Tulosta
 
*

2. Minkä konkreettisen toimenpiteen, jolla parannetaan harvaan asutun maaseudun asemaa, puolueenne on valmis nostamaan hallitusohjelmaan?

Kristillisdemokraatit:

KD  kannattaa infrastruktuurin, kuten tiestön, nopeiden tietoliikenneyhteyksien ja postipalveluiden kunnossa pitämistä. Maaseudun elinkeinorakennetta monipuolistetaan parantamalla maatalouden sivuelinkeinojen ja muun yritystoiminnan edellytyksiä. KD esittää verotukseen esimerkiksi yrittäjävähennystä.

SDP:

Tekniikan ja digitalisoinnin kehityksen hyödyt tulee ottaa käyttöön laajasti koko yhteiskunnassamme. Olemme edistäneet mm. laajakaistaverkon käyttöönottoa myös harvaan asutuilla alueilla. Uutena tavoitteena tulee olla nopeuden nostaminen 2 megatavuun. Tällä voi olla suuri merkitys niiden ihmisten osaamisen hyödyntämiseksi, jotka asuvat maaseudulla.

Sosialidemokraattien tavoitteena on panostaa vientivetoiseen kasvuun, jotta myös kotimaiset työpaikat ja palvelut voidaan turvata ja työpaikkojen määrää luonnollisesti lisätä. Ensisijaiset panostukset on siis suunnattava niin, että se tukee tätä tavoitetta, tai poistaa asumisen pullonkauloja.

Perussuomalaiset:

Perussuomalaisilla on hyvin kattava maaseutupoliittinen ohjelma, jota eduskuntaryhmämme tulee ajamaan koko seuraavan kauden. Hallitusohjelmaan tulee ohjelman luonteesta riippuen nostaa ainakin haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen purkaminen ja  tiestöjen kuntoon saattaminen.

Vihreät:

Vihreät haluavat ohjata valtion taseesta rahoitusta kestävän uusiutuvan energian rahastoon, joka rahoittaa kotimaisten uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa. Hajautetun uusiutuvan energian lähteet ovat nimenomaan harvaan asutulla maaseudulla; siksi mahdollisimman nopea energiamurros uusiutuviin on suuri mahdollisuus luoda uutta työtä ja toimeentuloa sinne.

Keskusta:

Keskusta haluaa laitaa vauhtia biotalouteen: uusiutuva energia valtavirraksi; monipuolistetaan ja lisätään puun teollista käyttöä 10 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa; huolehditaan biotalouden edellyttämästä tiestön kunnosta; kotimaista ruuan tuotantoa ja elintarvikevientiä edistämällä oikaistaan miljardilla eurolla sitä epäsuhtaa, mikä nyt on elintarvikkeiden tuonnin ja viennin välillä Suomen tappioksi.

RKP:

Tarvitsemme toimivat infrastruktuurit myös jatkossa. Tarvitsemme myös digistrategian, joka ottaa kantaa siihen, miten erilaiset digitaaliset palvelut parhaiten saadaan kaikkien ulottuville. Hyvin toteutettu digitalisoimisstrategia lisää paikkakuntien välistä tasavertaisuutta.

Vasemmistoliitto:

Uusiutuvaan energiaan siirtyminen edellyttää muun muassa bio- ja tuulivoiman voimakasta lisärakentamista, mikä luo työpaikkoja maaseudulle. Ilmastonmuutoksen torjuminen on talkoot, joissa koko Suomen on oltava mukana.

Kokoomus:

Biotaloudessa on isoja mahdollisuuksia kasvuun, joten sen kasvuedellytyksistä tulee huolehtia. Tällä tavoin edistetään uusien työpaikkojen syntymistä.