Tulosta
 
*

Liikenneturvallisuus ja tienhoito alemmilla tieluokilla –runsaasti kehittämistarpeita

Toimitusjohtaja Mikko Nevakivi Nevakivi Oy:stä toi seminaarissa esiin liikenteen turvallisuuskysymysten yhteyttä teiden kunnossapitoon alemmilla tieluokilla linja-autoliikenteen näkökulmasta.

Koululaisliikenne mahdollistaa julkisen liikenteen runkona muuta liikennettä haja-asutusalueilla. Koululaiskuljetusten turvallisuus ja niiden vastuukysymykset ovat nousseet esille voimakkaasti tällä vuosikymmenellä kodeissa, kouluissa ja yleisessä keskustelussa. Esimerkiksi talviaikaan teiden kunnossapidon tason heikennyttyä ollaan jouduttu hankaliin tilanteisiin, joissa turvallista kuljetusta ei voida aina taata. Tällöin kuljettaja on jopa joutunut tekemään päätöksen, ettei koulumatkalle voida lähteä tien liiallisen liukkauden takia.

Uhkakuvana on, että joukkoliikenteessä valtion rahoitus keskittyy nykyistäkin enemmän suuriin aluekeskuksiin ja kaikki muiden alueiden julkisen liikenteen kustannukset siirtyvät kuntien maksettavaksi. Uhkana on myös resurssien siirtäminen alemmilta tieluokilta ylemmille.

Vaikuttavuutta käytetään entistä enemmän terminä tienhoidossa ja joukkoliikenteessä. Käytännössä tämä tarkoittaa taloudellisten resurssien kohdentamista sinne, missä on eniten käyttäjiä eli pois harvaan asutuilta alueilta, Nevakivi totesi. 

Kokemukseen perustuvia käytännön kehittämistarpeita ja ratkaisuja Mikko Nevakivi toi esiin runsaasti:
  • tienhoitourakoiden tarjouspyyntöjen kehittämisen ja tehokkaamman valvonnan (esimerkiksi poikkeuksellinen tykkyjäätyminen puissa osoitti, että urakkatarjouspyynnöissä ei oltu huomioitu tien vapaan korkeuden kunnossapitoa)
  • yksiselitteisen vastuun ottajan ja vastuumäärityksen tunteminen ja tunnustaminen; esimerkiksi maantielaki (1.1 2006) määrittelee tilannenopeutta sekä maantieverkon kehittämistä ja kunnossapitoa 
  • bussi- ja taksikuskien suorittaman omavalvonnan kehittämisen (oman alueensa/reittinsä käyttäjinä parhaita asiantuntijoita)
  • koululaiskuljetusreittien irrottaminen talvikunnossapito -luokituksesta liukkauden torjunnan osalta, lasten turvallisuus ensisijaisena
  • ennakointi keväisin rumpujen aukaisemisessa, ennen kuin vesi vaurioittaa tien
  • nastarengasmääräysten muuttaminen isoissa linja-autoissa
  • sorapintaisille teille ajoradan leveyden määrittäminen talvikunnossapitoon.

Kirjoittaja: Kimmo Aalto, MTK, Harvaan asutun maaseudun teemaryhmän jäsen