Tulosta
 
*

Hama-alueiden turvallisuus – hallitusohjelma etsii ratkaisuja

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman keskeisenä tavoitteena on, että Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä. Sisäministeriön poliisiosaston poliisitarkastaja Ari Evwaraye kertoi Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa -seminaarin puheenvuorossaan hallitusohjelman tavoitteista, ja miten ne aiotaan toteuttaa.

Tärkein ohjaava asiakirja tulee olemaan sisäisen turvallisuuden selonteko, joka laaditaan ensi toukokuun loppuun mennessä. Selonteossa määritetään sisäisen turvallisuuden seurantaan tavoitteet, mittarit sekä viranomaisten väliset yhteistoimintamenettelyt, arvioidaan poliisin tehtävät ja toiminnan tavoitteet sekä kuvataan keskeisimmät sisäisen turvallisuuden haasteet lähitulevaisuudessa.

Hallitusohjelman mukaan sisäisen turvallisuuden palvelut ja viranomaisten toimintakyky turvataan koko maassa. Keinona on muun muassa sähköistää kiireettömiä asiointipalveluja, jotta kiinteistä toimipisteistä voidaan siirtää resursseja liikkuviin yksiköihin.

Poliisitarkastaja Evwaraye tunnisti haasteen, että harvaan asutuille alueille ei aina riitä poliiseja. Poliisin tehtävät keskittyvät väistämättä alueille, joilla on enemmän ihmisiä. Mutta hän totesi myös, että mielikuvat eivät aina vastaa todellisuutta: vaikka poliisi ei näyttäisi olevan läsnä, valvontaa kuitenkin koko ajan tehdään.

Yhteistyötä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa

Raja-alueen kunnissa on saatu hyviä kokemuksia rajavartijoiden ja poliisin yhteistyöstä. Ensimmäinen partio, joka paikalle ehtii, hoitaa asian. Samoin muun muassa rajavartioston lentävän kaluston käyttöä tullaan tulevaisuudessa lisäämään. Viranomaisten yhteistyö vaatii kuitenkin edelleen jatkuvaa kehittämistä.
Yhteistyö vapaaehtoisjärjestöjen kanssa on ensiarvoisen tärkeää harvaan asutuilla alueilla. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on tästä hyvä esimerkki. Samoin tärkeää on turvata sopimuspalokuntien henkilöstöresurssit myös tulevaisuudessa.

Ensihavaintojen teko tulisi olla jokaisen vastuulla. Vanhuksen luona käyvän olisi tärkeää havainnoida turvallisuutta vaarantavista seikoista. Kodinhoidon työntekijät voivat katsoa, onko palovaroitin kunnossa ja pelastuslaitoksen työntekijät tunnistavat mahdolliset lähisuhdeväkivallan merkit. Epämääräisistä liikkujista kylällä on hyvä tehdä havaintoja. Mutta tärkeää on myös muistaa, että monet toimenpiteet kuuluvat vain viranomaisille. Oikeutta ei saa - eikä pidä - milloinkaan ottaa omiin käsiin.

Poliisitarkastaja Evwaraye korosti puheenvuorossaan niiden maalaisjärkisten suositusten toteuttamista, joita muun muassa Turvaa harvassa -raportissa nostettiin esille. Turvallisuus on sekä viranomaisten että kansalaistoimijoiden yhteinen asia. Paljon on tehtävissä, kun asioita opitaan tarkastelemaan uudella tavalla.

Hallitusohjelma ei ehkä lupaa uusia resursseja, mutta toivottavasti onnistuu silti tavoitteessaan. Missä tahansa Suomessa tulee olla turvallista asua, yrittää ja tehdä työtä.

Kirjoittaja: Reijo Martikainen, ylitarkastaja, MAVI