Tulosta
 
*

Mannerheimintien sulamisvesiä ei voi juoda!

Kuuntelin juuri radiosta Esko Valtaojan haastattelun aiheesta Talvivaara-hysteria. Avaruustähtitieteen professori laittoi rauhallisesti propagandauutisoinnin ja sen aiheuttaman hysterian paikalleen viimeistä piirtoa myöten. Talvivaara ei ole Suomen suurimpia ympäristökatastrofeja, ei sinne päinkään. Kun tosiasioita sen ympärillä vääristellään ja ennen kaikkea mittasuhteet unohdetaan, ei pyritä suinkaan siihen, että Talvivaaraan saataisiin turvallisempi kaivos.

Pyrkimyksenä on tietämättömien ihmisten yllyttäminen koko kaivostoimintaa vastaan. Näinhän aiemmin tehtiin metsänhakkuissa, sitten turkistarhauksessa. Yhteistä näille elinkeinoille on, että niitä harjoitetaan muualla kuin pääkaupunkiseudulla, yleensä harvaanasutuilla alueilla.

Yhteistä on siis, että kaikki mahdollinen elinkeinotoiminta luontomatkailua lukuun ottamatta pyritään maaseudulla estämään. Tätä täydennetään kaavoituksella, joka nykytilanteessa vain hiukan kärjistäen tarkoittaa, että koko Suomen maaseutu, maatalousyrittäjien rakennuslupia lukuun ottamatta, on rakennuskiellossa.

Tämä on sikäli loogista, että luontomatkailua voi harjoittaa parhaiten luonnossa, josta useimmat ihmiset ovat muuttaneet pois. Se on siis kaiken tämän hysterian takana, pyrkimys tyhjentää maaseutu etelän kasvukeskusten hyväksi.

Mitä pitäisi tehdä? Ehdotan samanlaista taktiikkaa, jota nykyiset vastustajamme käyttävät.
Ruuhka-Suomessa pitäisi ruveta harjoittamaan erilaisia mittauksia. Oma suosikkini on kemikaali- ja metallijäämien mittaaminen esimerkiksi lumien sulamisvedestä pääkaupunkiseudulla. Ja sen päälle kauhistuneet otsikot: Mannerheimintien sulamisvesiä ei voi juoda!

Muita suosikkejani ovat äänimittaukset yöllä kaupungeissa ja maaseudulla, valosaastemittaukset, sementtirakentamisen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt puurakentamiseen verrattuna. Kun sen päälle vielä piirrettäisiin huostaanottoruudut sen mallin mukaan, mitä nykyään harvaan asutuista seuduista käytetään, väkivaltaruudut, liikenneonnettomuusruudut, luulisin, että homma olisi valmis. Terveysviranomaisilla ei olisi muuta mahdollisuutta kuin tyhjentää pääkaupunkiseutu hengenvaarallisena asuinpaikkana.

Lopuksi Harva Harakka haluaa esittää vielä kaksi epäilystä siitä, mistä tämä nykyinen hysteriameno johtuu. Lehdistä on muutaman viime vuoden aikana potkittu ulos n. 800 toimittajaa, Nokia-luokan määrä. Jäljelle jääneiden on tehtävä työpaikkansa turvaamiseksi sensaatioita ja kohuja joka päivä.

Toinen epäilys liittyy siihen, että monien betonipuolueiden päättäjien takaraivossa alkaa varmasti kiertää epäilys: jos keskittäminen onkin kaikkein tehottominta politiikkaa. Silloin on pakko yrittää keskittää vielä enemmän, vielä kerran, niin kuin jo häviönsä aavistava sodan lopussa aina tekee.

Harva Harakka