Tulosta
 
*

Faktaa Suomen yksityisteistä:

Suomen koko tieverkon pituus on  454 000 km, josta
- Yksityis- ja metsäautoteitä 350 000 km
- Maanteitä 78 000 km
- Kuntien katuverkkoa 28 000 km

Vähäliikenteisillä teillä on iso merkitys kuljetusjärjestelmässä
- Yhdystiet ja yksityistiet ovat pää- ja seututieverkkoa täydentävä hiussuonisto
- Elintärkeä monien elinkeinoelämän toimintojen kannalta
- Palvelevat noin miljoonaa suomalaista
- Metsätalouden, maatalouden ja matkailun tukiranka
- Mahdollistaa maalla asumisen

Yksityisteiden avustusmäärärahat
- Suurimmillaan v. 2009-2011, jolloin mukana oli puuhuoltorahaa 10 M€/vuosi
- Määrä vuonna 2013 oli 9 M€
- Arvioitu tarve 35 M€
- Yksityisteistä valtionavustuskelpoisia on 53 000 km
- Kuntien avustukset yksityisteille pysyneet suunnilleen samalla tasolla, mutta valtionavustukset vaihdelleet paljon
- Tiekuntia on noin 55 000 kpl