Tulosta
 
*

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

”Turvallisuuden on oltava tasaisesti taattu koko valtakunnassa, mutta se ei kuitenkaan voi toteutua samantasoisena”, totesi tuore poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen Onko Harvaan asuttu maaseutu turvassa -seminaarissa 8.9.2015.
 
Seminaarin puheenvuoroissa korostui viranomaisyhteistyön, ennaltaehkäisevän työn sekä järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön merkitys vastapainona resurssien vähenemiselle. Myös yksittäinen kansalainen voi auttaa poliisia ja rajavartiostoa esimerkiksi yleisövihjeitä antamalla.

Etenkin raja-alueilla viranomaisten välistä yhteistyötä

Rajaseuduilla yhteistyö lisää turvallisuutta konkreettisesti, sillä pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen alueilla rajavartiolaitos tukee muita viranomaisia työssään.

Majuri Jussi Panulan mukaan rajavartiolaitos toimii muiden viranomaisten ollessa kaukana mm. poliisitehtävissä, ensihoidon ensivasteyksikön tehtävissä, sairaankuljetuksessa vaativissa olosuhteissa, kadonneiden henkilöiden etsinnässä ja maastopalojen sammutuksessa ilma-aluksilla.

Ennaltaehkäisevä toiminta tärkeää

Poliisitarkastaja Ari Evwarayen (SM) mielestä turvallisuutta voi parantaa ennaltaehkäisevällä työllä yhteistyössä järjestöjen kanssa. Ratkaisu turvallisuusongelmaan voi olla muutakin kuin perinteinen turvallisuusongelman ratkaisu; esimerkiksi urheiluseura voi järjestää tapahtuman yhteydessä nuorisolle toimintaa estääkseen häiriökäyttäytymistä.

Turvallisuus on kunnalle kilpailuetu ja turvallinen kunta houkuttelee uusia asukkaita

Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja, kunnanjohtaja Tytti Määttä kertoi, ettei Vaalan kunta olisi selvinnyt myrskytuhoista ilman ennakkoharjoittelua. Uusi haastava tilanne kunnassa on mahdollinen turvapaikan hakijoiden vastaanotto. Jos Vaalaan perustetaan yhtäkkiä hätäturvapaikka pakolaisille, miten saadaan tarvittaessa poliisin apua? Määttä peräänkuuluttikin poliisin läsnäolon tarvetta mm. kunnan turvallisuusryhmän työskentelyssä.

Vaala panostaa turvallisuuteen mm.  ennaltaehkäisevällä toiminnalla, mutta monissa tilanteissa poliisin läsnäolo olisi tarpeellinen. ”Oikeutta ei saa missään tilanteessa ottaa omiin käsiin! Uhrin tueksi voi osoittaa joukkovoimaa passiivisillakin tavoilla.”, korosti poliisiylijohtaja Kolehmainen.

Vapaaehtoistyöllä turvaa

Suomen pelastusalan keskusjärjestö (SPEK) järjestää kylien turvallisuuskoulutuksia eri puolilla Suomea ja samalla synnytetään kylien turvahenkilöverkostoa, kertoi projektipäällikkö Aikku Eskelinen. Kyläturvahenkilö Jussi Kuukasjärvi Vaalan Nuojuan kylältä korosti koulutuksen olevan ponnahduslauta siihen, että aletaan miettiä kylän turvallisuutta ja kiinnittämään siihen huomiota.

Kyläasiamies Tuomo Eronen Pohjois-Karjalasta esitteli uutta nettiin rakennettua KYLÄTIETO Pohjois-Karjala -verkkopalvelua. Sen kyläturvallisuusosiota kehitetään yhdessä muiden maakunnan turvatoimijoiden kanssa. Kyläesittelyiden rinnalle kootaan kyläkohtaiset turvallisuustiedot ja tietoalustaa voidaan käyttää myös kyläturvallisuussuunnittelun työkaluna. Palvelua voidaan käyttää myös turvallisuuskoulutusten apuna.

Seminaarin järjestivät Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Harvaan asutun maaseudun verkosto ja Suomen pelastusalan keskusliitto SPEK.

Tilaisuuden materiaalit löytyvät:
http://www.spek.fi/news/Harvaan-asuttujen-alueiden-turvallisuudessa-riittaa-viela-tehtavaa---/27263/68b9e56e-2db5-49af-982c-d742968dc251

Kirjoittaja: Tarja Lukkari, erityisasiantuntija, Harvaan asutun maaseudun verkosto