Tulosta
 
*

Tulevaisuuden palvelut valokuituverkossa, mitä hyötyä valokuidusta on?

Suomeen ollaan parhaillaan luomassa koko maan kattavaa yhteispalvelupisteiden verkkoa. Jokaisessa kunnassa tulee olla ainakin yksi yhteispalvelupiste ja siinä tulee olla saatavilla, vähintään etäpalveluna, valtion, kuntien ja eri viranomaisten palvelut. Saatavilla tulisi olla ainakin poliisin, työ- ja elinkeinotoimistojen, verohallinnon, maistraatin, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työvoiman palvelukeskusten, kuntien ja Kelan palveluita, myös kolmannen sektorin palveluja halutaan pisteisiin tarjolle.  Yleisesti pyritään siihen, että eri hallinnonalojen palvelut ovat saatavissa yhdeltä luukulta.

Yhteispalvelupisteistä sähköisiin palveluihin

Kansallisena tavoitteena on, että julkishallinnon palveluista keskeisimmät palvelut saatetaan sähköisesti verkon kautta käytettäviksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Yhteispalvelupisteissä hyödynnetään jo nyt tehokkaasti tietotekniikkaa ja ohjataan sekä opastetaan asiakkaita yhä enemmän sähköisten palvelujen käyttöön.

Kuntalaisella voi olla yhteispalvelupisteelle matkaa enemmän tai vähemmän. Yhteispalvelupisteet lienevät vain välivaihe sille, että kansalaiset hoitavat asioinnin sähköisesti kotoaan käsin, ajasta riippumatta.  Viranomaisten kanssa tarvittavat neuvottelut tullaan käymään videoyhteyksillä.

Jo kauas karanneen erityisen asiantuntijapalvelun asiakas voi saada verkon kautta lähipalveluna. Tämän toteutumiseksi tarvitaan koko asutuksen ja lomakohteet kattavat ja toimintavarmat tietoliikenneyhteydet. Lisäksi tarvitaan toimiva järjestelmä, että asiakkaan tunnistaminen tiettyjen palvelujen osalta onnistuu etäpalvelussakin. Yhteispalvelupisteet tai muut palvelukeskukset ovat kuitenkin hyvää palvelua niille, joilla ei tarvittavia laitteita ole kotonaan tai muuten käytettävissään.

Sote-palvelut vaativat kattavan ja vakaan verkon

Viranomaispalvelujen, varsinkin sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen järjestäjän ja tuottajien, näkökulmasta kattavat ja tehokkaat tietoliikenneyhteydet eli käytännössä valokuituverkko on palvelujen kehittämisen ja asiakkaille toimittamisen kannalta ehdoton edellytys. Näin erityisesti niissä palveluissa, joissa kuvan ja äänen laadulla on ratkaiseva merkitys ja jotka näin vaativat runsaan tietoliikenne kapasiteetin.  Valokuituyhteys on palvelun järjestäjän ja tuottajan kannalta nopein, luotettavin ja turvallisin yhteys. Langattomat yhteydet ovat täydentäviä, tilapäiseen ja liikkuvaan käyttöön soveltuvia yhteyspalveluja, niiden varaan palvelujen käyttöönottoa on vaikea rakentaa.

Palveluja välittävän verkon tulee olla kattava ja kaukaisimmankin asukkaan ja asiakkaan tavoittava, samantasoinen yhteys kotiin saakka. Mitä kauempana, ja mitä useammin, palvelua tarvitseva ja käyttävä asiakas on, sitä enemmän palvelun järjestäjä, toimittaja sekä itse asiakas säästävät muissa kustannuksissa verkon yli toimiessaan.

Hyvänä esimerkkinä on kotihoitopalvelu, joka ottaa useamman kerran päivässä yhteyttä kotona asuvaan asiakkaaseen, liikuntarajoitteeseen nuoreen tai iäkkääseen.  Etäyhteys ei toki korvaa paikan päällä käyntejä kokonaan, mutta varmistaa ja turvaa jatkuvan yhteydenpidon.  Helppokäyttöisellä, usein toistuvalla, hyvälaatuisella kuvayhteydellä kotona olevan henkilön luottamusta huolenpitoon voidaan lisätä. Monenlaisia sovelluksia on jo käyttöönottovalmiina odottamassa verkkojen valmistumista ja liittymien tilaamista ja kytkemistä.  Valokuituliittymän hankinta ja kustannukset voivat maksaa itsensä takaisin hyvinkin lyhyessä ajassa maksoipa sen sitten itse asukas, kunta tai palvelun järjestäjä.

Vanhuksetkin tarvitsevat ”chattia”

Pohjois-Savossa ja Kainuussa nyt kokeilussa olevaa Sotainvalidien interaktiivista palvelu-tv –mallia voidaan soveltaa monen sosiaali- ja terveyspalvelun toteuttamiseen. Palvelu-tv tuo yhteyden vertaisryhmään, kohtalotovereihin, sukulaisiin ja tuttaviin. Se myös aktivoi, avartaa maailmaa ja tuo turvallisuutta.  ”Lämpimiä ovat ihmiset ruudunkin takana” -toteamus kokeiluun osallistuvalta sotaleskeltä todistaa näköpuhelimen tuomasta ilosta ja siitä, että palvelujen kehittäminen ja käyttöönotto laajasti tulee yleistymään.

Viranomaisille, jotka haluavat pitää yhteyttä asiakkaisiinsa tai lisätä alueensa asukkaiden osallistumista palvelujen ja eri toimintojen suunnitteluun, valokuituverkon tarjoama toimintavarmuus ja kapasiteetti luo erinomaisen mahdollisuuden tehostaa toimintaa ja parantaa palveluja.

Verkkojen alueellinen kattavuus, palvelujen helppokäyttöisyys (asiakkaalle ja palvelun tuottajalle), toimivien palvelujen – ja palvelumallien laaja soveltaminen tuovat varmasti parhaimmat tulokset kaikkien osapuolten kannalta.  Valokuituverkot ovat pian perusinfraa, jonka rakentaminen ja ulottaminen kaikkialle pitkällä tähtäimellä kannattaa.

Kirjoittaja: Paula Karppinen, FM, vs. aluekehitysjohtaja, Kainuun liitto