Tulosta
 

Korvesta ja valtateiltä 1/2015 teemana Harvaan asuttu maaseutu ja eduskuntavaalit

huhtikuu 2015

Pääkirjoitus

Juuri nyt on ajankohtaista päättää siitä, ketä aiot äänestä tulevissa eduskuntavaaleissa. Oman ehdokkaan kantaa kannattaa tiedustella myös harvaan asutun alueen kysymyksiin. Hama-alueen näkökulmasta on tärkeää, että alueemme potentiaalin ja kehittämiskohteet ymmärretään laajasti valittavien ehdokkaiden keskuudessa. Lue lisää >>

HAMA-harakka

*

Onko peiliin katsomisen paikka?

On se niin mukavaa näin vaalien alla, kun kaikki kansanedustajaehdokkaat ovat ajatuksista samaa mieltä tai ainakaan eivät ole eri mieltä. Tuntuu siltä kuin ainakin merkittävä osa heistä olisi maaseudun kehittämisen kannattajia. Näinhän se on useimmilla tapahtunut edellistenkin vaalienkin alla; mielipiteet ja lupaukset muuttuvat kun valtakirja on saatu. Lue lisää >>

Mitä puolueet lupasivat harvaan asutulle maaseudulle neljä vuotta sitten?

Korvesta ja valtateiltä teki vuoden 2011 eduskuntavaalien aikaan kuusi kysymystä eduskuntapuolueille harvaan asutun maaseudun näkökulmasta. Kaikki puolueet vastasivat kyselyyn. Miten puolueiden kommentit ja lupaukset ovat toteutuneet viimeisen neljän vuoden aikana? Lue lisää >>

Puolueet näkevät harvaan asutun maaseudun Suomen mahdollisuutena – keinoissa on kuitenkin eroja

Korvesta ja valtateiltä kysyi maaliskuussa 2015 kaikilta eduskuntapuolueilta neljä kysymystä.
Kaikki puolueet pitivät harvaan asuttua maaseutua merkityksellisenä Suomen tulevan kilpailukyvyn kannalta. Harvaan asutun maaseudun mahdollisuuksina pidettiin biotaloutta, energiantuotantoa ja luontomatkailua.  Lue lisää >>

Siun Sote - tarmokas yritys ottaa Pohjois-Karjalan sote-palveluiden tuotanto haltuun

Pohjois-Karjalan kunnat tekivät keväällä 2014 nopeassa tempossa päätöksen maakunnallisen sote-kuntayhtymän valmistelusta. Maakunnan kuntien ja sote-henkilöstöstä muodostettiin viisi erilaista valmisteluryhmää, joiden tehtävänä oli luoda mallit palvelutuotannon ja hallinnon eri osa-alueiden integroimiseen. Lue lisää >>

Puolueiden vastaukset kysymyksittäin:

1. Millaisena puolueenne näkee harvaan asutun maaseudun roolin Suomen tulevan kilpailukyvyn rakentajana?

Lue puolueiden vastaukset >>

2. Minkä konkreettisen toimenpiteen, jolla parannetaan harvaan asutun maaseudun asemaa, puolueenne on valmis nostamaan hallitusohjelmaan?

Lue puolueiden vastaukset >>

3. Miten tulevissa SOTE-ratkaisuissa  turvataan harvaan asutun maaseudun asukkaan palvelut?

Lue puolueiden vastaukset >>

4. Jatkuuko alempiasteisen tiestön kunnon rapistuminen seuraavallakin hallituskaudella? Perustelkaa vastauksenne.

Lue puolueiden vastaukset >>

Infra- ja maankäyttökysymykset vaaliohjelmissa

Infrastruktuurilla on keskeinen rooli arjen sujuvuudessa niin maaseudulla kuin kaupungissakin. Maankäytössä tänään tehtävät ratkaisut vaikuttavat tulevaisuuteen. Millaisia kantoja puolueiden vaaliohjelmat ottavat infrastruktuuri- ja maankäyttökysymyksiin - vai ottavatko lainkaan? Lue lisää >>

Puolueiden vaaliohjelmat harvaan asutun maaseudun silmälasien läpi katsottuna

Kullakin eduskuntapuolueella on oma erilainen vaaliohjelmansa, joista tähän artikkeliin on koottu havaintoja harvaan asutun maaseudun näkökulmasta. Lue lisää >>

HAMA-uutiset

*

Arkisto