Tulosta
 
*

Onko innovointi tienpidossa pysähtynyt?

Enemmän järkeä, vähemmän euroja tiestön kunnostamiseen –näkökulmalla alustivat Esa Tolvanen (projektipäällikkö, SSYP Kehitys Oy) ja Esa Mäntynen (hallituksen pj,  EPT Kone- ja Laite Oy, Saarijärvi).

Heidän mukaan innovointi tienpidossa on osin pysähtynyt. Ratkaisuna he esittävät innovointia siihen, kuinka ja millä välineillä työtä tehdään, jotta saadaan raha paremmin riittämään esimerkiksi teiden tasaustöissä ja talvikunnossapidossa.

Suuri ongelma tienpidossa on se, että kilpailutuksen takia on siirrytty traktorikalustoon, ja syys- ja kevätsorastukset ovat käytännössä teillä loppuneet. Tiehöylät ovat hävinneet. Maa-aineslain myötä sorastuksella kuntoon laitettavan tien hoitokustannukset ovat kohonneet noin 1000-1500 €/km. Kylien soramontut katosivat maa-aineslain myötä ja kuljetusmaksut soramurskeelle ovat nousseet liian korkeiksi.

Olemassa olevaan konekantaan on kehitetty Saarijärvellä innovaatioita ja lisälaitteita. Esimerkiksi uuden sukupolven tiehöylälisälaite ja murskeen levityslaite antavat tien kustannustehokkaaseen hoitoon uusia mahdollisuuksia. Investointikustannukset konekantaan alentuvat huomattavasti, työt nopeutuvat, erilaisten massojen käytössä saadaan säästöjä, työn laatu paranee ja työkoneiden käyttöaste kasvaa. Esimerkki hyvästä kehittämismallista, jossa kotimaisella innovoinnilla ja tuotannolla pystytään vastamaan vaativiin olosuhteisiin.

Kirjoittaja: Kimmo Aalto, MTK, Harvaan asutun maaseudun teemaryhmän jäsen