Tulosta
 
*

Tieisännöinnin kysyntä kasvaa

Näihin päiviin asti kunnat ovat katujen lisäksi hoitaneet ja ylläpitäneet yksityisteitä ns. hoitosopimusteinä. Useimmat kunnat eivät enää uusi näitä hoitosopimuksia, joten tiet jäävät tiekuntien hoidettavaksi. Kainuussa puolet kunnista edelleen ylläpitää ja hoitaa yksityisteitä, mutta suuntaus on koko ajan vähenevä kuten koko maassa.

Tiekunnat eivät toimi

Koska kunnat ovat hoitaneet teitä, ei tiekuntien kokoontumiselle ja hallinnon järjestämiselle ole ollut tarvetta. Niinpä useat tiekunnat eivät ole kokoontuneet kymmeniin vuosiin, ja toimitsijamiehenkin on aika jo ajat sitten jättänyt. Tämän seurauksena tiekunnat eivät toimi, vaikka niiden lain mukaan pitäisi kokoontua vähintään neljän vuoden välein. Enää ei edes tiedetä, ketkä ovat tiekunnan osakkaita tai mikä osa tiestä kuuluu tiekuntaan. Myös perimätieto siitä, miten tietä hoidetaan ja hallinnoidaan, on sukupolvien vaihtuessa hukkunut. Usein enemmistö tieosakkaista ei edes asu paikkakunnalla, kuten on laita monilla metsä- ja mökkiteillä. Monet osakkaista ovat myös niin kiireisiä, etteivät he ehdi osallistua tiekunnan toimintaan.

Tieisännöitsijät auttavat

Vastaus edellä kuvatunlaisiin ongelmiin on tieisännöitsijä, joita Suomen tieyhdistys on kouluttanut vuodesta 2003 lähtien. Tieisännöitsijöiden koulutuksessa käydään perusteellisesti läpi yksityisteiden hoito, lainsäädäntö ja tiekuntien hallinto kirjanpitoineen. Tieisännöitsijä toimii joko tiekunnan toimitsijamiehenä tai hoitokunnan apuna. Työkuvaan kuuluu ensisijaisesti tiekuntien hallinnollisten tehtävien hoitaminen, tien kunnon seuraaminen, tien kunnossapitotöiden tilaaminen ja valvonta sekä perusparannushankkeet. Tieisännöitsijöiden yhteystiedot löytyvät Suomen tieyhdistyksestä: www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/tieisannoitsijoiden+yhteystietoja/. Kainuussa toimii tällä hetkellä kuusi tieisännöintikoulutuksen saanutta tieyhdistyksen jäsentä.

Isännöintipalveluja tarjoavat lisäksi perinteiset toimijat: Suomen metsäkeskuksen metsäpalvelut, Metsänhoitoyhdistykset ja yksityiset metsäpalvelutoimistot.

Jos tarvitsette apua tienne hallinnon ja hoidon järjestämiseen eikä tieosakkaista löydy osaavia/halukkaita henkilöitä, kannattaa kääntyä tieisännöitsijän puoleen.

Rainer Haverinen
metsäneuvoja
Suomen metsäkeskus, julkiset palvelut

(projektipäällikkö 2009-2012, Kainuun yksityistieverkon kehittämishanke)