Tulosta
 
*

Ikuisuuspuhetta teistä

Niin kauan kuin olen ollut mukana HAMA-teemaryhmässä, eli jostakin 90-luvun puolivälistä, teemaryhmän kestopuheenaiheena on ollut tieverkko ja sen kunto. Tieasiat nousevatkin aina alueellisissa kehittämisohjelmissa korkealle prioriteetille. Paljon parjattu siltarumpupolitiikka ei siis ole sattumaa, vaan lähtee aidosti asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeista.

Jo ennen nykyistä julkisen kestävyysvajeen mantraa on punakynä osunut pahasti tienpidon määrärahoihin. Aivan vakavat viralliset ja poliittiset arviot esittävät 1-2 miljardin vajetta tienpidon resurssoinnin taseessa. On siis aivan selvää, mistä alemman tieverkon heikko kunto johtuu. Koska kaikki näkevät teiden kunnon, asiaa ei edes yritetä poliittisesti kiistää. Tienpidosta vastaava ministeri Merja Kyllönenkin myöntää kestämättömän tilanteen avoimesti HAMA-verkkolehden haastattelussa.

Tiestö on välttämätön suonisto, jonka kautta koko asutun Suomen (=koko Suomen) elinvoima säilyy ja kehittyy. Teiden kautta saavutetaan arjen palvelut, hyvinvointipalvelut ja turva. Ennen kaikkea tiestön kautta mahdollistetaan luonnonvarojen ja tuotteiden logistiikka. Miten siis voidaan ajatellakaan, että Suomi kehittyy – ja paikkaa kestävyysvajeensa – ellei elintärkeästä perusinfrasta huolehdita.

Pudasjärvellä pidetyssä HAMA:n tieverkkoseminaarissa ei ollut yhtään toisinajattelijaa. Kaikki olivat ehdottoman yksimielisiä siitä, että tiestön hoitoa ei saa laiminlyödä. Toisaalta kaikki ymmärsivät myös vaikean rahoitustilanteen ja olivat valmiita mukaan innovaatiotalkoisiin, joissa löydetään uusia kustannustehokkaita hoitoratkaisuja.

HAMA-teemaryhmä nostaa siis jatkossakin ohjelmissa tieasiat tärkeään asemaan. Sama koskee tietenkin jo aiemmissa verkkolehden teemanumeroissa käsiteltyjä tietoverkkoja.

Jotta tämä tielobbaus voisi tuottaa tulosta, tarvitaan yhteistoimintaa eri intressitahojen kanssa. Tällainen on esim. Auto- ja Tiefoorumi, joka on jo koonnut näyttävän joukon etujärjestöjä yhteiseen pöytään.

Ensi sijaista on tietenkin politiikkavaikuttaminen, sillä yleinen aluepoliittinen näivetys ei voi enää pitkään jatkua ilman, että syntyy korvaamatonta elinvoimavahinkoa. Tv-mainosta mukaellen: järki käteen ja kiireesti teitä kunnostamaan!

Kirjoittaja: Tuomo Eronen, HAMA-teemaryhmän varapuheenjohtaja