Tulosta
 

Korvesta ja valtateiltä 3/2014 teemana Biotalous - harvaan asutun maaseudun mahdollisuus

joulukuu 2014

Pääkirjoitus

*

Parempia aikoja odotellessa

Vaikka uskon itse vahvasti biotalouden ja teknologian mahdollisuuksiin Suomen tulevaisuuden ongelmien ratkaisuissa, jokin tässä yhtälössä mättää. Erilaisten uusien energia- ja tuotantovaihtoehtojen kehittämisen reunaehtoina ovat ilman muuta tekniikka ja talous, mutta niitäkin vahvemmin politiikka. Lue lisää >>

Biotaloudesta maaseudun veturi -seminaari 9.9.2014

*

Kestävää biotaloutta

Työtä ja toimentuloa harvaan asutulle alueelle. Tähän lauseeseen voi kiteyttää toiveen, joka liittyy biotalouteen. Harvaan asutun alueen ei tule olla biotalouden ketjussa vain raaka-ainevarasto. Sen tulee olla aktiivinen alue, jossa myös jalostetaan ja kehitetään sekä totta kai hyödynnetään biotalouden tuotteita ja palveluja. Lue lisää >>

HAMA-harakka

*

Harakka nokkaisi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa

Taas väsätään 7-vuotissuunnitelmaa, jolla narrataan EU:lta varoja armaan isänmaamme maaseudun kehittämiseen. Luonnos on saatu aikaan ja kaikki 830 sivua sähkötetty EU:lle. Löytyy netistä. Lukaiskaapa iltapuhteena. Ohjelmassa on lueteltu lukuisia lieventäviä toimenpiteitä. Lukeminen vaati useamman loiventavan. Lue lisää >>
*

Biotaloudesta maaseudun veturi

”Biotalous on nykypäivää koko Suomen ja Suomen eri alueiden kehittämisohjelmissa. Sen uskotaan tuovan elinvoimaisuutta ja sen mahdollisuuksiin uskotaan. Luonnonvarat sijaitsevat pääosin harvaan asutulla maaseudulla ja ovat alueen voimavara ja työllisyyden lähde nyt ja tulevaisuudessa.”  Lue lisää >>

Suomen jätehuollon kummallisuuksia (Jätehuoltolaki (528/2014 21§))

Suomen jätehuolto on rakennettu tavalla joka herättää kummastusta. Perusajatus jätehuoltolaissa on, että jätteen tuottaja maksaa kustannukset. Se on oikein, näin pitää ollakin. Mutta olemmeko lain tulkinnoilla rakentaneet Suomeen kalliin kansallisen jätteentuottoautomaattien verkoston? Lue lisää >>
*

Visio pysyy, mutta strategia voi muuttua – biotalous on tulevaisuuden mahdollisuus

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän mukaan Suomen vahvuutena biotalouden osalta ovat mittavat puuvarat ja niiden hajautettu käyttö – puusta voidaan tehdä kaikkea samaa kuin öljystäkin. Puualalla innovaatioiden ja patenttien määrä onkin noussut merkittävästi. On edettävä rohkeasti kohti kokeilevaa yhteiskuntaa. Lue lisää >>

HAMA-verkosto maakunnissa

*

Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen tilaisuuteen oli yhdistetty SOTE-uudistuksen esittely, kielelliset palvelut ja SOTE  sekä YTR:n ja HAMA-verkoston esittely. Paikalla olleista 32:sta henkilöstä kolmannes halusi saada jatkossakin tietoa Harvaan asutun maaseudun verkoston toiminnasta. Lue lisää >>
*

Biotalous vetää myös ruoka-alaa kasvuun

Ruoka on polttoaineiden, kuitujen ja lääkkeiden ohella yksi biotalouden neljästä pääulottuvuudesta. Biotalousstrategian linjausten mukaan suuntaamalla panokset oikein, voidaan strategialla saavuttaa vankkaa kasvua ja työllistämisvaikutuksia, jopa 100 000 työpaikkaa.  Lue lisää >>
*

Lapista löytyy arktista osaamista

Harvaan asutun maaseudun verkosto järjesti tilaisuuden yhteistyössä Lapin liiton ja ELY-keskuksen kanssa. Mukana oli 17 maaseudun asiantuntijaa aktiivisesti pohtimassa Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman ja Lapin kehittämisen yhteneväisyyksiä. Lue lisää >>
*

Biotaloudesta maaseudun veturi - INKA-ohjelma

”Biotalous on ainoa realistinen tie, jota seuraamalla Suomi on kansainvälisesti arvostettu vauras hyvinvointivaltio vielä vuonna 2050”, lainasi kehitysjohtaja Harri Välimäki Metsävisio 2013 kirjasta. Lue lisää >>
*

HAMA-maakuntatapaaminen maakuntaasi?

Harvaan asuttua maaseutua on 68 % Suomen pinta-alasta saaristosta Lappiin. Alueen maakunnilla on omat vahvuutensa, heikkoutensa, toimintakulttuurinsa ja kehittämisstrategiansa. HAMA-verkosto haluaa tutustua eri maakuntiin, nostaa esille yhteisiä kehittämiskohteita ja keskustella maakuntien toimijoiden kanssa Maaseutupoliittisesta kokonaisohjelmasta. Jos haluat yhteistyötapaamisen HAMA-verkoston kanssa omaan maakuntaasi, ota yhteyttä erityisasiantuntija Tarja Lukkariin, puh. 0400 372 082, tarja.lukkari(at)kamk.fi.
*

Keski-Pohjanmaa biotaloudella nousuun –Keski-Pohjanmaan Biolaakso

Keski-Pohjanmaan alueen asukasluku vuonna 2012 oli 182 800 eli 3 % koko Suomen asukasluvusta. Alueelle on kuitenkin noussut merkittävä biotalouden keskittymä osaamisen ja yritysrakenteen kautta.  Alueelta löytyy paljon osaamista tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kautta. Lue lisää >>
*

Energiaomavarainen kylä – tulevaisuutta?

Energiaomavaraisuuden perusajatuksena ovat pienalueet, joissa kaikki energia ja sen raaka-aineet tulevat omalta alueelta. Myös koko Suomen olisi mahdollista olla energiaomavarainen. Hajautettu energiantuotanto parantaa monin tavoin aluetaloutta.  Kylienkin energiaomavaraisuudesta löytyy hyviä kokemuksia. Lue lisää >>

HAMA-uutiset

*

Arkisto