Tulosta
 
*

KYLÄTIETO Pohjois-Karjala – uusi työkalu kyläturvallisuuteen

Pohjois-Karjalan Kylät ry on kehittänyt muutaman vuoden ajan uutta maakunnallista verkkopalvelua, jonka tavoitteena on koota kaikki kyliin liittyvä informaatio samaan kokonaisuuteen. Pohjois-Karjalassa on n. 230 kylää tai asukasyhdistystä, joiden omat verkkosivut ja some-viestintä ovat enemmän tai vähemmän päivittämättä. Uuden KYLÄTIETO Pohjois-Karjalan -palvelun tavoitteena on taata kaikille kylille tasapuolinen verkkonäkyvyys ja kytkeä maakunnan kehittäjäverkosto ja viranomaiset tietojen ylläpitoon.

Uusi verkkopalvelu toimii myös maakunnan kylätoiminnan uutisportaalina.

Verkkopalvelun keskeistä sisältöä ovat kyläesittelyt, joihin kuuluvat kylän kuvagalleria, kyläesittely, yhteystiedot, kylän paikkatieto (GoogleMaps-palvelu) ja kyläsuunnitelmat. Esittelyn rinnalla palvelussa on myös kylätalokortti, josta löytyvät kattavat tiedot kylätalosta ja sen käyttömahdollisuuksista.

Uusin toiminto verkkopalvelussa on kyläturvallisuustiedon vieminen taustalla olevaan tietokantaan ja keskeisten kyläturvatietojen esittäminen verkkopalvelun ”kyläturvallisuuskortissa”. Verkkopalvelun kyläturvallisuustoiminnot otetaan täysimääräisesti käyttöön talven 2016 aikana.

Pohjois-Karjalassa on käynnistynyt syksyllä 2015 pelastuslaitoksen ja MSL:n vetämä Turvaa maaseudulle -hanke, jossa on mahdollisuus tehdä kylien turvallisuussuunnitelmia ja koota kylien turvatietoa. Pohjois-Karjalan Kylät ry tarjoaa myös tälle hankkeelle verkkopalvelun kautta työkalut turvatiedon kokoamiseen ja esittämiseen.

Tietokantaan tallentuva turvatieto toimii suoraan kyläturvallisuussuunnittelun työkaluna. Tiedoista voidaan tulostaa kyläkohtainen turvallisuusraportti, joka toimii jo sellaisenaan turvasuunnitelmana. Raportti sisältää tiedot mm. eri rooleissa toimivista kylän yhteyshenkilöistä, kylätalon varustuksesta ja kylällä olevasta pelastuskalustosta. Luonnollisesti kyläkohtainen turvatieto kasvaa sitä mukaa, kun kyläturvallisuuskierros etenee.

Palvelu sisältää luonnollisesti myös yleisen kyläturvallisuuden ja arjen turvan opas- ja linkkiosion. Keskeistä uudessa palvelussa on, että se tarjoaa kylille, kyläkehittäjille ja eri viranomaisille valmiin yhteisen alustan kyläturvallisuuden edistämiseen. Järjestelmän ylläpito tapahtuu verkostoyhteistyönä palvelun intran kautta.

Verkkopalvelu löytyy osoitteesta: www.kylat.fi; lisätietoja antaa kyläasiamies Tuomo Eronen, tuomo.eronen@kylat.fi

Kirjoittaja: Tuomo Eronen, kyläasiamies, Pohjois-Karjalan Kylät ry