Tulosta
 
*

Lapista löytyy arktista osaamista – Lapin maakuntatapaaminen 31.10.2014

Harvaan asutun maaseudun verkosto järjesti tilaisuuden yhteistyössä Lapin liiton ja ELY-keskuksen kanssa. Mukana oli 17 maaseudun asiantuntijaa aktiivisesti pohtimassa Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman ja Lapin kehittämisen yhteneväisyyksiä.

Lapin maakuntatapaamisessa yhteinen sanoma tiivistyi siihen, että harvaan asuttu maaseutu on Suomen erityinen mahdollisuus tulevaisuuden globalisoituvassa maailmassa:

  • Alueelta löytyy luonnon rikkauksia, joiden jalostaminen omalla alueella toisi lisää tuloja.
  • Alueelta löytyy puhdasta vettä, josta tulevaisuudessa on maailmassa kilpailua.
  • Lapin arktinen osaaminen, jota syntyy myös paikallisen tutkimuksen kautta, on säilyttämisen ja kehittämisen arvoinen rikkaus.
  • Esimerkiksi Suomesta haetaan Ruotsiin tällä hetkellä tietoa pohjoisella alueella pärjäävistä kasveista.

Tiestön kunto puhututtaa

Tiestön heikkenevä kunto sekä yritystoimintaa haittaavana tekijänä että asukkaiden arjen turvallisuuden uhkana nousi monessa puheenvuorossa esille. Infrastruktuuria käsitelleen työryhmän mukaan Suomeen kannattaisi ottaa tietullit raskaalle liikenteelle – myös ulkomaiselle – ja hyvittää kotimaisille yrityksille tietullimaksut myöhemmin esimerkiksi verohelpotuksina.

Maaseutuvaikutusten arviointia tarvitaan

Maaseutuvaikutusten arvioinnin tärkeyttä korostettiin ja toivottiin sen käyttämistä mm. kaavoituksen ja rakennuslupien yhteydessä. Arviointimenetelmästä toivottiin lisätietoa ja sovittiin, että alueella järjestetään aiheeseen liittyvää koulutusta.

Lapista löytyy myös hyviä toimintamalleja muualle Suomeen:
  • Rovaniemen aluelautakuntamalli leviää jo Lapin muihin kuntiin ja muualta Suomesta on myös haettu aiheeseen liittyvää tietoa.
  • Palvelubusseja, joissa yhdistyy kirjasto- ja terveydenhoitopalvelut, on alueella jo toiminnassa ja uusia suunnitteilla.
  • Arjen turvaa kunnissa -hanke on toiminut koko valtakunnan pilottina turvallisuuteen liittyvissä asioissa.
Tilaisuus koettiin palautteen mukaan innostavaksi ja henkeä nostattavaksi. Kuten muissakin vastaavissa tilaisuuksissa työpajoihin olisi toivottu enemmän aikaa.

Harvaan asutun maaseudun verkosto sai samalla Lapista uuden jäsenen ja varajäsenen joukkoonsa: tervetuloa mukaan tutkija Rauno Kuha MTT:sta ja  Anna-Kaisa Vuotila Suomen 4H-liitto ry:stä!

Kirjoittaja: Tarja Lukkari, erityisasiantuntija, HAMA-verkosto