Tulosta
 
*

Biotaloudesta maaseudun veturi - INKA-ohjelma

”Biotalous on ainoa realistinen tie, jota seuraamalla Suomi on kansainvälisesti arvostettu vauras hyvinvointivaltio vielä vuonna 2050”, lainasi kehitysjohtaja Harri Välimäki Metsävisio 2013 kirjasta.

INKA eli Innovatiiviset kaupungit -ohjelman 2014-2020 biotalouden osalta vetovastuussa on Joensuu teemalla ”Vihreän kasvun keskus – kasvua metsästä”. Kumppaneita ovat Jyväskylä teemalla ”Resurssiviisas biotalous – lisäarvoa biotaloudesta” ja Seinäjoki ”Green Creative Garden – ruokajärjestelmän kestävät ja tehokkaat ratkaisut”. Näkökulmana on, että biotalouden osaamiskeskittymä on koko Suomi eli osallisina ovat kaikki alueet, ja niillä sekä kaupungit että maaseutu.

Metsäbiotalouden ainutlaatuinen osaamiskeskittymä

Harri Välimäen mukaan Pohjois-Karjalassa on yli 500 metsäbiotalouden asiantuntijaa eri organisaatioista sekä lisäksi yli 100 tutkijaa ja asiantuntijaa rajapinta-alueilta. Koulutusta löytyy kaikilta tasoilta. Metsäbiotalouden merkitys alueella on suuri, sillä se työllistää yli 6.000 ihmistä yli 500 yrityksessä. Näiden yritysten liikevaihto on yhteensä yli 1,7 miljardia euroa.

Näin Joensuu Vihreän kasvun brändeineen oli oikea valinta INKA -ohjelman biotalousteeman veturiksi, Välimäki totesi. INKA-ohjelman haasteena on, miten saada kaupungit mukaan siten, että ne huomioivat aikaisempaa paremmin paikalliset yritykset.

Biotaloudella suuri merkitys maaseudun kannalta
 
"Liiketalouden kehittymisestä hyötyy eniten maaseutu" kertoi Harri Välimäki. - Biotalous myös synnyttää uusia mahdollisuuksia maaseudulle. Maaseutu ei ole pelkästään biomassareservi, vaan mahdollisuuksia antavat osaajat ja tekijät, hajautettu jalostus, sivuvirtojen hyödyntäminen, terminaalit jne.

INKAan liittyvän EAKR-rahoituksen osalta Välimäki painotti, että ei tarvitse olla varsinainen INKA-paikkakunta tai kumppani voidakseen hakea rahoitusta.

INKA eli Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014-2020 lyhyesti:

  • Visio: Suomi on kansainvälisesti houkutteleva innovaatiokeskittymä, jossa on huippuosaamista biotaloudesta, kestävistä energiaratkaisuista, kyberturvallisuudesta, tulevaisuuden terveydestä sekä älykkään kaupungin ja uudistuvan teollisuuden ratkaisuista. Valituilla alueilla on kasvuun tähtääviä yrityksiä, joilla on kyky luoda aivan uusia tuotteita ja palveluja kansainvälisille markkinoille.
  • Teemat: Tulevaisuuden terveys, Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus, Kestävät energiaratkaisut, Kyberturvallisuus ja Biotalous
  • Biotalouden vastuualueet: Joensuu, Jyväskylä ja Seinäjoki
  • Rahoitus 30 M€/v (valtio, kaupungit, EAKR)
  • Hallinnointi TEKES
  • valmisteluvastuu TEM
Kirjoittaja: Tarja Lukkari, erityisasiantuntija, Harvaan asutun maaseudun verkosto