Tulosta
 
*

Puoli Suomea yhtenä sote-alueena? Kokkolasta-Kuhmoon, Sotkamosta-Utsjoelle. Sote-palveluita Pohjois-SuomeenFaktat:
  • Lakiesitys tulee lausunnolle 18.8.2014 ja on lausunnolla 14.10.2014 saakka.
  • Järjestämisvastuu siirtyy viidelle alueelle. Muutos ei tule olemaan kosmeettinen vaan tarkoituksena on tehdä muutos, joka kantaa tulevaisuuteen.
  • Laki tulee jättämään alueille päätäntävaltaa yksityiskohdista.
  • Tavoitteena saada laki eduskuntaan marraskuussa. Laki voimaan 2015. Sote-alueet aloittavat 1.1.2016. Tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät aloittavat 1.1.2017. Henkilöstön asema ja omaisuusjärjestelyt määritellään voimaanpanolaissa.
  • Lisätietoja: http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1889028#fi
Pohjois-Suomen SOTE-kuntakokous pidettiin 12.8.2014 Oulussa. Paikalla oli iso joukko eri kokoisia kuntia Keski-Pohjanmaalta, Kainuusta, Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista kuulemassa ja keskustelemassa siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossa järjestetään. On helppo olla yhtä mieltä siitä, että uudistusta tarvitaan. Uudistus tulee ja siihen on varauduttava. Uudistuksella tavoitellaan hyviä asioita kuten asukkaiden mahdollisuutta saada laadukkaita palveluita yhdenvertaisesti. Uudistus aiheuttaa myös pelkoja. Moni pieni ja harvaan asuttu kunta miettii aidosti sitä, mitä palveluita omalla alueella säilyy. Kuinka kaukaa kuntalainen jatkossa palvelunsa saa.

Mikäli lakiesitys menee läpi, jää alueille vielä paljon mietittävää ja toisaalta päätäntävaltaa. Sote-alueella tehtävä järjestämispäätös on keskeinen asiakirja, jossa ratkaistaan mm. rahoituksen ja voimavarojen kohdentaminen, lähipalvelut ja keskeiset perusteet ostopalveluista. Sote-laki tulee antamaan raamit; kunnat ratkaisevat sen, miten toiminta lähtee liikkeelle ja miten siinä onnistutaan.

Järjestämisvastuu siis siirtyy sote-alueelle ja samalla siirtyy myös kuntien päätäntävaltaa. Tuottamisvastuu on sen sijaan joko kunnalla tai kuntayhtymällä. Kunnan kokoa ei ole määritelty, mutta kriteereillä ohjataan kunnan kokoa. Tuottamisvastuussa olevia kuntia ja kuntayhtymiä ei ole laissa määritelty vaan niistä päätetään Sote-alueella. Kunnat ja kuntayhtymät voivat alihankkia palveluita yhdistyksiltä tai yrityksiltä. Alihankittavista palveluista tulee sopia järjestäjän kanssa.

Harvaan asuttujen alueiden näkökulmasta sote-uudistukselta voi toivoa seuraavaa:

  • uudistus antaa harvaan asutuille kunnille mahdollisuuden niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti jatkaa oman alueensa kehittämisen moottorina sekä jatkossakin turvata mm. peruskoulutuksen asukkailleen
  • sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan tasavertaisesti turvata myös harvaan asuttujen alueiden asukkaille
  • tärkeät ja usein käytetyt palvelut voidaan taata lähipalveluna ja palvelujen tuottamisessa hyödynnetään kotipalvelua, etäpalveluja ja liikkuvia palveluita
  • harvaan asuttujen alueiden asukkaiden vaikutusmahdollisuudet omien verorahojensa kohdentamiseen säilytetään
  • uudistus ei saa tarkoittaa työpaikkojen keskittymistä sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnossa  tai tukipalveluissa. Läheisyysperiaatteen tulee toteutua myös sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnossa.
Kirjoittaja: Tytti Määttä, kunnanjohtaja, Vaala sekä puheenjohtaja, Harvaan asutun maaseudun verkosto