Tulosta
 
*

Rautavaara-savotta: Rautavaara Suomen ensimmäinen laajakaista

Rautavaaran kunnassa halutaan toteuttaa valtioneuvoston 4.12.2008 tekemä periaatepäätös: vuoteen 2015 loppuun mennessä kaikilla Suomen asukkailla on 100 Mbit/s enintään 2 km etäisyydellä.  Laajakaista kaikille 2015 tavoitteiden toteutuminen on erityisen tärkeää harvaan asuttujen seutujen asukkaille ja yrityksille: laajakaista vaikuttaa suoraan alueiden elinkelpoisuuteen tulevaisuudessa.  Myös harvaan asutuilla seudulla tietoliikenneyhteyksien tulee olla toimintavarmoja ja nopeita sekä kohtuuhintaisia käyttäjille.

Asukkaiden omistama Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta (RTVO) perustettiin vuonna 2010 rakentamaan ja ylläpitämään valokuituverkkoa Rautavaaran ja tarvittaessa lähikuntien alueella.   Osuuskuntamalliin päädyttiin, jotta kunnassa voidaan tarjota mahdollisuus huippunopeaan 100 Mb/s kuituyhteyden hankintaan mahdollisimman monelle edulliseen liittymähintaan.   Runkoverkko on suunniteltu Rautavaaralla siten, että kaikki vakituisessa asuinkäytössä olevat kiinteistöt saadaan valtion tuen piiriin eli max. kahden (2)  kilometrin päähän runkoverkosta.  Samalle alueelle sijoittuu merkittävä osa kunnan vapaa-ajan asutuksesta.

Kunta on jaettu viiteen (5) hankealueeseen ja rakentaminen pyritään saamaan koko kunnan osalta päätökseen 2012-2013 .  Verkkoon liittyjät sitoutuvat maksamaan 100 euron osuuskuntamaksun + 150 euron sisäpuoliset työt + 50 euron kuukausimaksun kahden (2) vuoden ajan.  Hintaan sisältyy liittymän rakentaminen, verkon ylläpito ja palvelut.

Kesällä 2011 rakennetuilla kahdella hankealueella osuuskuntaan liittyneiden kiinteistöjen määrä on noussut 80 % käytössä olevista kiinteistöistä, joten alueiden rakentamiskustannukset ovat huomattavasti ennakoitua suuremmat.  Osuuskunta tuntee yhteiskunnallisen vastuunsa ja kuntalaisten tasapuolisen kohtelun vuoksi osuuskunta on rakentanut valokuituverkon myös Rautavaaran taajamaan, joka on markkinaehtoista tukematonta aluetta. Taajamassa on liittyjiä 153 kpl.

Osuuskunta on rakentanut verkkoyhteyden Varpaisjärveltä Rautavaaran verkkoon, keskitinpaikat Korpijärvelle ja Varpaisjärven taajamaan, verkkoyhteys on mahdollistanut palvelujen tuottamisen KaisaNetin verkosta.  Tuettujen hankealueiden runkoverkon ulkopuolisten kiinteistöliittymien ja taajaman verkottaminen on tukematonta omarahoitteista rakentamista.

Jäseniä osuuskunnassa on yhteensä n. 850 kpl.

Vain harva voi jättäytyä tietoverkon ulkopuolelle.  Maaseudulle on turha odotella asukkaita, jos yhteydet eivät toimi.  Linnunlaulu ja kaunis luonto eivät tuo leipää pöytään.  Esim. kunnan palvelutuotannon ja matkailun kannalta toimivat verkkoyhteydet ovat todella elintärkeät.  Saavutettavuus ja ihmisten välinen tasavertaisuus tulee ottaa huomioon.

Piskuinen Rautavaara on tehnyt monin tavoin valokuituhistoriaa: talkoovoimin ja edullisin hinnoin uusien tietoliikenneyhteyksien ääreen on saatettu myös sellaiset käyttäjäryhmät, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tietotekniikan käytöstä.

Kuntamme haluaa profiloitua laajakaistakuntana, joka pystyy tarjoamaan asukkailleen, yrittäjilleen ja vapaa-ajanasukkailleen nykyaikaisen asumisen perusinfraan kuuluvan luotettavan tietoliikenneyhteyden koko kunnan alueelle.  Laajakaista kaikille -hanke lisää sekä syrjäseudulla asuvien ihmisten tasa-arvoa palvelujen saavutettavuuteen nähden sekä myös ihmisten keskinäistä yhteisöllisyyttä.

Unto Murto, kunnanjohtaja, Rautavaara

Vastaukset Korvesta ja Valtateiltä kysymyksiin:

Vastaajina kysymyksiin Rautavaaran kunnanjohtaja Unto Murto ja Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan hankesihteeri Taina Hyvärinen

Mikä on ollut hyvää toteuttamassanne toimintamallissa?

 • Edulliset hinnat mahdollistavat valokuituliittymän hankkimisen kaikille talouksille, ”koko kansan verkko”. Toteutetuilla hankealueilla saavutettu liittymätiheys on 80 % vakituisista asunnoista. Osuuskuntamalli on edullisin.  Katso. www.rtvo.fi

Mitä tekisitte toisin, jos tällä kokemuksella voisitte muuttaa toimintamallia?

 • Tukipäätösten käsittely Viestintävirastossa on ollut hidasta ja rahoituksen järjestäminen on tullut sen vuoksi ongelmaksi, kun tukienpäätösten saaminen kestää. Tästä  johtuen todennäköisesti aloittaisimme rakentamisen vasta tukipäätösten saamisen jälkeen ettei syntyisi korkotappioita. Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta eli RTVO on rakentajana.

Miten hyvin olette onnistuneet saamaan liittyjiä laajakaistaan?

 • Kiitettävästi.  Kunnan viidestä runkolinjasta on tehty 2 ja 3 vielä tekemättä.

Miksi olette onnistuneet?/ette ole onnistuneet?

 • Vastaamme tällä hetkellä ihmisten tarpeisiin ja sen vuoksi asukkaat kunnissa ovat ottaneet meidät lämmöllä vastaan.

Mitkä kolme neuvoa antaisitte uusille toimijoille?

 • Ei ole itsestäänselvyyksiä: selvitä rahoitus, selvitä tukipäätökset ja markkinoi aktiivisesti. Ennenkaikkea selvitä seuraavat:
 • EU:n komission (EUVL 2008/C 155/02) tiedonannon mukaan seuraavien edellytysten yhtä aikaa täyttyessä lainan takaus ei sisällä julkista (=valtion) tukea:
 1. Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa.
 2. Takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata. Takaus liittyy tiettyyn rahoitustoimeen, jolle on asetettu kiinteä enimmäismäärä ja jonkavoimassa-oloaika  on rajoitettu.
 3. Takaus ei kata enempää kuin 80 % lainan saamisen tai muun rahoitus-sitoumuksen määrästä.
 4. Kun lainan tai taloudellisen sitoumuksen määrä pienenee ajan mittaan, taatun määrän on pienennyttävä samassa suhteessa siten, ettei takaus missään vaiheessa kata enempää kuin 80 % lainan saamisen tai muun rahoitussitou-muksen määrästä. Tappioiden on jakauduttava samassa suhteessa ja samalla tavalla lainana antajan ja takaajan kesken.
 5. Takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta. Tällä hetkellä ns. safe-harbour vuosimaksu on 3,8 % vuodessa, mutta se pitää takausta myöntäessä tarkistaa tiedonantoon sisältyvästä taulukosta