Tulosta
 
*

Töpinää tossuun verkossa

”Tässä näkee kavereita ja heidän perheitään, ja ohjaajat ovat ihania naisia. Televisioruutu on hyvä korvike fyysiselle kontaktille, vaikka ei se täydellisesti sitä korvaa.” - Palvelu-TVn käyttäjä

Piuhaa pitkin tulevat palvelut ovat nykyaikaa myös vanhusten palveluissa. Kotona asuminen mahdollisimman pitkään edellyttää toimivia ja saavutettavia sosiaali- ja terveyspalveluja. Lisäksi tarvitaan kevyempää tukea ja terveyden edistämisen keinoja. Vanhuksille suunnatuilla verkkopalveluilla on voimakas sote-palveluja täydentävä ja terveyttä tukeva rooli. Päiviä harmaannuttava yksinäisyys helpottuu, kun kuulumiset voi kertoa verkon välityksellä.

Etätoiminnan tarvetta on erityisesti maaseudulla, jossa matka kumppanin luo on pitkä ja julkinen liikenne puuttuu. Verkkopalvelujen ei kuitenkaan tule korvata vanhanaikaista kasvoista kasvoihin kohtaamista. Toiminnan laajetessa tulee varmistaa, että iäkkäiden kasvotusten tapahtuva sosiaalinen toiminta, liikkuvuus ja yleinen aktiivisuus säilyy.

Palvelu-TV avuksi vuorovaikukseen sotainvalideilla

Etelä-Savossa on otettu käyttöön Palvelu-TV iäkkäiden sosiaalisen kanssakäymisen edistämiseksi. Palvelu-TV on vuorovaikutteinen videoyhteys, jolla hoitolaitokset ja sotainvalidit voivat olla yhteydessä keskenään. Palvelu-TVn lähetyksiä vastaanottaa 40 kotitaloutta. ”Kotona mukana ohjelmissa on ollut myös asiakkaiden ystäviä ja naapureita, mikä on lisännyt sosiaalista vuorovaikutusta ikääntyneiden kesken” kertoo Arja Metsätalo Kyyhkylän kuntoutuskeskuksesta Mikkelistä. Ohjelmia on yhdestä kahteen joka arkipäivä: tuolijumppaa, lauluhetkiä, hartaushetkiä ja asiantuntijaluentoja.  Lisäksi käyttäjät voivat soittaa kuvapuheluja toisilleen, omaiselle ja palveluohjaajille.

Iäkkäiden kotona olevaan laitteistoon kuuluu kosketusnäytöllinen televisio ja laajakaistayhteys. Opastusta laitteiston käyttöön saa puhelimitse käyttöohjeen lisäksi. Käyttäjien ikä on varsin korkea, 80–95-vuotta.   ”Laitteisto on helppokäyttöinen eikä sen kanssa ole ollut ongelmia,” kertovat palveluohjaajat Arja Metsätalo ja Suvi Kääriäinen.  ”Osallistuminen on ollut erittäin aktiivista!  90% kotitalouksista on osallistunut  säännöllisesti”. Syrjäseuduilla mokkula ei aina toimi. ”Ongelma on, että ne jotka asuvat yksin syrjässä ja eniten tarvitsisivat Palvelu-TVtä, eivät saa sitä käyttöönsä riittämättömän yhteyden takia”, Metsätalo kertoo.

Palvelu on käyttäjilleen maksuton. Hanketta rahoittaa Valtiokonttori ja Sotainvalidien veljesliitto. Palvelu-TV toimii hankerahoituksella ja toiminnan jatkosta on huoli. Käytöstä saadut kokemukset kuitenkin puoltavat toiminnan jatkoa.  ”Vuoden käytön jälkeen Palvelu-TVn käyttäjien fyysinen kunto, liikkuminen ja liikeradat  ovat parantuneet merkittävästi ja sosiaalinen kanssakäyminen on  lisääntynyt”, Metsätalo ja Kääriäinen kertovat.

Kirjoittaja: Katja Ilmarinen, erityisasiantuntija, Hyvinvointipalvelujen teemaryhmä