla kuukaudessa 1500 kWh energiaa
Energia-asioiden palvelutarvetta on selvitelty mm. kulttuuriantropologien tekemien haastatteluiden ja asukaskyselyiden pohjalta. Tutkimuksista selvisi, että suurin haaste on tekniikan valinnan vaikeus ja tieto energian säästämisen tavoista.
  • Energiaratkaisujen asiakastarpeisiin liittyvät palvelut puuttuvat!
  • Asukkaat kaipasivat ”vertaa.fi” –tyyppistä verkkopalvelua, josta saada tietoa ratkaisujen taustalle
Kyselyiden perusteella on toteutettu erilaisia palveluratkaisukokeiluja. Yksi näistä on ollut hybridienergian avaimet-käteen –palvelu.

Sitra on myös tehnyt selvityksen suuren kasvihuoneen energiajärjestelmän muuttamisesta uusiutuvalle energialle. Kysymys kuului, voiko järjestelmän uusia öljylaskua halvemmalla? Selvityksessä oli mukana monipuolisesti eri energiamuotoja ja siinä tutkittiin myös älykästä energianohjausta, joka voi ohjata ylimäärä energian yleiseen verkkoon.

Selvityksen mukainen ratkaisu oli teknisesti ok, mutta esteeksi tuulivoimalan käytölle tuli esimerkiksi lentokorkeussäädökset. Vieläkin suuremmaksi esteeksi muodostuivat investoinnin pääomakustannukset ja korkea omarahoitusosuus.
  • Johtopäätös kokeilusta oli, että Suomessa tarvittaisiin ”kärsivällistä rahaa” jakava rahasto
  • Hankkeet tarvitsevat paljon alkupääomaa
Hankintoja yhdessä

Toinen kokeilu liittyi yhteishankintoihin. Kysymys kuului, voidaanko yhdessä tehdyillä hankinnoilla saavuttaa taloudellisia säästöjä, olettaen että hankinnat hoitaa joku ammattimainen taho?

Esimerkiksi Yhdysvalloissa on koottu ryhmiä, jotka ovat tehneet onnistuneesti yhteishankintoja. Suomessa markkinat ovat kuitenkin niin pienet, ettei kimppa-alennuksia toimituksista juurikaan pystytä antamaan. Kuluttajat kokevat tällaisen palvelun toivottavaksi, mutta tavaroiden toimittajat eivät pysty vastaamaan haasteeseen.

Energiaratkaisujen edelläkävijät hanke

Selvityksessä Identifioitiin ympäri Suomea 200 yrittäjää tai yhteisöä, jotka ovat ottaneet innovatiivisesti käyttöön uusiutuvan energian ratkaisuja. Kysymys kuului: minkä toimintaympäristössä pitäisi muuttua, että energiaratkaisut olisivat helppoja myös tavallisille käyttäjille?

Selvityksen loppupäätelmä oli, että energiaratkaisuihin liittyvää vertaistietoa pitää saada paremmin esille. Esimerkkinä Auvinen mainitsee ”Energiasota” tv-ohjelman, jossa tuotaisiin esille moderneja energiaratkaisuja.

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=397132&lan=FI

Tutustu Sitran keskustelupaperiin

Selvityksissä on törmätty moniin markkinaesteisiin ja rajoitteisiin, joista Sitrassa on laadittu erillinen keskustelupaperi. Tähän voit tutustua osoitteessa: http://www.sitra.fi/sites/default/files/u489/sahkon_pientuotanto_keskustelupaperi_2012-9-3.pdf

Kirjoittaja: Tuomo Eronen, HAMA-temaryhmän varapuheenjohtaja