Tulosta
 
*

Kaupunkilaisen ja maalaisen hiilidioksidijalanjäljet ovat käytännössä yhtä isot

Useimpien aiempien tutkimusten mukaan kaupunkilaiset tuottavat vähemmän hiilidioksidia kuin maalla asuvat ihmiset. Aalto-yliopiston tutkijoiden tutkimustulokset kumoavat aiempien tutkimusten johtopäätökset: kaupunkilaisen ja maalaisen hiilidioksidijalanjäljet ovat käytännössä yhtä isot. Ilmastonmuutosta vauhdittavat hiilidioksidipäästöt riippuvat eniten siitä, miten paljon tavaroita ja palveluita ihmiset kuluttavat, eivät siitä, missä he asuvat.

Päästöt pienentyneet väljemmin rakennetuilla alueilla

Hiilijalanjäljen takia on myös esitetty, että ekologisinta olisi keskittää asutus mahdollisimman tiiviisti kaupunkeihin. "Kuitenkaan kaupunkien tiiviillä kerrostaloalueilla hiilijalanjälki ei ole pienentynyt Suomessa viime vuosina", professori Seppo Junnila sanoo. Väljemmillä uusilla pientaloalueilla hiilipäästöt ovat vähentyneet. Suurin selittävä tekijä on asukkaiden erilainen elämäntapa. Junnilan mukaan tärkeää olisikin ohjata ilmastopolitiikkaa asioihin, jotka pienentävät hiilijalanjälkeä. (Politiikka ja talous17.08.2015).

Junnilan mukaan väljemmin rakennetut alueet ovat vähemmän riippuvaisia olemassa olevasta infrastruktuurista, kuten kaukolämmöstä. Siksi erilaiset lämpöpumput ja aurinkopaneelit sekä muut teknologiat leviävät kaupunkialueiden ulkopuolella nopeastikin. Energiankulutuksen päästöt olivat väljemmillä alueilla neljänneksen pienemmät kuin keskustoissa.

"Eräs hypoteesimme on, että väljemmillä alueilla kaupunkisysteemi on löysempi. Sen vuoksi siellä voidaan vapaammin investoida maalämpöpumppuihin ja muuhun. Ydinkeskustoissa organisaatiot ovat kankeita."

Etätyö ja sähköiset palvelut vähentävät liikkumisen tarvetta

Maaseudulla asuvia on syyllistetty liikkumisesta omalla autoilla pitkien etäisyyksien ja julkisen liikenteen puuttumisen takia. Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan päivittäinen liikkuminen aiheuttaa kuitenkin vain pienen osan aiheuttamistamme päästöistä. Autoilua vähentämällä voi vaikuttaa päästöihin suhteellisen vähän.

Kuitenkin nopeiden tietoliikenne yhteyksien saaminen maaseudulle vähentää tulevaisuudessa yhä enemmän myös liikkumisesta aiheutuvia päästöjä. SYKEn mukaan keskimääräinen matka kotoa töihin on linnuntietä mitattuna jo lähes 14 kilometriä. Kaupungin läheisellä maaseudulla  työmatkojen keskipituus on 19 kilometriä. Harvaan asutulta maaseudulta työmatka ovat vielä pitemmät – itse ajoin ennen osittaiseen etätyöhön siirtymistä päivittäin noin 50 km:n työmatkan yhteensuuntaan. Monella matka on tätäkin pitempi.  ”Jopa 75 prosenttia työmatkakilometreistä kuljetaan henkilöautolla, joten etätyössä on merkittävä potentiaali liikenteen ilmastopäästöjen vähentämiseen", ryhmäpäällikkö Ville Helminen SYKEstä sanoo.

”On arvioitu, että etätyöskentely voisi vähentää työmatkaliikenteestä aiheutuvia kasvihuonepäästöjä jopa seitsemällä prosentilla.”, Trafin erityisasiantuntija Outi Ampujan mukaan.

Sähköisten palvelujen myötä myös tarve asioida keskustoissa vähenee, mikä osaltaan vähentää liikenteen myös liikenteen päästöjä.

Lisätietoja: www.syke.fi, tiedote 18.9.2014

Kirjoittaja: Tarja Lukkari, erityisasiantuntija, Harvaan asutun maaseudun verkosto