Tulosta
 
*

Ratkaise paikallisesti ja hyödynnä hajautetusti, se synnyttää toimeliaisuutta ja kilpailukykyä

Syrjäistä maaseutua ei kyetä näkemään hyvinvointimme ja kilpailukykymme lähteenä, jos sitä jatkuvasti verrataan keskuksiin, niiden resursseihin ja ominaisuuksiin. On muutettava ajatuksen kulkua ja nähtävä maaseudun lähtökohdat osana koko Suomen valttikortteja tulevaisuuden taloudessa.

Paikalliset ratkaisut, mitä ne sitten ovat? Ne ovat sitä, että

      • kyetään näkemään ja tunnistamaan alueiden ominaispiirteet myös valtakunnallisesti
      • luodaan sellainen toimintaympäristö, joka kannustaa huomaamaan ja hoksaamaan, miten me voisimme tämän asian tehdä niin, että se tukee omaa aluetta ja parantaa paikallisia palveluita. Kenties tuottaa myös taloudellista säästöä.
      • annetaan myös lainsäädännöllisesti vapautta toteuttaa asioita.

Paikalliset ratkaisut ovat myös sitä, että voimme tuottaa ja tehdä asioita hajautetusti. Hajautetuista ratkaisuista löytyy monia esimerkkejä. Yksi niistä on lähiruoka. Kotikunnassani Vaalassa lähiruoka on arkipäivää koululaisten, päiväkotilasten, henkilöstön ja vanhusten lautasella. Koko valtakunnallisesti tarkasteltuna kyseessä on iso juttu. Ajatelkaapa: Yksi suomalainen syö keskimäärin 153 ammattikeittiöiden valmistamaa ateriaa vuodessa. Pelkästään kunnat tarjoavat noin 440 miljoonaa ruoka-annosta vuodessa. Se on paljon se!

Lähellä tuotettuihin ja jalostettuihin elintarvikkeisiin käytetyt varat ovat investointi ruoan laatuun, kansanterveyteen, huoltovarmuuteen, oman alueen talouteen ja työllisyyteen, pk-sektoriin, suomalaiseen ruokakulttuuriin ja makuihin. Kaiken lähtökohtana lähiruuassakin ja muissa hajautetuissa ratkaisuissa on yhteinen halu ja päämäärä kehittää alueellista elinvoimaisuutta ja samalla satsata laatuun.

On helppoa puhua keskittämisen puolesta; haasteellista sen sijaan on innovoida tapoja, joilla koko Suomen voimavarat saadaan hyödynnettyä. Maaseutu voi toimia luovan toiminnan tilana ja innovaatioiden lähteenä. Tarvitsemme koko Suomen potentiaalin käyttöön ollaksemme kilpailukykyinen maa. Kilpailukykyinen Suomi tarvitsee paikallisia ja hajautettuja ratkaisuja.

Kirjoittaja: Tytti Määttä, Vaalan kunnanjohtaja, Harvaan asutun maaseudun teemaryhmän puheenjohtaja