Tulosta
 

Korvesta ja valtateiltä 2/2013 teemana Elinvoimaa rospuuttoteiltä

syyskuu 2013

Pääkirjoitus

*

Ikuisuuspuhetta teistä

Niin kauan kuin olen ollut mukana HAMA-teemaryhmässä, eli jostakin 90-luvun puolivälistä, teemaryhmän kestopuheenaiheena on ollut tieverkko ja sen kunto. Tieasiat nousevatkin aina alueellisissa kehittämisohjelmissa korkealle prioriteetille. Paljon parjattu siltarumpupolitiikka ei siis ole sattumaa, vaan lähtee aidosti asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeista. Lue lisää >>

Harva Harakka

*

Liikennepeitonjatkamispuuhia

Mielenkiintoisia kehityskulkuja on taas eri kulmilla valtakuntaa nähtävissä ja koettavissa. Tuntuisi siltä, että tietoliikenneyhteydet aletaan vähitellen saada kuntoon, kun on erilaisten mallien kautta löydetty toimivia malleja nopeiden yhteyksien rahoittamiseksi ja rakentamiseksi. Mutta mitenkäs sitten on käymässä tavallisten liikenneyhteyksien kanssa? Lue lisää >>

Yksityisteiden kunnossapito

*

Yksityistiet Suomessa

Suomen koko tieverkon pituus on  454 000 km, josta yksityis- ja metsäautoteitä 350 000 km, maanteitä 78 000 km, kuntien katuverkkoa 28 000 km. Yksityistiet palvelevat noin miljoonaa suomalaista ja ovat yhtälailla merkityksellisia maa- ja metsätalouden kuin matkailun, maaseudulla asumisen ja virkistyskäytön kannalta. Lue lisää >>

Liikenneministeri Merja Kyllösen haastattelu

”Mikäli perusväylänpitoon ei saada neuvoteltua vielä vähintään 100 miljoonaa euroa lisärahaa ja tehtyä kunnon indeksitarkastusta lähivuosina, niin alemman tieverkon kunto menee vuosi vuodelta huonommaksi. ” vastasi ministeri Merja Kyllönen, kun Korvesta ja valtateiltä haastatteli häntä teiden kuntoon ja joukkoliikenteeseen liittyvistä asioista kesäkuun lopussa. Lue lisää >>
*

Yksityisteiden hallinto on hajanaista

Yksityisteiden hallinto on tällä hetkellä hajanaista: Maanmittauslaitos kerää tietoja tieviivoista ja pitää yllä tiekuntien rekisteriä, ELY-keskukset myöntävät valtion avustuksia yksityisteille (kolme savua vähintään kilometrin matkalla), Suomen metsäkeskus, julkiset palvelut, myöntää kestävän metsätalouden rahoitusta (Kemera-tuki) metsäteille (metsäliikenteen osuus vähintään 40 %) ja kunnat pitävät kirjaa omista avustuksistaan yksityisteille (asutut tiet).  Lue lisää >>

Seminaarin satoa

*

Elinvoimaa rospuuttoteiltä – harvaan asutun maaseudun tieverkko seminaari 28.5.2013 Pudasjärvellä

Suljetaanko tie, kun siitä ei enää pääse läpi?

Kysymyksen esitti Maaseutupoliittisen yhteistyöryhmän (YTR) alaisen Harvaan asutun maaseudun teemaryhmän puheenjohtaja Tuomo Eronen  esitellessään, miten liikennemäärät kasvavat, mutta teiden kunnossapidon määrärahat eivät.  Lue lisää >>
*

Tieisännöinnin kysyntä kasvaa

Näihin päiviin asti kunnat ovat katujen lisäksi hoitaneet ja ylläpitäneet yksityisteitä ns. hoitosopimusteinä. Useimmat kunnat eivät enää uusi näitä hoitosopimuksia, joten tiet jäävät tiekuntien hoidettavaksi. Kainuussa puolet kunnista edelleen ylläpitää ja hoitaa yksityisteitä, mutta suuntaus on koko ajan vähenevä kuten koko maassa. Lue lisää >>
*

Aktiivinen elinkeinoelämä ja maaseudun elinvoima edellyttävät, että maaseudun tieverkosto on toimiva ja kuljetukset toimivat

Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jaakko Okkonen korosti seminaarissa aktiivisen ja menestyvän elinkeinoelämän ja tieverkon kunnossapidon taloudellista yhteyttä.  Lue lisää >>

Paikallisia kokemuksia

*

Saaristoliikenteen kehitysnäkymät

”Saaristolaki velvoittaa valtion ja kunnat toimimaan saariston elinkeinojen, liikenneyhteyksien, palvelujen ja ympäristön turvaamisen puolesta. Saaristo käsittää ilman kiinteää tieyhteyttä olevien saarien lisäksi myös kiinteän tieyhteyden saaria sekä muita saaristomaisia vesistöjen pirstomia alueita, jotka olosuhteiltaan ovat saaristoon verrattavissa. Lue lisää >>
*

Liikenneturvallisuus ja tienhoito alemmilla tieluokilla –runsaasti kehittämistarpeita

Toimitusjohtaja Mikko Nevakivi Nevakivi Oy:stä toi seminaarissa esiin liikenteen turvallisuuskysymysten yhteyttä teiden kunnossapitoon alemmilla tieluokilla linja-autoliikenteen näkökulmasta.  Lue lisää >>
*

Vuolijoella syntyy teiden korjausvelkaa koko ajan

Nykyisen tienpidon tavoitteena on päivittäisen liikennöitävyyden turvaaminen. Määrärahat vähenevät koko ajan, mutta vain vähäliikenteisten teiden kunnossapito mahdollistaa myös maalla asumisen.  Lue lisää >>
*

Onko innovointi tienpidossa pysähtynyt?

Enemmän järkeä, vähemmän euroja tiestön kunnostamiseen –näkökulmalla alustivat Esa Tolvanen (projektipäällikkö, SSYP Kehitys Oy) ja Esa Mäntynen (hallituksen pj,  EPT Kone- ja Laite Oy, Saarijärvi).  Lue lisää >>

HAMA-uutiset

*

Arkisto