Tulosta
 

Korvesta ja valtateiltä 2/2015 teemana Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

joulukuu 2015

Pääkirjoitus

Keskeinen peruselementti maaseudun asukkaiden hyvinvoinnissa on turvallisuus. Tähän liittyvät niin sanotut kovat turvallisuuspalvelut, joita yhteiskunnan eri organisaatiot tuottavat sekä ihmisten keskinäiseen luottamukseen perustuva turvallisuuden tunne.  Välttämättömien viranomaispalvelujen ohella tarvitaan vapaaehtoiseen kansalais- ja harrastustoimintaan pohjautuvia, täydentäviä palveluja, joita voidaan käyttää erilaisissa äkillisissä tilanteissa. Lue lisää >>

Hama-alueiden turvallisuus – hallitusohjelma etsii ratkaisuja

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman keskeisenä tavoitteena on, että Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä. Sisäministeriön poliisiosaston poliisitarkastaja Ari Evwaraye kertoi Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa -seminaarin puheenvuorossaan hallitusohjelman tavoitteista, ja miten ne aiotaan toteuttaa.  Lue lisää >>

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

”Turvallisuuden on oltava tasaisesti taattu koko valtakunnassa, mutta se ei kuitenkaan voi toteutua samantasoisena”, totesi tuore poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen Onko Harvaan asuttu maaseutu turvassa -seminaarissa 8.9.2015. Lue lisää >>

Kyläturvallisuus

*

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen

Kainuussa toteutettiin v. 2013-2014 Arjen turva harvaan asutuilla alueilla - Kylien turvallisuuskoulutus –hanke. Sen aikana todettiin, että maaseudun asukkaat ovat tyytymättömiä pelastuspalveluiden puutteeseen, mutta samalla heillä on vahva usko kyläyhteisöjen omatoimisuuteen ja varautumiseen. Ongelmana on, että yksittäisiä hankkeita lukuun ottamatta kylien asukkaille ei ole tarjottu organisoitua, pitkäjänteistä tapaa osallistua asuinalueensa turvallisuuden kehittämiseen. Lue lisää >>

Rajavartiolaitos tuo viranomaisavun harvaan asutulle rajaseudulle ja rannikolle

Rajavartiolaitos on monialainen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden viranomainen, jonka ydintehtävät ovat rajaturvallisuuden ylläpitäminen, meripelastus ja sotilaallinen maanpuolustus. Rajavartiolaitos toteuttaa tehtävänsä tiiviissä yhteistyössä koti- ja ulkomaisten viranomaisten kanssa toiminnan painopisteen ollessa Schengen-alueen ulkorajoilla ja merialueella.  Lue lisää >>
*

Turvallisuuden yhdyshenkilö – kylän turvallisuustyön puolestapuhuja

Turvallisuuden yhdyshenkilön tehtävänä on tuoda esille turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä omalla kylällä. Tavoitteena on, että jokainen yhdyshenkilö yhteistyössä kyläläisten kanssa organisoi mm. paloturvallisuuteen, ensiapuun ja omatoimiseen varautumiseen liittyviä tapahtumia paikkakunnallaan ja huomioi omatoimisen varautumisen kyläturvallisuussuunnitelmissa ja kylän kokouksissa. Lue lisää >>

Poliisi harvaan asuttujen alueiden turvana

”Harva-alueiden vähäinen väestöpohja, pitkät etäisyydet ja väestön ikääntyminen aiheuttavat julkiselle hallinnolle, myös poliisille, haasteita turvallisuuden takaamiseksi. Väestö siirtyy kasvukeskuksiin ja yhä laajemmat alueet jäävät harvaan asutuiksi”, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen avasi poliisin toimintaympäristön muutosta. Lue lisää >>
*

KYLÄTIETO Pohjois-Karjala – uusi työkalu kyläturvallisuuteen

Pohjois-Karjalan Kylät ry on kehittänyt muutaman vuoden ajan uutta maakunnallista verkkopalvelua, jonka tavoitteena on koota kaikki kyliin liittyvä informaatio samaan kokonaisuuteen. Pohjois-Karjalassa on n. 230 kylää tai asukasyhdistystä, joiden omat verkkosivut ja some-viestintä ovat enemmän tai vähemmän päivittämättä. Uuden KYLÄTIETO Pohjois-Karjalan -palvelun tavoitteena on taata kaikille kylille tasapuolinen verkkonäkyvyys ja kytkeä maakunnan kehittäjäverkosto ja viranomaiset tietojen ylläpitoon. Lue lisää >>

Lähipalveluohjaaja arjen turvana

”Kotona pärjäämisessä on usein pienestä arjen tuesta kiinni, että selvitään ilman kallista laitoshoitoa. Että on joku tuttu ihminen, jolle soittaa ja joka tarvittaessa piipahtaa auttamassa ”, toteaa Sininauhaliiton lähipalveluohjaaja Paula Viinikka Lue lisää >>

Leaderista tukea maahanmuuttajien kotouttamiseen

Eurooppaa ravistelee suurin muuttoaalto sitten toisen maailmansodan. Voisiko tulijoista olla piristystä pohjoisen maaseutumme hiljeneville kylille? Näin uskotaan pirkanmaalaisessa Punkalaitumen kunnassa, jonka väestökehitys ja -ennuste ovat voimakkaasti miinuksella. Lue lisää >>

HAMA-uutiset

*

Arkisto