Tulosta
 
*

SOTE-uudistus Suomessa - ”Lähtökohtana on lähipalvelujen turvaaminen”

Otsikko on suora lainaus sosiaali- ja terveysministeriön sote-uudistusta esittelevältä verkkosivulta. Kyseinen lähtökohta antaa mainion pohjan maaseudun asukkaiden palveluiden puolesta puhumiselle. Tuskinpa se silti tulee helppoa olemaan, varsinkaan hyvien lopputuloksien saaminen. Tekstissäni syvennyn pohdiskelemaan muutamia sote-uudistuksen yksityiskohtia maaseudun näkökulmasta. Sote-lain perustelutekstit eivät olleet julkisia tämän tekstin kirjoittamishetkellä.
Lähipalvelut

Sote-uudistuksen mukaan ”Palvelut on järjestettävä kaikille sote-alueen asukkaille yhdenvertaisesti ja lähipalvelujen saatavuus on turvattava.” Linjauslause on todella kaunis. Kaikille asukkaille yhdenvertaiset lähipalvelut. Tosin sote-keskustelusta voi päätellä, ettei kenelläkään ole tarkkaa määritelmää yhdenvertaisuudelle tai lähipalveluille käytännössä.  Tähän määrittelykeskusteluun ehtii hyvin ja kannattaa osallistua jokaisen, joka tuntee vähääkään maaseudun palvelutarpeita.

Sote-alueiden on laadittava suunnitelma lähipalvelujen toteuttamisesta.” Vastuu ja valta annetaan siis alueille. Lisäksi mahdollistetaan lähipalvelujen tuottaminen eri keinoin. Tässä on tilaisuus, joka maaseudun kehittäjien on otettava riemulla ja vakavuudella vastaan. Nyt pitää kertoa, millaisia erilaisia palveluiden tuottamistapoja on olemassa ja mikä niistä olisi omalle alueelle parhain tai kehittämiskelpoisin. Asiallisella ja ytimekkäällä tiedontarjoamisella on nyt ja jatkossa kysyntää. Kysyntää ylläpitää yksi uudistamistyön keskeisimmistä tavoitteista: ”Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen”. Tällä tarkoitetaan tilannetta, että ennaltaehkäisevä työ erilaisiin terveyteen liittyvissä ongelmissa on tärkeässä roolissa. Siksi kyseeseen tulee juuri se työ, jota tehdään paikallisella tasolla. Maaseudullakin.

Palvelujen keskittäminen

Palveluja voidaan keskittää vain, mikäli palvelujen saatavuus ja laadun turvaaminen edellyttävät erityisosaamista tai kalliita investointeja, tai palvelujen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas toteuttaminen edellyttävät keskittämistä.” Tässä on mielestäni maaseudun kannalta voimakkain lause. Linjaus sisältää monta kohtaa, jotka ovat poliittisessa päätöksenteossa perusteltavissa miten päin vain. Saatavuus, laadun turvaaminen, erityisosaaminen, kallis investointi, palvelujen tarkoituksenmukainen toteuttaminen, palvelujen kustannustehokas toteuttaminen - kuinka nämä asiat tulevat alueella määritellyksi kulloisessakin tilanteessa, nostaa kylmän hien niskaan maaseudun kehittäjällä. En haluaisi olla pessimistinen skeptikko, mutta nyt on vaikeaa olla reipas.

Kaikki tuntuvat kaipaavan muutosta

Oli sitten maaseudulta, kaupungista, asiantuntija, Kansanradion veitikka, ei-poliittinen, poliittinen, puoluekartalta oikealta, vasemmalta tai jostakin siitä väliltä, tuntuvat kaikki olevan kyllästyneitä nykyiseen sote-palveluiden tuottamistapaan. Uudistuksen toivotaan tuovan kunnon muutoksia ja parannuksia. Luettelen alla muutamia keinoja, joilla sote-uudistusta saadaan maaseudun näkökulmasta paremmin maaliin
  1. Aineistoon tutustuminen itse + kannanmuodostus oman ajattelun perusteella (ei vain puskaradioon ja muiden mielipiteisiin luottaminen)
  2. Rakentava asenne keskusteluun ja uudistuksiin, vaihtoehtojen esittely ja edistäminen
  3. Vanhoista asenteista ja rajoista luopuminen
  4. Luottamus uudistuksen lopputulokseen
Tässä tekstissä jäi käsittelemättä useita maaseudulle tärkeitä osia, kuten asukkaiden osallistumis- ja kuulemismahdollisuudet.  Suosittelen siis tutustumaan ajatuksella sosiaali- ja terveysministeriön yleiseen sote-materiaaliin  sekä erityisesti seuraavaan verkkosivuun http://www.stm.fi/palvelurakenneuudistus/kasitteet. Kääritään hihat ja ryhdytään rakentamaan toimivaa sotea meille kaikille.

Kirjoittaja: Heli Siirilä, Maaseudun palveluohjelma, projektivastaava, Suomen kuntaliitto