Tulosta
 
*

Leaderista tukea maahanmuuttajien kotouttamiseen

Eurooppaa ravistelee suurin muuttoaalto sitten toisen maailmansodan. Voisiko tulijoista olla piristystä pohjoisen maaseutumme hiljeneville kylille? Näin uskotaan pirkanmaalaisessa Punkalaitumen kunnassa, jonka väestökehitys ja -ennuste ovat voimakkaasti miinuksella.

LEADER Joutsenten reitin tukemissa Maahanmuuttajat kylille ja Maahanmuuttajat maaseudun arjessa -hankkeissa on purettu ennakkoluuloja ja rakennettu siltoja Punkalaitumen paikallisväestön ja maahanmuuttajien välille. Punkalaitumen kunnassa on toiminut turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus jo 1990-luvulta lähtien, joten rinnakkaiseloon on toreilla ja turuilla jo totuttu. Lisäksi kunnan aloitteesta on vastaanotettu ns. kiintiöpakolaisia Myanmarista.

”Hankevetäjällä ei koskaan ole kahta samanlaista työpäivää”, toteaa Punkalaitumen kunnan kotouttamishankkeiden vetäjä Maarit Tiittanen. ”Kun myanmarilaiset saapuivat Thaimaan pakolaisleireiltä, heille piti kädestä pitäen opettaa mitä on sähkö ja mikä on sänky. Nyt ensimmäiset heistä ovat saaneet paikallisista yrityksistä työpaikan ja ostaneet jo omia talojakin, mikä on paras palkinto työstäni.”

Punkalaitumen kotouttamishankkeet eivät olisi onnistuneet vain hankevetäjän varassa, vaan olennaista on ollut saada paikalliset toimijat kyläyhdistyksistä seurakuntaan mukaan toteutukseen. Hankkeiden aikana on järjestetty mm. maahanmuuttajien viljelypalstoja, ruokapiirejä, onkikerhoja ja jalkapallojoukkueita yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

”Olennaista on tunnistaa tulijoiden omat tarpeet, osaamisalueet ja taustat - silloin heidän kotouttamisensa on huomattavasti helpompaa”, sanoo Tiittanen. ”Bagdadilaisen on yleensä paljon vaikeampaa sopeutua Suomen maaseudulle kuin Myanmarin maaseudulta lähteneen, mikä on ihan luonnollinen juttu. Vain noin kolmannes turvapaikanhakijoista saa myönteisen päätöksen ja heistä valtaosa muuttaa lähiseudun kaupunkeihin - mutta jos ja kun muutamakin jää seudulle olemme onnistuneet”, Tiittanen jatkaa.

LEADER-toiminta paikalliskehittämisen moottorina soveltuu mainiosti yleishyödyllisten, maaseutua elävöittävien kotouttamishankkeiden tukijaksi. Hankehakijoina voivat olla kuntien lisäksi järjestöt (esim. SPR ylläpitää lähes sataa vastaanottokeskusta Suomessa), oppilaitokset ja yhdistykset. Joidenkin arvioiden mukaan ilmastonmuutos käynnistää tulevina vuosikymmeninä vielä nykyistä suuremman muuttoaallon etelästä pohjoiseen, joten käytetään etsikkoaika hyväksemme.

Kirjoittaja: Petri Rinne, toiminnanjohtaja, Leader Joutsentenreitti ry