Tulosta
 
*

Ympäristöministeri Ville Niinistö haluaa paikallisyhteisöjen vahvistuvan ja paikallisten ratkaisujen yleistyvän

Lähidemokratiaa on lisättävä ja esteitä poistettava esimerkiksi pienimuotoisen energian tuotannon tieltä. Helsingissä 11.9. järjestetyssä HAMA-seminaarissa Ville Niinistö nosti esille monia harvaan asutun maaseudun kannalta keskeisiä teemoja varsin kannustavaan sävyyn.

Ministeri Niinistön mukaan paikallisia ratkaisuja ei ole osattu hyödyntää.

-    Emme ole riittävän ylpeitä omista vahvuuksistamme.  Globaali ja lokaali eivät ole ristiriidassa, globaalissa maailmassa paikallisuus on entistä tärkeämpää.   Hallitusohjelman mukaan yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia tulee vahvistaa. Tämä tarkoittaa myös elinkeinoihin ja työpaikkoihin liittyviä paikallisia ratkaisuja.

Kuntauudistuksen tavoite on vahvistaa ihmisten osallisuutta. Tätä ei keskustelussa tuoda riittävästi esille, vaikka Niinistön mukaan lakisääteinen paikallisdemokratia on olennainen osa kuntauudistushanketta.  Paikallistasolle on saatava budjettivaltaa ja sitä kautta todellisia mahdollisuuksia lähipalveluiden järjestämiseen. Myös elinkeinoja ja työpaikkojen syntymistä voidaan paikallisdemokratialla vahvistaa.

Ministeri Niinistö haluaisi paikallisille ratkaisuille ja pienten yritysten toiminnalle enemmän mahdollisuuksia. Tähän tarvitaan ajattelun muutosta ja neuvontapalveluita julkisiin hankintoihin. Ministeriöiden yhteistyöllä tähän ollaan kehittämässä ratkaisuja, Niinistö arvioi.

-    Energian tuotannossa olisi helpotettava pienten tuottajien sähköverkkoon pääsemistä ja kiinnitettävä huomiota muun muassa maatalouden suljettuun ravinnekiertoon. Kyläkohtaisilla biokaasulaitoksilla hoidetaan samalla sekä energiantuotantoa että lantaongelmaa.

Kaiken kaikkiaan ympäristöministerinä Niinistö halusi korostaa siirtymistä entistä resurssitehokkaampaan talouteen, jossa kierrätetään ja hyödynnetään jätteet mahdollisimman hyvin.

Maaseutuyrityksiä ja maatiloja pitäisi ministeri Niinistön mukaan kehittää yhä useammin monialaisemmiksi. Maatalouden oheen tarvitaan muita toimeentulolähteitä.

-    Monituloyrittäjyyden esteitä on purettava sosiaaliturvassa ja yritysten tukemisessa.

Puheensa lopussa ministeri Niinistö varsin selvin sanoin kiteytti hyvän elämän ja maaseudun kehittymisen kannalta varsin keskeisen, mutta usein unohdetun perusasian: työn on joustettava sijainniltaan, ei ihmisten asumisen.

-    Tarvitaan huomattavasti nykyistä enemmän etätyötä ja paikallista työtä. Edellytys tälle on toimiva infrastruktuuri ja etenkin riittävät tietoliikenneyhteydet.

Kirjoittaja: Reijo Martikainen, Harvaan asutun maaseudun teemaryhmä