Tulosta
 
*

Valtionhallinnon palvelut turvattava harvaan asutulla maaseudulla

Harvaan asutun maaseudun teemaryhmä haluaa kiittää valtiota siitä, että sen tuottavuusohjelma on pakottanut valtion kehittämään verkkopohjaisia palveluita, etäpalveluita sekä puhelinpalveluita. Verohallinto, oikeusministeriö, T&E-toimistot, Kela, Poliisin lupahallintopalvelut ja muut valtion toimijat kehittävät nyt kaikki kiivasta vauhtia palveluitaan niin, että ne olisivat saatavissa laadukkaina ilman kattavaa toimipisteverkkoa.

Keskeiset julkishallinnon palvelujen tuottajat ovat antaneet suosituksen (VM046:00/2008) alue- ja paikallishallinnolle palvelujen saatavuuden turvaamisesta Yhteispalvelun avulla. Suosituksessa todetaan, että valtion paikallistason toimijoiden ja kuntien tulee toimia tiiviissä ja laajassa yhteistyössä palvelujen saatavuuden ja laadun turvaamiseksi toimipaikkaverkon muutosten yhteydessä. Yksi merkittävimmistä yhteistyön kohteista on yhteispalvelun järjestäminen paikkakunnilla, joissa toimipaikkaverkon tai palveluvalikoiman muutokset heikentävät palvelun saatavuutta.

Teemaryhmä on kuitenkin huolissaan niistä työpaikoista, jotka tuottavuusohjelman myötä vääjäämättä näyttävät häviävän maaseudulta ja keskittyvän suurimpiin keskuksiin.

Haluamme tuoda esille, että työn tekeminen myös maaseudulta käsin mahdollistuu nyt aivan uudella tavalla, kun valtaosa asiakkuuksista hoidetaan muuten kuin kasvotusten. Muun muassa Kela on hyvä esimerkki organisaatiosta, joka on kyennyt muuttamaan toimintatapaansa niin, että iso osa maaseudun työpaikoista on voitu turvata. Toivomme, että myös jatkossa kyseinen toimintatapa laajenee muihin valtion organisaatioihin ja etätyö ja etäpalvelu yleistyvät.

Teemaryhmämme uskoo, että muuttamalla työn luonnetta on mahdollista säilyttää myös kasvokkain annettavat palvelut harvaan asutulla maaseudulla. Kasvokkain annettavia palveluita voidaan varata esim. puhelimitse tai netissä. Työntekijät voivat näin keskittyä tiettyinä päivinä asiakaspalveluun ja tiettyinä päivinä tekemään päätöksiä tai antamaan etäpalvelua. Lisäksi yhteispalvelupisteverkoston tulee olla kattava ja muistaa vielä pitkään nykyiset kuntarajat. Harvaan asutun maaseudun teemaryhmä kehottaa lisäksi valtion viranomaisia tekemään enemmän yhteistyötä myös keskenään; usein viranomaiset keskustelevat ensimmäistä kertaa saman pöydän ääressä vasta silloin kun kunta kutsuu ne yhteispalaveriin.

Edellytämme, että valtionhallinnon palvelujen vähentämisen vastapainoksia kehitetään edelleen parempia helppokäyttöisiä mobiili- ja verkkopalveluja. Näiden käyttöön tulee olla saatavilla kasvokkain tapahtuvaa opastusta, jotta myös mökin mummot ja vaarit selviävät niiden käytöstä.

Jotkut valtion palvelut ovat kuitenkin sellaisia, että niitä ei edelleenkään voi antaa etänä. Harvaan asutun maaseudun teemaryhmäläiset panevatkin aina ilolla merkille, jos sattuvat näkemään poliisiauton kotikulmillaan. Lisääkin mahtuisi.

Harvaan asutun maaseudun teemaryhmä

Lisätietoja Harvaan asutun maaseudun teemaryhmän puolesta:

Tytti Määttä
puheenjohtaja
tytti.maatta@vaala.fi, puh. 0400 855 920
Tarja Lukkari
erityisasiantuntija
tarja.lukkari@oulu.fi, puh. 0400 372 082