Tulosta
 
*

Harvaan asutun maaseudun näkökulma Leader-strategioissa

Suomen Leader- ryhmät valmistautuvat jo vauhdilla uuteen EU:n ohjelmakauteen. Kesäkuussa ryhmät lähettivät maa- ja metsätalousministeriölle ensimmäisen hakuvaiheen luonnokset paikallisiksi kehittämisstrategioiksi. Ministeriön asettaman valintakomitean jäsenenä allekirjoittanut pääsi aitiopaikalle tutustumaan maaseudun paikallisen kehittämisen nykytilaan ja tulevaisuudennäkymiin. Kaikkiaan 55 strategian luku-urakka oli raakaa työtä, mutta myös äärimmäisen antoisaa.

Käsittely eteni ilmansuunnilla kuvaten etelästä idän ja lännen kautta pohjoisimpaan Suomeen. Kokonaiskuvassa mieleenpainuvin piirre oli Leader-työn tietynlainen selkiytyminen ja jämäköityminen siirryttäessä harvaan asutulla maaseudulla toimivien ryhmien strategioihin. Tämä nimenomaan yleisellä tasolla kuvattuna, sillä poikkeuksia tietenkin myös on. Harvalukuinen toimijoiden ja muiden kehittäjätahojen määrä, harvaan asutun maaseudun harveneva väestö ja muut ”madonluvut” lienevät asettaneen Leader-työn näillä alueilla isojen ja todellisten haasteiden eteen.

Ryhmien strategioissa näkyi periksi antamattomuus sekä juureva, mutta samalla uusia näköaloja esille tuova ote. Kerta toisensa jälkeen, luku-urakan edetessä, valintakomitean jäsenistöstä kuultiin iloinen kommentti: ”Tämä on paras strategia tähänastisista.” Kunnes taas törmäsimme seuraavaan  hyvään!

Harvaan asutun maaseudun Leader-ryhmät ovat myös selvästi joutuneet kartoittamaan aluettaan tiheällä kammalla. Erityspiirteet, voimavarat ja resurssit oli pääsääntöisesti hyvin tunnistettu.

Valintakomiteana yhteisessä palautteessa ryhmille todetaan ilahduttavana asiana, että lähes kaikissa paikallisissa strategioissa oli panostettu nuoriin kohdistuviin toimenpiteisiin. Positiivista on myös se, että elinkeinojen kehittämiseen on panostettu aikaisempaa enemmän. Useimmat ryhmät olivat niin ikään noteeranneet rakennerahastot ja muut rahoituskanavat paikallisen strategian potentiaalisina lisäresursseina. Leader-ryhmät tulevat näin vahvistamaan aluekehittäjän rooliaan tulevina vuosina.

Kirjoittaja: Heli Walls, LEADER- asiamies, Suomen Kylätoiminta ry