Tulosta
 

Korvesta ja valtateiltä 2/2014 teemana Lähidemokratia ja osallisuus

elokuu 2014

Pääkirjoitus

*

Suomen tulevaisuuden tärkeillä askelmilla

Viime vuosina ei ole voinut aloittaa yhteiskunnallista kirjoitusta mainitsematta ensimmäiseksi meneillään olevaa suurta rakennemurrosta. Tämän hetken Suomessa on käynnissä ehkä vuosisadan hallintomullistus, jossa yksiköt ja hallintoalueet ovat nopeassa kasvussa. Lue lisää >>

HAMA-harakka

*

SOTE-uudistus Suomessa - ”Lähtökohtana on lähipalvelujen turvaaminen”

Otsikko on suora lainaus sosiaali- ja terveysministeriön sote-uudistusta esittelevältä verkkosivulta. Kyseinen lähtökohta antaa mainion pohjan maaseudun asukkaiden palveluiden puolesta puhumiselle. Tuskinpa se silti tulee helppoa olemaan, varsinkaan hyvien lopputuloksien saaminen. Lue lisää >>

HAMA-verkoston toimintaa

*

Keski-Suomen ja Kainuun maakuntatapaamiset

Harvaan asutun maaseudun (HAMA) verkosto vierailee vuoden 2014 aikana mahdollisimman monessa maakunnassa tutustumassa toimijoihin, olosuhteisiin, kehittämistarpeisiin ja painopisteisiin ja  innovaatioihin. Kierros aloitettiin Keski-Suomesta ja Kainuusta.  Lue lisää >>

Näkökulmia SOTE-uudistukseen

*

Puoli Suomea yhtenä sote-alueena? Kokkolasta-Kuhmoon, Sotkamosta-Utsjoelle. Sote-palveluita Pohjois-Suomeen

Pohjois-Suomen SOTE-kuntakokous pidettiin 12.8.2014 Oulussa. Paikalla oli iso joukko eri kokoisia kuntia Keski-Pohjanmaalta, Kainuusta, Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista kuulemassa ja keskustelemassa siitä miten sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossa järjestetään. Lue lisää >>
*

ALLI ja harvaan asuttu maaseutu

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan (ALLI) tavoitteena on muodostaa valtakunnallinen pitkän aikavälin näkemys tavoiteltavasta aluerakenteesta ja sitä tukevasta liikennejärjestelmästä. Kehityskuvan on tarkoitus suunnata eri hallinnonalojen ja alueiden toimia vahvistamaan monikeskuksista ja verkottuvaa sekä hyviin liikenneyhteyksiin pohjautuvaa aluerakennetta.
 Lue lisää >>
*

Ulkoistamista – ei yksityistämistä, Ruotsin malli vai 21 mallia

Oikeistolaisen hallituksen tavoite on ollut saada yksityisiä toimijoita hyvinvointipalvelujen tuotantoon. Palvelut tuotetaan edelleen verovaroin.  Asiakasmaksut ovat samat yksityisillä ja julkisilla palvelujen tuottajilla. Lue lisää >>

Lapin järjestöstrategian valmisteluprosessi ja sen tuomat tulevaisuuden mahdollisuudet

*

Lappilaisten järjestöjen tulevaisuuskuvaa rakentamassa – ”Lapissa järjestöt kuuluu - kaikille”

Kukanpäivänä 13.5.2014 julkaistiin Lapin maakunnallinen järjestöstrategia, joka kokosi ensimmäistä kertaa lappilaisten järjestöjen näkemyksiä tulevaisuudesta ja niistä keinoista, joilla järjestöt Lapissa turvaavat elinvoimaisuutensa muuttuvassa toimintaympäristössä.  Järjestöjen visioksi muotoutui ”Lapissa järjestöt kuuluu kaikille ”  Lue lisää >>
*

Ministeri Rädyn lausunto Ruotsin mallista

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty ottaisi perusterveydenhuollossa rohkeasti käyttöön Ruotsin mallin, jossa raha seuraa potilasta. Raskaan ja vaativan erikoissairaanhoidon hän uskoo julkisen palvelun tehtäväksi.  Lue lisää >>

Pohjois-Savon kuntaliitokset ja kansalaisdemokratia

*

Tutkija: "Paikkaperustaisuus korostuu keskusteluissa"

Vielä kaksi vuotta sitten Koillis-Savo koostui viidestä itsenäisestä kunnasta. Näistä ensimmäisenä Kuopion kaupungin osaksi liittyi Nilsiä, joka on nyt reilun vuoden ajan ollut yksi Kuopion maaseutualueen kuntakeskuksista. Juankoski ja Tuusniemi ovat puolestaan käyneet Kuopion kanssa erillisiä kuntaliitosneuvotteluja pitkin kuluvaa vuotta.  Lue lisää >>

Rovaniemen aluelautakunnat eri näkökulmista

*

Uuden aluelautakunnan käynnistämiseen tarvitaan koulutusta

Vuoden 2012 alussa Rovaniemen kaupunki alkoi kysellä kylien kiinnostusta aluelautakuntatoimintaan. Kaupunki järjesti kylällä kuulemistilaisuuden ja lähetti kyläyhdistykselle kyselyn kylän halukkuudesta lähteä mukaan aluelautakuntakokeiluun vuosiksi 2013–2016. Lue lisää >>
*

Asukas: "Maaseudun asukkaat ovat huolissaan palvelujensa ja elinympäristönsä tulevaisuudesta"

Kunta- ja palvelurakenneuudistus on vauhdittanut keskustelua lähidemokratiasta ja asukkaiden osallisuudesta myös Pohjois-Savossa. Palvelurakenteet ovat muuttuneet ja muuttuvat vauhdilla – tietääkö kukaan, mikä on lopputulos? Lue lisää >>
*

Tutkijan mielestä oleellista on myönteinen suhtautuminen lähidemokratian kehittämiseen

Rovaniemi on pinta-alaltaan Euroopan suurin kaupunki, jonka väestöstä valtaosa asuu keskustan alueella. Kaupunkikeskustaa ympäröivät maaseutumaiset kylät, joiden asukasluku on pääasiassa vähenevä. Alueiden ja kylien kehittämiseen ja lähipalveluiden järjestämiseen haetaan lisää vahvuutta aluelautakuntatoiminnan laajentamisella. Lue lisää >>
*

Maaseutuvaikutustenarvioinnilla yhteisymmärrykseen

Pohjois-Savossa on selvitetty Tuusniemen ja Juankosken liittymistä Kuopioon.  Suunnitteilla oleva kuntaliitos koskettaa 2 800 asukkaan Tuusniemeä, 5 000 asukkaan Juankoskea ja 106 000 asukkaan Kuopiota. Uuden paikkatietopohjaisen kaupunki-maaseutu-luokituksen mukaan Tuusniemi on lähes kokonaan harvaan asuttua maaseutua ja Juankosken alueesta harvaan asuttua maaseutua on noin puolet. Lue lisää >>

HAMA-uutiset

*

Arkisto