Tulosta
 

HAMA-UUTISIA

*

Puurobaarissa poristiin kansanedustajien kanssa maaseutuasioista

Nelisenkymmentä kansanedustajaa ja avustajaa aloitti torstaiaamun 1.10. maaseutupoliittisessa puurobaarissa Luonnontieteellisen museon kahvilassa.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä verkostoineen oli kutsunut kansanedustajat ja avustajat puurolle ja keskustelemaan ajankohtaisista maaseutuaiheista. Puheensorina täytti kahvilan tilaisuuden alusta loppuun saakka.

Maaseututieto kiinnosti kansanedustajia ja avustajia

Osallistujat olivat kiinnostuneita kuulemaan, mitkä ovat maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän kolme tärkeintä viestiä tällä hetkellä. Keskustelun aiheita riitti laidasta laitaan; aiheina olivat mm. liikenneyhteydet, green care:n mahdollisuudet, marjojen poiminta, maaseudun turvallisuuskysymykset, kolmannen sektorin rooli maaseudun palvelujen tuottamisessa ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa.

Tarjolla oli maaseututietoa mukaan otettavaksi muun muassa Maaseutukatsauksen ja Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman muodossa. Kansanedustajat kiittelivät tilaisuutta ja erityisesti heille jaettuja maaseutuasiantuntijoiden yhteystietoja.

Linkki: http://www.maaseutupolitiikka.fi/ajankohtaista/ajankohtaista/puurobaarissa_poristiin_kansanedustajien_kanssa_maaseutuasioista.3029.blog

Lisätietoja: Christell Åström, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä pääsihteeri, puh. 050 5747 993
*

Maaseutuakatemia

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR) järjestää päättäjille tarkoitetun Maaseutuakatemiaan 12.−13.4.2016 Sannäsin kartanossa Porvoossa.  Akatemian suojelijoina ovat elinkeinoministeri Olli Rehn ja maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikainen.

Maaseutuakatemia on kutsuvieraille tarkoitettu noin 24 tunnin foorumi yhdessä ajattelemiselle ja oppimiselle. Maaseutuakatemia tuo yhteen joukon suomalaisia vaikuttajia politiikasta, mediasta, kansalaisjärjestöistä, yrityksistä, korkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja hallinnosta.

Akatemia tarjoaa tietoa ja antaa eväitä arjen vaikuttamistyöhön ja tuottaa aineksia tuleviin linjauksiin. Akatemia on foorumi näkemysten jakamiselle luottamuksellisesti muiden päättäjien ja vaikuttajien kanssa.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä järjestää akatemian nyt toista kertaa. Vuonna 2014 järjestetyn ensimmäisen akatemian sisältöihin ja tuotoksiin voi käydä tutustumassa osoitteessa: www.maaseutuakatemia.fi.
*

Tietoa kumppanuudesta löytyy Kumppanuuspäivän materiaaleista

Hyvinvoinnin ja palvelujen turvaaminen edellyttää kumppanuuden yhteiskuntaa.  Kuntaliiton ja YTR:n yhteisessä Kumppanuuspäivässä 14.10.2015 hahmotettiin kumppanuuden yhteiskunnan aakkosia, lainsäädännön reunaehtoja ja työstettiin esimerkkejä kumppanuuden käytännöistä.

Paikan päällä oli reilut 100 osallistujaa. KuntaTV näytti aamupäivän seminaariosuuden suorana lähetyksenä ja katsojia oli ympäri Suomea. Pohjois-Pohjanmaalaiset kokoontuivat aluekatsomoon Ouluun. Linkki lähetykseen: http://www.kunta.tv/web/kuntaliitto1/kumppanuuspaiva-14.10.2015#items

Kumppanuuspäivässä työskenneltiin viidessä eri työryhmässä:
  1. Rahoitukseen uusia malleja
  2. Kumppanuutta kunnassa - jaetut tilat
  3. Kumppanuutta yli kunta ja maakuntarajojen
  4. Yhteiskunnallinen yritys: yksi työkalu
  5. Työtä tekeville
Työryhmien raportit löytyvät osoitteesta: http://www.maaseutupolitiikka.fi/ajankohtaista/ajankohtaista/hyvinvoinnin_ja_palvelujen_turvaaminen_edellyttaa_kumppanuuden_yhteiskuntaa.3032.blog
*

Pohjoismainen yhteistyö hama-alueilla

NSPA
Northern sparcely populated areas eli NSPA on kolmen maan (Suomi, Ruotsi ja Norja) yhteensä 14 alueen muodostama vapaamuotoinen verkosto. Suomessa NSPA:n toiminnasta vastaavat maakuntaliitot ja Ruotsissa Länsstyrelsen. Verkoston tavoitteena on harvaan asuttujen alueiden edun ajaminen ja pohjoisten alueiden haasteiden esiintuominen myös komission tasolla. Esimerkiksi tulevan ohjelmakauden rakennerahastokauden edunajaminen on jo käynnistynyt. NSPA:n toimintaa halutaan tehdä tunnetuksi myös ministeriöissä.

NSPA ostaa OECD:lta aluetta kuvaavan tutkimuksen. Loppuraportti valmistuu vuoden 2016 lopussa.

Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa (NSPA:n puheenjohtaja) Pohjois-Savon liitosta kertoi, että on tärkeää nostaa esille hama-alueiden alueen vahvuuksia kuten osaamista ja raaka-aineita. Hän näki, että infrastruktuuri vaikuttaa vahvasti alueen kykyyn hyödyntää siellä olevia luonnonvaroja.

Kaksi tärkeintä NSPA:n tulevaisuuden tavoitetta ovat: 1) saada tulevaisuudessakin harvaan asuttujen alueiden erillisrahoitus EU:sta ja 2) alueen liikenneyhteyksien parantaminen.

Lisätietoa NSPA:sta: http://www.nspa-network.eu/startsida.aspx

Nordregio
Toinen mielenkiintoinen pohjoismainen yhteistyötaho on Nordregio eli Nordic Centre for Spatial Development. Nordregion tutkimuksiin kannattaa tutustua, sillä ne palvelevat kaikkia Pohjoismaita. Esimerkiksi NordMap on ilmainen Nordregion kehittämä helppokäyttöinen www-pohjainen karttatyökalu, jonka avulla voi tarkastella mm. väestöön, työvoimaan ja saavutettavuuteen liittyviä kysymyksiä.

Lisätietoa löytyy osoitteesta: http://www.nordregio.se/
*

HAMA-verkoston maakuntatapaamiset Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Savon maakuntatapaaminen pidettiin Kuopiossa 14.9.2015 yhteistyössä Pohjois-Savon maakuntaliiton ja ELY-keskuksen kanssa. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 25 henkilöä.  Tilaisuudessa keskusteltiin harvaan asutun maaseudun tilanteesta Pohjois-Savossa ja peilattiin sitä mm. paikalliseen maaseudun kehittämisohjelmaan ja YTR:n Maaseutupoliittiseen kokonaisohjelmaan. Tilaisuutta arvioitiin lopuksi vastaamalla kyselyyn. Suurin merkitys tilaisuudella oli tiedon saaminen YTR:stä ja Maaseutupoliittisesta kokonaisohjelmasta (93 % vastaajista). Pohjois-Savon maaseudun tilanteesta saatu tieto koettiin myös tärkeäksi (73 % vastaajista). Tilaisuudesta saatiin myös uusia kehittämisideoita (47 % vastaajista) ja uusia yhteistyötahoja (27 % vastaajista). Yhteistyö HAMA-verkoston kanssa kiinnosti lähes 50 % osallistuneista.

Pohjois-Pohjanmaan tilaisuus järjestettiin ”Alueelliset verkostopäivät 2015 - Tuulta ajatuksiin ja purjeisiin!” Pohjois-Pohjanmaan Maaseutufoorumin yhteydessä 29.10.2015. Tilaisuudessa oli runsaasti osallistujia eri puolilta aluetta. Monipuolisen ohjelman lisäksi työskenneltiin viidessä eri teemassa: 1. Maaseudun palvelut muutoksessa, 2. Harvaan asutun maaseudun tulevaisuus, 3. Maaseudun tuotteistaminen (matkailu & kulttuuri), 4. Maaseudun mikro- ja pk-yrittäjyys ja 5. Biotalous maaseudun kehittämisen keinona.

Kaikista teemoista löytyi harvaan asuttuun liittyviä kokonaisuuksia. Myös Pohjois-Pohjanmaalta löytyi yhteistyöstä HAMA-verkoston kanssa kiinnostuneita henkilöitä.