Tulosta
 

HAMA-UUTISIA

*

Uudistuvatko sote-palvelut vai uudistuvatko ja samalla karkaavat? Seminaarissa puhutaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta maaseudun asukkaiden näkökulmasta.

Yhdenvertaisuus paranee, hoitoon pääsy sujuvoituu, lähipalvelut turvataan. Nämä olivat valmistellun sote-uudistuksen lupauksia.  Uudistustyö jatkuu, vaikka Kataisen-Stubbin hallituksen esitys sote-järjestämislaista kaatuikin.

Miten käy, otetaanko uudella valmistelukierroksella paremmin huomioon Suomen alueiden erilaisuus? Kuinka sote-uudistus konkretisoituu parempina palveluina myös maaseudun asukkaille?

Paikka: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Jukola-Sali, Meritullinkatu 1, Helsinki
Aika: 21.5.2015 klo 13.30 – 16.00

Seminaarin ohjelma

Puheenjohtaja: Mikael Pentikäinen, päätoimittaja, Maaseudun Tulevaisuus

Tilaisuuden avaus
, Jaana Husu-Kallio, puheenjohtaja, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR), kansliapäällikkö, MMM

Sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet maaseudulla - rapautuuko yhdenvertaisuus?
HTT, FM Pauli Rautiainen, Tampereen yliopisto

Käytännön kokemuksia maaseudun palveluiden toiminnasta ja toimimattomuudesta
 
Kahvitauko

Paikkaperustaista pohdintaa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta
Miten ja miksi sote-uudistus parantaa käytännössä maaseudun asukkaiden sote-palveluita?

Asiantuntijoiden haastattelut ja paneeli

Yhteistä keskustelua

Loppusanat

Seminaarin järjestävät maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän neljä verkostoa: elämänlaatu, kansalaistoiminta, infra ja harvaan asuttu maaseutu.

Ilmoittaudu seminaariin: https://www.webropolsurveys.com/S/AADBC87298EA496B.par

Tervetuloa!
*

Maaseudun palveluista videoklippejä

Maaseudun palveluista valmistuu kevään aikana kuusi erilaista noin 3 minuutin videota. Aiheita ovat monipalvelupiste, tiestön kunto, sähkövarmuus, yhteisöllisyys ja järjestelmä ei kohtaa ihmistä. Kukin video toimii johdattelijana aiheeseen ja niitä voi käyttää mm. aiheeseen liittyvien tilaisuuksien yhteydessä. Linkit videoihin löytyvät niiden valmistuttua www.maaseutupolitiikka.fi sivuilta.

Videoiden suunnittelusta ovat vastanneet YTR:n Elämänlaatu, Kansalaistoiminta, Infrastruktuuri ja Harvaan asutun maaseudun verkostot. Videoiden kustannuksista on vastannut YTR:n rahoittama ja  Kuntaliiton hallinnoima Maaseudun palveluohjelma projekti.
*

Uusi opas ilmestynyt: Palveluvelvoite maaseudulla - SGEI palvelujen järjestämisen työkaluna

Käytännönläheinen opas palveluvelvoitemenettelystä on hyödyllinen erityisesti harvaan asutun maaseudun kunnille. Oppaassa kerrotaan mikä on palveluvelvoite, miten sitä voidaan kunnissa käyttää ja milloin se on käyttökelpoinen työkalu palvelujen järjestämisessä maaseudulla.

Palveluvelvoitemenettelyn avulla kunnat voivat hankkia välttämättömiä peruspalveluita ostopalveluina myös silloin kun markkinat eivät toimi. Monilla maaseutualueilla markkinoiden toimimattomuus on ongelma, koska pitkät etäisyydet ja harva asutus tekevät yritysmäisestä palvelutuotannosta kannattamatonta. Palveluvelvoitetta voitaisiin hyödyntää erityisestä näillä alueilla.

Opas on saatavissa sähköisenä suomen- ja ruotsinkielisenä:

Palveluvelvoite maaseudulla - SGEI palvelujen järjestämisen työkaluna
Skyldighet att tillhandahålla tjänster på landsbygden - SGEI som verktyg för anordnande av service

Oppaan ovat laatineet Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, Kuntaliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lisätietoja: Marika Kettunen, erityisasiantuntija, maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, sähköposti: marika.kettunen(a)thl.fi, puh: 029 5247296
*

Turvallisuus harvaan asutulla maaseudulla –seminaari 8.9.2015 Helsingissä

Harvaan asutun maaseudun verkosto järjestää perinteisen seminaarinsa Kuntamarkkinoiden alla 8.9.2015 Helsingissä. Tällä kertaa teemana on Turvallisuus harvaan asutulla maaseudulla. Seminaarissa käydään harvaan asutun maaseudun turvallisuus teemana laajasti eri näkökulmista läpi, esitellään hyviä käytäntöjä ja nostetaan esille olemassa olevia ja tulevia haasteita.

Lisätietoja erityisasiantuntija Tarja Lukkari, erityisasiantuntija, Harvaan asutun maaseudun verkosto. puh. 0400 372 082, email tarja.lukkari(at)kamk.fi