Tulosta
 
*

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen

Omatoimisen varautumisen tärkeys tiedostetaan

Kainuussa toteutettiin v. 2013-2014 Arjen turva harvaan asutuilla alueilla - Kylien turvallisuuskoulutus –hanke. Sen aikana todettiin, että maaseudun asukkaat ovat tyytymättömiä pelastuspalveluiden puutteeseen, mutta samalla heillä on vahva usko kyläyhteisöjen omatoimisuuteen ja varautumiseen. Ongelmana on, että yksittäisiä hankkeita lukuun ottamatta kylien asukkaille ei ole tarjottu organisoitua, pitkäjänteistä tapaa osallistua asuinalueensa turvallisuuden kehittämiseen.

Suomessa 30,8 % väestöstä asuu maaseudulla ja useat heistä alueilla, joihin pelastuspalveluiden saapuminen paikalle kestää pitkiä aikoja. Omatoimisen varautumisen merkitys kasvaa harvaan asutulla maaseudulla. Väestön ikääntymisen takia on välttämätöntä kehittää entistä vaikuttavampia toimintamalleja. Kyläturvallisuusmallin levittäminen ja toiminnan painottuminen myös ikäihmisten tarpeisiin varmistaa, että omaehtoinen kyläturvallisuus kylillä vahvistuu.

Perinteisen naapuriavun rinnalle kyläyhteisöt kaipaavat tukea ja ohjeistusta voidakseen itsenäisesti parantaa paloturvallisuutta, sammutusvalmiuksia ja muuta pelastustoimintaa.

Kyläturvallisuutta valtakunnallisesti

Kyläturvallisuushanke on laajentunut koko Suomen alueelle syksyllä 2015. Kyläturvallisuushankkeessa kehitetään kyläturvallisuutta seuraavan neljän toimenpiteen kautta:
  1. Kylien turvallisuuskoulutukset ja yhdyshenkilöiden rekrytointi maanlaajuisesti
  2. Kylissä asuvien erityisryhmien tavoittaminen diakoniatyön kautta (henkilökunnan koulutus)
  3. Yhdyshenkilötoiminnan arviointi (mitataan kyläturvallisuusmallin vaikuttavuutta paikallistasolla)
  4. Yhtenäisen kyläturvallisuusmallin rakentaminen
Hankkeessa tarjotaan kylien asukkaille mahdollisuus osallistua Meidän turvallinen kylä -koulutuksiin ja ryhtyä turvallisuuden yhdyshenkilöksi. Koulutusten tavoitteena on lisätä harvaan asuttujen kylien asukkaisen turvallisuusosaamista ja valmiuksia erilaisten häiriötilanteiden varalle. Kylien asukkaiden ymmärrys omasta turvallisuudesta ja ensitoimista onnettomuuksien uhatessa ovat avainasemassa pelastustoimen viipyessä. Tieto, miten toimia oikein, on tärkeää - koulutus ja harjoittelu vielä tärkeämpää.

Meidän turvallinen kylä -koulutukset ja muut hankkeen toimenpiteet (turvallisuusyhdyshenkilöt, kyläturvallisuusopas ja kyläturvallisuus.fi –sivusto ym.) muodostavat vahvan pohjan yhtenäiselle maaseudun asukkaiden omatoimiselle varautumiselle.

Meidän turvallinen kylä -koulutukset

Hanke järjestää turvakoulutuksia eri puolilla Suomea vuosina 2015-2016. Yhteistyökumppaneina koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa ovat paikalliset kyläasiamiehet, kyläyhdistykset ja pelastuslaitokset. Koulutuksia on järjestetty syksyn aikana Kuusamossa, Alajärvellä, Hämeenlinnassa ja Ristiinassa.

Tulevia koulutuksia:
  • 16.1.2016 Ivalo, Tolosen kylä
  • 20.2.2016 Rovaniemi, Meltaus
  • 19.3.2016 Kurikka
  • 15.4.2016 Isokyrö
  • Kevät 2016 Etelä-Karjala
Hanke päättyy 31.7.2016.

Lisätietoja hankkeesta ja koulutuksista:
www.kyläturvallisuus.fi, koulutukset http://koulutus.spek.fi ja Aikku Eskelinen, aikku.eskelinen@spek.fi

Kirjoittaja: Aikku Eskelinen, projektipäällikkö, SPEK