Tulosta
 

HAMA-UUTISIA

15.8.2014
*

Biotaloudesta maaseudun veturi - Osataanko toimia yhdessä vai kilpailevatko alueet keskenään?

Biotalous on noussut kehittämisen kärjeksi lähes jokaisessa Suomen maakunnassa. Kilpailevatko alueet toistensa kanssa vai osataanko tehdä yhteistyötä? Riittävätkö kotimaiset markkinat vai pitäisikö suuntana olla kansainvälistyminen? Onko biotalous harvaan asutun maaseudun tulevaisuuden voimavara vai jääkö harvaan asuttu maaseutu pelkäksi raaka-ainevarastoksi?

Mm. näistä kuullaan ja keskustellaan YTR:n Harvaan asutun maaseudun (HAMA) ja Elinkeinot ja osaaminen (MESI) verkoston järjestämässä seminaarissa tiistaina 9.9.2014 klo 10:00-15:30 Helsingissä Mäkelän koulun Karl Fazer -salissa.

Seminaarissa keskustan pj. Juha Sipilä kertoo, miten hyvin Suomen biotalousohjelma vastaa tulevaisuuden haasteisiin. Kannuksen kehitysjohtaja Anne Pesola esittelee Keski-Pohjanmaan biolaaksoa. Voiko kylä olla energiaomavarainen? - kehittämispäällikkö Pekka Peura esittelee Jepuan kylän esimerkkiä. Kuulemme myös, miten INKA-ohjelman vaikutukset säteilevät Jyväskylää, Seinäjokea ja Joensuuta ympäröivälle maaseudulle kehitysjohtaja Harri Välimäen (Joensuun tiedepuisto Oy) ja projektisuunnittelija Susanna Määtän (Ruralia instituutti, Seinäjoki) välityksellä. Kansainvälistymisen mahdollisuuksia esittelevät toimialajohtaja Esa Wrang Finprosta ja toimitusjohtaja Aki Nyyssönen vientitoimintaa harjoittavasta Salon Vihanneshalli Oy:sta. Seminaarin annin kokoaa lopuksi yhteen tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta otsikolla "Syntyykö päivän aineksista Biotalouden onnela?".

Ilmoittautumiset viimeistään ti 2.9. 2014 http://www.kamk.fi/Tapahtumat/Biotaloudesta-maaseudun-veturi
Ohjelma: Ohjelma 9.9.2014 (pdf) (558.9 KB)
*

HAMA-verkosto hakee paikkaperustaisia kokeilumahdollisuuksia eri maakunnista

HAMA-verkosto vierailee Suomen niissä maakunnissa, joiden alueilla on SYKEn tekemän maaseututypologian mukaan runsaasti harvaan asuttua maaseutua. Tavoitteena on yhdessä pohtia, mitä vahvuuksia ja haasteita eri alueilla on? Saadaanko aikaan paikallisia kokeiluja Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman teemoista? Miten maakunnat ja HAMA-verkosto voivat tehdä yhteistyötä? Maakuntakierros starttasi Keski-Suomesta, Saarijärveltä 9.5.2014. Kierros jatkui 13.8.2014 Kainuun tilaisuudella Kajaanissa.

Seuraavat tilaisuudet ovat Lappi 16.9.2014 ja Varsinais-Suomi 24.9.2014. Lisätietoja tilaisuuksista ja niiden järjestämisestä saa HAMA-verkoston erityisasiantuntija Tarja Lukkarilta, tarja.lukkari@kamk.fi, puh. 0400 372 082.
*

Yhteistyöllä menestystä – uusi maaseutuohjelma ja YTR kenttäkierroksilla

Maaseudun kehittämisessä vuosi 2014 on uudistusten supervuosi. Uusi maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 valmistuu ja maaseutupolitiikan kokonaisohjelma on saatu kirjoihin ja kansiin. Minkälaisen selkänojan nämä ohjelmat antavat Suomen maaseudun kehittymiselle? Miten saamme hyödynnettyä niiden tuomat mahdollisuudet tehokkaasti?

Tarvitsemme maaseudun kehittämisessä hyvää ja saumatonta yhteistyötä, innostusta ja uusia ideoita niin alueilla kuin koko Suomessa. Miten se tehdään? Maa- ja metsätalousministeriö, maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä lähtevät aluekierroksille teemalla yhteistyöllä menestystä. Yhteistyökiertue haastaa alueiden toimijat keskusteluun siitä, kuinka valtakunnallisia ohjelmia tullaan yhdessä hyödyntämään alueen parhaaksi

Syksyllä maaseutuohjelmaa ja kokonaisohjelmaa valotetaan alueiden omista näkökulmista viidessä tilaisuudessa, jotka järjestetään alustavan tiedon mukaan seuraavasti:

1.10. Kuopio (ELY-keskusalueet: Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi)
2.10. Tampere / Seinäjoki (ELY-keskusalueet: Satakunta, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Pohjanmaa)
8.10. Oulu (ELY-keskusalueet: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)
9.10. Helsinki (ELY-keskusalueet: Varsinais-Suomi, Uusimaa, Häme ja Kaakkois-Suomi)

Ruotsinkielinen tilaisuus järjestetään Tampereella, ja sen ajankohta vahvistuu myöhemmin.
Yhteistyökiertueen paikkakunnat ovat vielä alustavia. Kiertueesta tiedotetaan lähempänä ajankohtaa tarkemmin.

Lisätietoja: http://maaseutu.fi/fi/index/viestinta/uutiset/zQRGEvpVN.html
*

Laajakaista maaseudulle

Laajakaista 2015 hankkeessa Viestintäviraston tekemät tukipäätökset

Viestintävirasto julkaisee laajakaista 2015 -hankkeessa tekemänsä tukipäätökset sivulla https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/laajakaista2015-tuet/tukipaatokset.html

Kaikissa tuetuissa verkoissa tekniikkana on käytetty valokuitua. Hankkeiden tuki-intensiteetti on 66 % tukikelpoisista kustannuksista. Viestintäviraston myöntämän tuen määrä on joko 58 tai 33 prosenttia kunnan maksuluokasta riippuen. Tähän mennessä valtiontukia on myönnetty yhteensä 32 903 588 € ja maksettu 14 266 364 €.

Komissiolta tukea laajakaistahankkeille

Kunnat ja alueet voivat lähettää laajakaistahankkeita komissiolle tukea varten 15.10.2014 saakka
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/node/70418

Komission uusi Connected Communities -aloite neuvoo #laajakaista-hankkeiden toteutuksessa ja rahoituksessa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-819_fi.htm

Direktiivi alentamaan viestintäverkkojen rakentamiskustannuksia

Tiedote     10.07.2014 10.25

Nopeiden viestintäverkkojen rakentamisen kustannuksia halutaan alentaa ottamalla käyttöön laajakaistan yhteisrakentamista koskeva direktiivi. Direktiivi koskee kaikkia infrastruktuuria ylläpitäviä verkkoja.

Yhteisrakentamista koskevalla direktiivillä halutaan edistää erilaisten infrastruktuuria ylläpitävien verkkojen yhteiskäyttöä ja -rakentamista. Tavoitteena on myös yksinkertaisempi lupaprosessi ja yhtenäisempi toimintatapa, kun nopeita laajakaistaverkkoja asennetaan uusiin ja peruskorjattaviin rakennuksiin.

Direktiivi koskee viestintäverkkojen lisäksi kaikkia infrastruktuureja, joiden yhteyteen viestintäverkon elementtejä voidaan sijoittaa, esimerkiksi sähkö-, kaasu-, lämmönjakelu- ja liikenneverkkoja sekä vesi- ja viemäröinti-infrastruktuuria lukuun ottamatta juomavesijohtoja.

Viestintäverkkojen osalta direktiivi antaa pääsääntöisesti oikeuden käyttää hyväksi muiden verkko-operaattoreiden infrastruktuuria kohtuullisin ehdoin. Muilla verkko-operaattoreilla on velvollisuus hyväksyä laajakaistaoperaattoreiden pyynnöt.

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurun mukaan hankkeelle perustetaan syksyllä selvitysryhmä, jonka tarkoituksena on muun muassa selvittää, miten direktiivin tavoitteet voidaan parhaiten toteuttaa Suomessa. Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt arviomuistion lausunnolle. Lausuntojen määräaika on 29.8.2014. EU:ssa hyväksytty direktiivi on Suomessa saatettava voimaan vuoden 2016 alkuun mennessä.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Laura Vilkkonen, p. 0295 34 2391 (18.7. saakka)
neuvotteleva virkamies Elina Thorstöm, p. 0295 34 2393 (21.7. alkaen)